ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

 

 

 

               

Контрола квалитета ваздуха у животној средини

Резултати мерења загађујућих материја

 

Период мерења

Загађујуће материје

Јед. мере

Гранична вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Почетак

Завршетак

Ужице

Зелена пијаца

Севојно

Дечји вртић

 

19.12.2018.

у 9:00h

20.12.2018.

    у 9:00h

Чађ

g/m3

50

 30

27

Сумпор диоксид

g/m3

125

<12

 

Азотови оксиди

g/m3

85

37

31

*Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС 11/2010, члан 15)

 

Период мерења

Загађујуће материје

Јед. мере

Гранична вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Почетак

Завршетак

Ужице - Библиотека

19.12.2018.

у 09:00h

 

20.12.2018.

    у 09:00h

PM 10

g/m3

50

67

*Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС 11/2010, члан 15)

 

 

 

УЖИЦЕ

 

 Индекс квалитета ваздуха износи - 134

Израчунат је на основу измерене концентрације PM 10.

Квалитет ваздуха - Нездрав за осетљиву популацију

 

СЕВОЈНО

 

Индекс квалитета ваздуха износи - 54

Израчунат је на основу измерене концентрације чађи.

Квалитет ваздуха - Умерено добар

 

Индекс квалитета ваздуха  (AQI): однос измерене и максимално дозвољене вредности загађивача у ваздуху

Квалитет ваздуха одређује загађивач чији индекс тог дана има највећу вредност.

Index
Values

Квалитет ваздуха  

Упозорење

0-50

Добар

 

51-100*

Умерено добар

Не препоручује се дужи боравак на отвореном осетљивом делу популације

(деца, стари, хронични болесници).

101-150

Нездрав за осетљиву популацију (деца,стари, хронични болесници)

Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да ограниче боравак на отвореном (јутарњи и вечерњи сати се не препоручују).

151-200

Нездрав

Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају боравак напољу и продужену физичку активност.  Пожељно је смањење продужене и напорне физичке активности здравог дела популације.

201-300

Врло нездрав

Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају било какву активност напољу. Остали би требали да избегавају продужене и тешке напоре.Не препоручује се проветравање станова у јутарњим и вечерњим сатима.

>301

Опасно

Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да скрате боравак напољу и ако је могуће да остану у кући и смање  активности. Хронични болесници морају узимати редовну терапију а у случају погоршања здравственог стања обавезно се обратити лекару. Остали треба да избегавају активности напољу. Не препоручује се проветравање станова у јутарњим и вечерњим сатима.