ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
Предмет јавне набавке (ЈН бр. 74/2016):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА          

           

Позив за подношење понуда објављено: 28. 12. 2016.
Конкурсна документација објављено: 28. 12. 2016.
Одлука о додели уговора објављено: 12. 01. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 18. 01. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 73/2016):

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА, ИНСПЕКЦИЈА И АНАЛИЗА ПО ПАРТИЈАМА          

           

Позив за подношење понуда објављено: 28. 12. 2016.
Конкурсна документација објављено: 28. 12. 2016.
Одлука о обустави поступка објављено: 13. 01. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 72/2016):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА          

           

Позив за подношење понуда објављено: 20. 12. 2016.
Конкурсна документација објављено: 20. 12. 2016.
Одлука о обустави поступка - Партија 9. 16. 23. 27. 29. 31. објављено: 29. 12. 2016.
Одлука о додели уговора - Партија 2. 8. објављено: 29. 12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 26. објављено: 12. 01. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 71/2016):

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА, ИНСПЕКЦИЈА И АНАЛИЗА ПО ПАРТИЈАМА          

           

Позив за подношење понуда објављено: 6. 12. 2016.
Конкурсна документација објављено: 6. 12. 2016.
Одлука о обустави поступка - Партија 4. 5. 6. објављено: 30. 12. 2016
Одлука о додели уговора - Партија 1. објављено: 30. 12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 30. 12. 2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 70/2016):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                           ПАРТИЈА 1. МЕДИЦИНСКИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

                     

Позив за подношење понуда објављено: 2. 12. 2016.
Конкурсна документација објављено: 2. 12. 2016.
Обавештење о продужетку рока - 1 објављено: 7. 12. 2016.
Обавештење о продужетку рока - 2 објављено: 9. 12. 2016.
Одговори на питања - 1 објављено: 7. 12. 2016.
Одговори на питања - 2 објављено: 9. 12. 2016.
Измена конкурсне документације објављено: 9. 12. 2016.
Одлука о додели уговора објављено: 20.12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 26. 01. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 69/2016):

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА -

                                                                                                   ПАРТИЈА 17. ПРОВЕРА СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА

                     

Позив за подношење понуда објављено: 2. 12. 2016.
Конкурсна документација објављено: 2. 12. 2016.
Одговори на питања објављено: 7. 12. 2016.
Одлука о додели уговора објављено: 14. 12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 30. 12. 2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 68/2016):

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 16. ЕТАЛОНИРАЊЕ ЕЛИСА ЧИТАЧА

                     

Позив за подношење понуда објављено: 1. 12. 2016.
Конкурсна документација објављено: 1. 12. 2016.
Одлука о додели уговора објављено: 12. 12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 26. 12. 2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 67/2016):

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА- ПАРТИЈА 5. АУТОМАТСКИ ПЕЧАТИ И ФАКСИМИЛИ

                     

Позив за подношење понуда објављено: 30. 11. 2016.
Конкурсна документација објављено: 30. 11. 2016.
Одлука о додели уговора објављено: 8. 12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 26. 12. 2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 66/2016):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ПОСУЂЕ ПО ПАРТИЈАМА

                     

Позив за подношење понуда објављено: 28. 11. 2016.
Конкурсна документација објављено: 28. 11. 2016.
Измена конкурсне документације објављено: 30. 11. 2016.
Одлука о додели уговора објављено: 29. 12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 09. 01. 2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 65/2016):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - РЕАГЕНСИ ПО ПАРТИЈАМА

                     

Позив за подношење понуда објављено: 28. 11. 2016.
Конкурсна документација објављено: 28. 11. 2016.
Измена конкурсне документације објављено: 14. 12. 2016.
Одлука о додели уговора објављено: 29. 12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 09. 01. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4. објављено: 18. 01. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 23. 01. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 64/2016):

 НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АПАРАТ ICP OES

                     

Позив за подношење понуда објављено: 17. 11. 2016.
Конкурсна документација објављено: 17. 11. 2016.
Одлука о додели уговора објављено: 25. 11. 2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 1. 12. 2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 63/2016):

 OДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                                                                     ПАРТИЈА 9. УСЛУГЕ ВУЛКАНИЗИРАЊА

