ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
СТАЊЕ ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У УЖИЦУ

 

     Квалитет реке Ђетиње

 

У циљу испитивања квалитета реке Ђетиње Завод за јавно здравље Ужице обавља  узорковање површинске воде једном недељно на мерном месту река Ђетиња на профилу код плавог моста: