** AQI = 100 odgovara koncentraciji čađi na nivou GVI = 50mg/m3 .

 

               

Kontrola kvaliteta vazduha u životnoj sredini

Rezultati merenja zagađujućih materija

 

Period merenja

Zagađujuće materije

Jed. mere

Granična vrednost

(GV)*

Rezultati po mernim mestima

Pocetak

Zavrsetak

Užice

Zelena pijaca

Sevojno

Dečji vrtić

 

07.08.2012.

u 9:00h

08.08.2012.

    u 9:00h

Čađ

µg/m3

50

 20

<7

Sumpor dioksid

µg/m3

125

<30

<30

Azotovi oksidi

µg/m3

85

-

-

*Granična vrednost prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl.glasnik RS 11/2010, član 15)

 

 

                                             UŽICE

 

Indeks kvaliteta vazduha za čađ iznosi - 40

Kvalitet vazduha - Dobar

              SEVOJNO             

 

Indeks kvaliteta vazduha za čađ iznosi -

Kvalitet vazduha - Dobar

 

Indeks kvaliteta vazduha  (AQI): Čađ

Index
Values

Kvalitet vazduha  

Upozorenje

0-50

Dobar

 

51-100*

Umereno dobar

Ne preporučuje se duži boravak na otvorenom osetljivom delu populacije

(deca, stari, hronični bolesnici).

101-150

Nezdrav za osetljivu populaciju (deca,stari, hronični bolesnici)

Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da ograniče boravak na otvorenom ( jutarnji i večernji sati se ne preporučuju).

151-200

Nezdrav

Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da izbegavaju boravak napolju i produženu fizičku aktivnost.  Poželjno je smanjenje produžene i naporne fizičke aktivnosti zdravog dela populacije.

201-300

Vrlo nezdrav

Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da izbegavaju bilo kakvu aktivnost napolju. Ostali bi trebali da izbegavaju produžene i teške napore.Ne preporučuje se provetravanje stanova u jutarnjim i večernjim satima.

>301

Opasno

Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da skrate boravak napolju i ako je moguće da ostanu u kući i smanje  aktivnosti. Hronični bolesnici moraju uzimati redovnu terapiju a u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja obavezno se obratiti lekaru. Ostali treba da izbegavaju aktivnosti napolju. Ne preporučuje se provetravanje stanova u jutarnjim i večernjim satima.