                     

Позив за подношење понуда објављено: 15. 11. 2016.
Конкурсна документација објављено: 15. 11. 2016.
Измена конкурсне документације објављено: 22. 11. 2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 22. 11. 2016.
Одлука о додели уговора објављено: 12. 12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 09. 01. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 61/2016):

 ОПРЕМА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПО ПАРТИЈАМА -

                                                                                                 ПАРТИЈА 2. ПРЕНОСНИ АЕРОСОЛ ГЕНЕРАТОР

                     

Позив за подношење понуда објављено: 01.11.2016.
Конкурсна документација објављено: 01.11.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 15. 11. 2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 25. 11. 2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 60/2016):

 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА

                     

Позив за подношење понуда објављено: 26.10.2016.
Конкурсна документација објављено: 26.10.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 15. 11. 2016.
Одлука о обустави поступка објављено: 15. 11. 2016.
Обавештење о обустави поступка објављено: 28. 11. 2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 10. 14. 17. 18. 21.  22.  24.  25. 28. и 29. објављено:  7. 12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4. 12. и 19. објављено:  12. 12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 11. објављено:  13. 12. 2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 59/2016):

 ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА

                     

Позив за подношење понуда објављено: 21.10.2016.
Конкурсна документација објављено: 21.10.2016.
Измена конкурсне документације - 1 објављено: 26.10.2016.
Обавештење о продужетку рока - 1 објављено: 26.10.2016.
Појашњење конкурске документације - 1 објављено: 28.10.2016.
Измена конкурсне документације - 2 објављено: 28.10.2016.
Обавештење о продужетку рока - 2 објављено: 28.10.2016.
Појашњење конкурсне документације - 2 објављено: 28.10.2016.
Појашњење конкурсне документације - 3 објављено: 3.11.2016.
Појашњење конкурсне документације - 4 објављено: 4.11.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 10. 11. 2016.
Одлука о обустави поступка - Партија 16. објављено: 15. 11. 2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 12. објављено: 24. 11. 2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 17. објављено: 25. 11. 2016.
Обавештење о обустави поступка - Партија 16. објављено: 28. 11. 2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 10. објављено: 2. 12. 2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 11. објављено: 7. 12. 2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 58/2016):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ПОСУЂЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                      - ПАРТИЈА 2. МЕТАЛНO, ПЛАСТИЧНO ПОСУЂЕ И ГУМЕНИ ПРИБОР

                          

Позив за подношење понуда објављено: 14.10.2016.
Конкурсна документација објављено: 14.10.2016.
Одлука о обустави поступка објављено: 15. 11. 2016.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 57/2016):

 ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 4. МИНЕРАЛНА ВОДА И МАСЛИНОВО УЉЕ

                          

Позив за подношење понуда објављено: 14. 10. 2016.
Конкурсна документација објављено: 14. 10. 2016.
Одлука о додели уговора објављено: 17. 11. 2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 15. 12. 2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 56/2016):

 НАБАВКА ДОБАРА -  ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ

                          

Позив за подношење понуда објављено: 12.10.2016.
Конкурсна документација објављено: 12.10.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 21.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 26.10.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 55/2016):

НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ И ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ ЗЗЈЗ УЖИЦЕ

                          

Позив за подношење понуда објављено: 10.10.2016.
Конкурсна документација објављено: 10.10.2016.
Измена конкурсне документације - 1 објављено: 11.10.2016.
Обавештење о продужетку рока - 1 објављено: 11.10.2016.
Измена конкурсне документације - 2 објављено: 17.10.2016.
Обавештење о продужетку рока - 2 објављено: 17.10.2016.
Измена конкурсне документације - 3 објављено: 20.10.2016.
Обавештење о продужетку рока - 3 објављено: 20.10.2016.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 54/2016):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  - ПАРТИЈА 2. ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА

                          

Позив за подношење понуда објављено: 23.09.2016.
Конкурсна документација објављено: 23.09.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 03.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 19.10.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 53/2016):

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ДОБАРА - БЕНЗИН И ДИЗЕЛ

                          

Позив за подношење понуда објављено: 20.09.2016.
Конкурсна документација објављено: 20.09.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 30.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 7.11. 2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 52/2016):

лабораторијскa опремa по партијама - партија  7. - ручни фрижидери

                                                                                           - партија 8. - РЕШО, АСПИРАТОР И УГРАДНА ЛАМПА

                                                                                           - ПАРТИЈА 9. - УПС-ЗАШТИТА ОД СТРУЈНОГ УДАРА

                          

Позив за подношење понуда објављено: 07.09.2016.
Kонкурсна документација објављено: 07.09.2016.
Измена конкурсне документације објављено: 12.09.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 12.09.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 21.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7. објављено: 04.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8. објављено: 04.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 9. објављено: 04.10.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 51/2016):

одржавање  лабораторијске опреме - партија 38. - резервни делови за апарат ICP OES 

                          

Позив за подношење понуда објављено: 16.08.2016.
Kонкурсна документација објављено: 16.08.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 26.08.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 07.09.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 50/2016):

лабораторијска опрема - партија 7. - ручни фрижидери                                                   

                          

Позив за подношење понуда објављено: 16.08.2016.
Kонкурсна документација објављено: 16.08.2016.
Одлука о обустави поступка објављено: 26.08.2016.
Обавештење о обустави поступка објављено: 07.09.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 46/2016):

остале специјализоване услуге   

                          

Позив за подношење понуда објављено: 09.08.2016.
Kонкурсна документација објављено: 09.08.2016.
Измена конкурсне документације објављено: 10.08.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 10.08.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 23.08.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 10. објављено: 06.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 13. објављено: 06.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 09. објављено: 12.09.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 49/2016):

рачунарска опрема - партија 1. - десктоп brandname рачунар

                                               - Партија 2. - монитори

                          

Позив за подношење понуда објављено: 09.08.2016.
Kонкурсна документација објављено: 09.08.2016.
Појашњење конкурсне документације објављено: 12.08.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 29.08.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 20.09.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 48/2016):

лабораторијска опрема - партија 6. - расхладна витрина

                          

Позив за подношење понуда објављено: 08.08.2016.
Kонкурсна документација објављено: 08.08.2016.
Појашњење конкурсне документације - 1 објављено: 10.08.2016.
Појашњење конкурсне документације - 2 објављено: 15.08.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 23.08.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 09.09.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 47/2016):

административни материјал - партија 2. - потрошни материјал за рачунаре

                                                                      - партија 3. - рециклирани тонери

                          

Позив за подношење понуда објављено: 03.08.2016.
Kонкурсна документација објављено: 03.08.2016.
Појашњење конкурсне документације објављено: 08.08.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 22.08.2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2. објављено: 14.09.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 45/2016):

материјал за лабораторијске тестове - подлоге                                                   

                          

Позив за подношење понуда објављено: 29.07.2016.
Kонкурсна документација објављено: 29.07.2016.
Појашњење конкурсне документације - 1 објављено: 08.08.2016.
Појашњење конкурсне документације - 2 објављено: 18.08.2016.
Појашњење конкурсне документације - 3 објављено: 30.08.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 06.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28.09.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 44/2016):

остали помоћни материјал                                                   

                          

Позив за подношење понуда објављено: 29.07.2016.
Kонкурсна документација објављено: 29.07.2016.
Одлука о обустави поступка - Партија 4. објављено: 15.09.2016.
Одлука о додели уговора - Партија 6. објављено: 15.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 04.10.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 43/2016):

материјал за лабораторијске тестове - пластично посуђе                                                   

                          

Позив за подношење понуда објављено: 29.07.2016.
Kонкурсна документација објављено: 29.07.2016.
Измена конкурсне документације објављено: 19.08.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 06.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2. објављено: 28.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1. објављено: 11.10.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 42/2016):

материјал за лабораторијске тестове - посуђе                                                   

                          

Позив за подношење понуда објављено: 29.07.2016.
Kонкурсна документација објављено: 29.07.2016.
Измена конкурсне документације - 1 објављено: 31.08.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 31.08.2016.
Појашњење конкурсне документације објављено: 02.09.2016.
Измена конкурсне документације - 2 објављено: 06.09.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 06.09.2016.
Појашњење конкурсне документације објављено: 09.09.2016.
Одлука о обустави поступка - Партија 2. објављено: 28.09.2016.
Одлука о додели уговора - Партија 1. и 3. објављено: 28.09.2016.
Обустави поступка објављено: 14.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 26.10.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 41/2016):

материјал за лабораторијске тестове - хемикалије                                                   

                          

Позив за подношење понуда објављено: 29.07.2016.
Kонкурсна документација објављено: 29.07.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 23.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 12.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2., 8., 9., 10. и 12. објављено: 14.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5. објављено: 17.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 26.10.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 40/2016):

опрема за заштиту животне средине -  ручне прскалице                                                   

                          

Позив за подношење понуда објављено: 15.07.2016.
Kонкурсна документација објављено: 15.07.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 27.07.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 09.08.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 39/2016):

производи за чишћење - партија 1. - средства за одржавање чистоће

                                                         - партија 4. - прибор и материјал за чистоћу

                          

Позив за подношење понуда објављено: 11.07.2016.
Kонкурсна документација објављено: 11.07.2016.
Измена конкурсне документације објављено: 15.07.2016
Обавештење о продужетку рока објављено: 15.07.2016
Одлука о додели уговора објављено: 27.07.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 4. објављено: 09.08.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1. објављено: 19.08.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 38/2016):

одржавање лабораторијске опреме - партија 53. - резервни делови и потршни материјал за апарат мини видас

                          

Позив за подношење понуда објављено: 11.07.2016.
Kонкурсна документација објављено: 11.07.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 27.07.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 03.08.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 37/2016):

РАДОВИ на адаптацији дела зграде

                          

Позив за подношење понуда објављено: 08.07.2016.
Kонкурсна документација објављено: 08.07.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 27.07.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 09.08.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 36/2016):

производи за чишћење ПО ПАРТИЈАМА

                          ПАРТИЈА 2. тоалетни папир

 

Позив за подношење понуда објављено: 24.06.2016.
Kонкурсна документација објављено: 24.06.2016.
Измена конкурсне документације објављено: 28.06.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 28.06.2016.
Појашњење конкурсне документације објављено: 01.07.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 08.07.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 21.07.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 34/2016):

опрема за заштиту животне средине ПО ПАРТИЈАМА

                          ПАРТИЈА 1. ручне прскалице

 

Позив за подношење понуда објављено: 24.06.2016.
Kонкурсна документација објављено: 24.06.2016.
Одлука о обустави поступка објављено: 08.07.2016.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 35/2016):

ОСИГУРАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА

                          ПАРТИЈА 3. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА  - КАСКО И ОБАВЕЗНО АУТО ОСИГУРАЊЕ

 

Позив за подношење понуда објављено: 23.06.2016.
Kонкурсна документација објављено: 23.06.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 08.07.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 21.07.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 33/2016):

услуге јавног здравства, инспекција и анализа  по партијама

                           1. испитивање хигијенске исправности воде за пиће

                           3. испитивање површинских, подземних и отпадних вода

 

Позив за подношење понуда објављено: 02.06.2016.
Kонкурсна документација објављено: 02.06.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 16.06.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 објављено: 04.07.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 објављено: 08.07.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 30/2016):

лабораторијска опрема - АНАЛИТИЧКА ВАГА

 

Позив за подношење понуда објављено: 27.05.2016.
Kонкурсна документација објављено: 27.05.2016.
Појашњене конкурсне документације 1 објављено: 02.06.2016.
Појашњене конкурсне документације 2 објављено: 02.06.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 13.06.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 08.07.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 32/2016):

материјал за посебне намене - санитетски - кесе за трансфузију

 

Позив за подношење понуда објављено: 25.05.2016.
Kонкурсна документација објављено: 25.05.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 06.06.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 07.06.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 31/2016):

административни материјал - канцеларијски материјал

 

Позив за подношење понуда објављено: 25.05.2016.
Kонкурсна документација објављено: 25.05.2016.
Измена конкурсне документације објављено: 27.05.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 27.05.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 14.06.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 30.06.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 27/2016):

лабораторијска опрема - читач за елиса апарат

 

Позив за подношење понуда објављено: 25.05.2016.
Kонкурсна документација објављено: 25.05.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 06.06.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 15.06.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 28/2016):

одржавање службених возила и техничког прегледа

 

Позив за подношење понуда објављено: 20.05.2016.
Kонкурсна документација објављено: 20.05.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 06.06.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22.06.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 26/2016):

лабораторијска опрема - дигитални пламеници

 

Позив за подношење понуда објављено: 17.05.2016.
Kонкурсна документација објављено: 17.05.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 06.06.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 17.06.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 24/2016):

материјал за посебне намене - санитетски - тест траке

 

Позив за подношење понуда објављено: 17.05.2016.
Kонкурсна документација објављено: 17.05.2016.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено: 06.06.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 25/2016):

оСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

 

Позив за подношење понуда објављено: 13.05.2016.
Kонкурсна документација објављено: 13.05.2016.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 23/2016):

Дезинфеција, дезинсекција и дератизација

 

Позив за подношење понуда објављено: 13.05.2016.
Kонкурсна документација објављено: 13.05.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 30.05.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 01.06.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 22/2016):

оСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

 

Позив за подношење понуда објављено: 11.04.2016.
Kонкурсна документација објављено: 11.04.2016.
Одлука о додели уговора - партија 3 и 8 објављено: 25.04.2016.
Одлука о обустави поступка - партија 2 објављено: 25.04.2016.
Обавештење о обустави поступка - партија 2 објављено: 10.05.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 21/2016):

одржавање лабораторијске опреме

 

Позив за подношење понуда објављено: 08.04.2016.
Kонкурсна документација објављено: 08.04.2016.
Одлука о обустави поступка - партија 37 објављено: 20.04.2016.
Одлука о додели уговора - партија 13, 16, 31 и 49 објављено: 20.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 49 објављено: 26.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 31 објављено: 27.04.2016.
Обавештење о обустави поступка - партија 37 објављено: 28.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 16 објављено: 10.05.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 20/2016):

бензин и гасови - гасови за лабораторију

 

Позив за подношење понуда објављено: 01.04.2016.
Kонкурсна документација објављено: 01.04.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 18.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 26.04.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 18/2016):

услуга осигурања

 

Позив за подношење понуда објављено: 23.03.2016.
Kонкурсна документација објављено: 23.03.2016.
Измењена конкурсна документација објављено: 24.03.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 24.03.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 04.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 објављено: 22.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 објављено: 26.04.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 15/2016):

одржавање службених возила и техничког прегледа

 

Позив за подношење понуда објављено: 22.03.2016.
Kонкурсна документација објављено: 22.03.2016.
Одлука о додели уговора - партија 1, 2, 3, 4, 5 и 6 објављено: 08.04.2016.
Обавештење о обустави поступка - партија 7 и 8 објављено: 15.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 и 6 објављено: 22.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1, 2 и 4 објављено: 10.05.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 17/2016):

оСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

 

Позив за подношење понуда објављено: 18.03.2016.
Kонкурсна документација објављено: 18.03.2016.
Одлука о додели уговора - партија 4, 5, 6 и 7 објављено:  05.04.2016.
Одлука о обустави поступка - партија 2, 3 и 8 објављено:  05.04.2016.
Обавештење о обустави поступка - партија 2, 3 и 8 објевљено: 15.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 објављено: 26.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 5, 6 и 7 објављено: 28.04.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 19/2016):

одржавање лабораторијске опреме - резервни делови за апарат ICP OES

 

Позив за подношење понуда објављено: 07.03.2016.
Kонкурсна документација објављено: 07.03.2016.
Одговор на питањe објављено: 09.03.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 16.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 16/2016):

осигурање возила каско

 

Позив за подношење понуда објављено: 03.03.2016.
Kонкурсна документација објављено: 03.03.2016.
Измена конкурсне документације објављено: 10.03.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 10.03.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 16.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 14.04.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 10/2016):

лабораторијскa опремa - универзална сушница

 

Позив за подношење понуда објављено: 02.03.2016.
Kонкурсна документација објављено: 02.03.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 23.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 11.04.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 9/2016):

лабораторијскa опремa - систем за одређивање протеина

 

Позив за подношење понуда објављено: 02.03.2016.
Kонкурсна документација објављено: 02.03.2016.
Одговор на питање  - 1 објављено: 09.03.2016.
Одговор на питање  - 2 објављено: 11.03.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 14.03.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 31.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 14.04.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 14/2016):

електричнa енергијa

 

Позив за подношење понуда објављено: 01.03.2016.
Kонкурсна документација објављено: 01.03.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 11.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 18.03.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 13/2016):

одржавање лабораторијске опреме

 

Позив за подношење понуда објављено: 29.02.2016.
Kонкурсна документација објављено: 29.02.2016.
Одговори на питања објављено: 01.03.2016.
Одлука о обустави  поступка - партија 13 и 16 објављено: 14.03.2016.
Одлука о додели уговора - партија 6, 20, 46 и 47 објављено: 14.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 6 и 20 објављено: 18.03.2016.
Обавештење о обустави  поступка - партија 13 и 16 објављено: 24.03.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 12/2016):

остале специјализоване услуге - еталонирање гарнитуре тегова

 

Позив за подношење понуда објављено: 19.02.2016.
Kонкурсна документација објављено: 19.02.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 07.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 24.03.2016.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 11/2016):

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

 

Позив за подношење понуда објављено: 19.02.2016.
Kонкурсна документација објављено: 19.02.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 03.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 01.04.2016.

 

 

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 8/2016):

МАТЕРИЈАЛ ЗА посебне намене - санитетски

 

Позив за подношење понуда објављено: 11.02.2016.
Kонкурсна документација објављено: 11.02.2016.
Измена конкурсне документације објављено: 12.02.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 12.02.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 29.02.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 18.03.2016.

 

 

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 7/2016):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ДИЈАГНОСТИЧКИ ДИСКОВИ

 

Позив за подношење понуда објављено: 10.02.2016.
Kонкурсна документација објављено: 10.02.2016.
Одлука о додели уговора - партија 1 и 2 објављено: 31.03.2016.
Одлука о обуставви поступка - партија 3 објављено: 31.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 14.04.2016.

 

 

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 6/2016):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - РЕАГЕНСИ

 

Позив за подношење понуда објављено: 10.02.2016.
Kонкурсна документација објављено: 10.02.2016.
Одлука о обустави  поступка - партија 5 објављено: 15.03.2016.
Одлука о додели уговора - партија 1, 2, 3, 4 и 6 објављено: 15.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 објављено: 18.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1,2,4,5 и 6 објављено: 14.04.2016.
Обавештење о обустави  поступка - партија 5 објављено: 31.03.2016.

 

 

 

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 5/2016):

осталИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ

 

Позив за подношење понуда објављено: 10.02.2016.
Kонкурсна документација објављено: 10.02.2016.
Измена конкурсне документације објављено: 08.03.2016.
Одговор на питањe - 1 - Средства за контролу стерилизације објављено: 08.03.2016.
Одговор на питањe - Кесе и пратећи прибор за узорковање објављено: 08.03.2016.
Одговор на питањe -  Прибор за узорковање речних вода објављено: 08.03.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 08.03.2016.
Одговор на питање - 1 - Средства за контролу стерилизације објављено: 11.03.2016.
Одговор на питање - 1 - Филтер папир и прибор за филтрацију објављено: 17.03.2016.
Одговор на питање - 2 - Филтер папир и прибор за филтрацију објављено: 17.03.2016.
Одговор на питање - 3 - Филтер папир и прибор за филтрацију објављено: 17.03.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 04.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партије 1, 2, 3 и 5 објављено: 28.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 7 објављено: 04.05.2016.

 

 

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 3/2016):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - СЕРУМИ

 

Позив за подношење понуда објављено: 10.02.2016.
Kонкурсна документација објављено: 10.02.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 16.03.2016.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 24.03.2016.

 

 

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 2/2016):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ПОДЛОГЕ

 

Позив за подношење понуда објављено: 10.02.2016.
Kонкурсна документација објављено: 10.02.2016.
Измена конкурсне документације објављено: 15.03.2016.
Обавештење о продужетку рока објављено: 15.03.2016.
Одговор на питање објављено: 22.03.2016.
Одлука о додели уговора објављено: 15.04.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 објављено: 10.05.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 објављено: 10.05.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 објављено: 12.05.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 5 објављено: 12.05.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 6 и 7 објављено: 12.05.2016.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 објављено: 17.05.2016.

 

 

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 1/2016):

остале специјализоване услуге - еталонирање гарнитуре тегова

 

Позив за подношење понуда објављено: 04.02.2016.
Kонкурсна документација објављено: 04.02.2016.
Одлука о обустави поступка објављено: 12.02.2016.
Обавештење о обустави поступка објављено: 19.02.2016.

 

 

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 78/2015):

одржавање опреме - Резервни делови (партије 38. 39. и 40)

 

Позив за подношење понуда објављено: 29.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 29.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 14.01.2016.
Обавештење о закљученом уговору (партија 38) објављено: 20.01.2016.
Обавештење о закљученом уговору (партија 40) објављено: 20.01.2016.

 

 

 

 

Предмет јавне набавке:

остале специјализоване услуге - еталонирање једноканалног узоркивача ваздуха

 

Позив за подношење понуда објављено: 21.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 21.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 29.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 14.01.2016.

 

 

Oглас о закљученом уговору (објављено 18.12.2015.)

 

 

 

Предмет јавне набавке:

материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију - материјал за дератизацију

 

Позив за подношење понуда објављено: 15.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 15.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 25.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 14.01.2016.

 

 

 

 

Предмет јавне набавке:

одржавање лабораторијске опреме - патије 4, 17, 26, 35, 37

 

Позив за подношење понуда објављено: 15.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 15.12.2015.
Одлука о додели уговора (за партије 17 и 26) објављено: 25.12.2015.
Одлука о обустави поступка (за партије 4, 35 и 37) објављено: 25.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору (за партију 17) објављено: 11.01.2016.

 

 

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ уговорима (објављено 15.12.2015.)

 

Предмет јавне набавке:

ОПРЕМА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- вишеканални уређаји за узорковање амбијенталног ваздуха за одређивање гАСОВИТИХ ЗАГАЂИВАЧА

 

Позив за подношење понуда објављено: 11.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 11.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 25.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 29.12.2015.

 

Предмет јавне набавке:

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ. САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ. ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА.

 

Позив за подношење понуда објављено: 11.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 11.12.2015.
Измена конкурсне документације објављено: 15.12.2015.
Обавештење о продужетку рока објављено: 15.12.2015.
Одговори на питања објављено: 18.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 28.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 20.01.2016.

 

Предмет јавне набавке:

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА - ДИСПЕНЗЕР. РАСХЛАДНА ВИТРИНА. ПЛАМЕНИЦИ.

 

Позив за подношење понуда објављено: 10.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 10.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 18.12.2015.
Закључен уговор (Расхладна витрина) објављено: 28.12.2015.
Закључен уговор (Пламеници. Диспензер) објављено: 29.12.2015.

 

Предмет јавне набавке:

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - РЕК ОРМАН СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

 

Позив за подношење понуда објављено: 08.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 08.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 22.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 11.01.2016.

 

Oдлукa о додели уговора (објављено 04.12.2015.)

 

Предмет јавне набавке:

лабораторијске услуге - испитивање радиоактивности (храна и вода, предмети опште употребе)

 

Позив за подношење понуда објављено: 30.11.2015.
Kонкурсна документација објављено: 30.11.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 11.12.2015.
Закључен уговор објављено: 18.12.2015.

 

Предмет јавне набавке:

набавка услуга јавног здравства, инспекција и анализа

 

Позив за подношење понуда објављено: 30.11.2015.
Kонкурсна документација објављено: 30.11.2015.
Измена конкурсне документације објављено: 07.12.2015.
Обавештење о продужетку рока објављено: 07.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 15.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору  

 

 

АРХИВА 2015

 

АРХИВА 2014

 

Aрхива 2013

ИНТЕРНИ АКТ

План јавних набавки за 2016. годину

Измена плана јавних набавки за 2016. годину

Друга измена плана јавних набавки за 2016. годину

Трећа измена плана јавних набавки за 2016. годину