ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 31.12.2013.)

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (објављено 31.12.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 31.12.2013.)

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ у ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (објављено 31.12.2013.)

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (објављено 23.12.2013.)

 

ОГЛАС о Продужетку рока за достављање понуда (објављено 23.12.2013.)

 

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (објављено 20.12.2013.)

 

Одржавање лабораторијских апарата (објављено 20.12.2013.)

 

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (објављено 20.12.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 20.12.2013.)

 

Материјал за посебне намене – санитетски (објављено 18.12.2013.)

 

ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ (објављено 17.12.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено 17.12.2013.)

 

Материјал за лабораторијске тестове – посуђе (објављено 13.12.2013.)

 

Материјал за лабораторијске тестове – ХЕМИКАЛИЈЕ (објављено 13.12.2013.)

 

Остали помоћни материјал (објављено 13.12.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено 13.12.2013.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ (објављено 12.12.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено 10.12.2013.)

 

ОГЛАС О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (објављено 06.12.2013.)

 

МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ АУТОМОБИЛА (објављено 29.11.2013.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ - RF Generator кит за ICP OES Thermo icap  6500 duo (ОРН 34913000) (објављено 25.11.2013.)

 

Гасови за лабораторију - Пропан бутан компримован у боци (ОРН 09122000)

(објављено 25.11.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено 19.11.2013.)

 

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ЕТАЛОНИРАЊЕ  (објављено 18.11.2013.)

 

ОГЛАС О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (објављено 14.11.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено 13.11.2013.)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено 08.11.2013.)

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ (објављено 08.11.2013.)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено 08.11.2013.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МИКРОТАЛАСНИ СИСТЕМ ЗА ДИГЕСТИЈУ (објављено 07.11.2013.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АПАРАТА - АНАЛИТЧКИХ И ТЕХНИЧКИХ ВАГА (објављено 07.11.2013.)

 

ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ (објављено 07.11.2013.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АПАРАТА - АНАЛИТЧКИХ И ТЕХНИЧКИХ ВАГА (објављено 01.11.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 01.11.2013.)

 

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ЕТАЛОНИРАЊЕ ГАРНИТУРЕ ТЕГОВА (објављено 29.10.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 29.10.2013.)

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСУЂЕ  (објављено 24.10.2013.)

 

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 22.10.2013.)

 

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СТАКЛЕНО ПОСУЂЕ  (објављено 21.10.2013.)

 

 

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ - ЛАМПА ЗА ФЛУОРСЦЕНТНИ МИКРОСКОП (објављено 18.10.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 17.10.2013.)

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА - Accy jet   (објављено 15.10.2013.)

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ВЕЗАНО ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА - Accy jet   (објављено 15.10.2013.)

 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА - Accy jet (објављено 11.10.2013.)

 

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ЕТАЛОНИРАЊЕ УЗОРКИВАЧА ВАЗДУХА (објављено 09.10.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 09.10.2013.)

 

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА, ИНСПЕКЦИЈА И АНАЛИЗА  (објављено 07.10.2013.)

 

ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ  (објављено 04.10.2013.)

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ПОСУЂЕ (објављено 04.10.2013.)

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ХЕМИКАЛИЈЕ (објављено 04.10.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 03.10.2013.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АПАРАТА (објављено 30.09.2013.)

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ЕТАЛОНИРАЊЕ  (објављено 27.09.2013.)

 

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ (објављено 26.09.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 25.09.2013.)

 

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕбјављено 20.09.2013.)

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕбјављено 20.09.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 20.09.2013.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ - делови за ICP OES Thermo icap 6500 duo (објављено 20.09.2013.)

 

НАБАВКА И УГРАДЊА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ (објављено 17.09.2013.)

 

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕбјављено 12.09.2013.)

 

Лабораторијска опрема - КОМБИНОВАНИ ФРИЖИДЕР бјављено 12.09.2013.)

ОГЛАС О ОБУСТАВИ ПОСТУПАКА (објављено 12.09.2013.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 12.09.2013.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АПАРАТА (објављено 05.09.2013.)

ОГЛАСИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 04.09.2013.)

 

ОГЛАСИ О ОБУСТАВИ ПОСТУПАКА (објављено 04.09.2013.)

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОГРЕВ (објављено 29.08.2013.)

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ХЕМИКАЛИЈЕ (објављено 28.08.2013.)

 

ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ - минерална вода, маслиново уље (објављено 27.08.2013.)

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ПЛАСТИЧНО ПОСУЂЕ (објављено 19.08.2013.)

Лабораторијска опрема - ротор за центрифгу бјављено 19.08.2013.)

РАЧУНАРИ (објављено 15.08.2013.)

ЕКСТРАКЦИОНИ КИТОВИ ЗА НОРО ВИРУС (објављено 15.08.2013.)

ЕТАЛОНИРАЊЕ КАЛИБРАТОРА ПРОТОКА (објављено 02.08.2013.)

 

ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ВЕЗАНО ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ-ДИЈАГНОСТИЧКИ ДИСКОВИ

(објављено 26.07.2013.)

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 3093 ОД 19.06.2013. ВЕЗАНО ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ-ДИЈАГНОСТИЧКИ ДИСКОВИ

(објављено 26.07.2013.)

 

 

БЕНЗИН, ДИЗЕЛ И АУТОГАС (објављено 18.07.2013.)

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ

(објављено 17.07.2013.)

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - БРЗИ ТЕСТ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ НОРО ВИРУСА

(објављено 17.07.2013.)

 

 

Материјал за лабораторијске тестове пластично посуђе (објављено 20.06.2013.)

 

Материјал за лабораторијске тестове подлоге

(објављено 20.06.2013.)

 

Материјал за лабораторијске тестове серуми

(објављено 20.06.2013.)

 

Материјал за лабораторијске тестове дијагностички дискови

(објављено 20.06.2013.)

  

Материјал за лабораторијске тестове хемикалије

(објављено 20.06.2013.)

 

Материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију

(објављено 20.06.2013.)

 

 

УСЛУГЕ КАСКО ОСИГУРАЊА (објављено 07.06.2013.)

 

БЕНЗИН, ДИЗЕЛ И АУТОГАС (објављено 31.05.2013.)

 

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И РЕЦИКЛАЖА ТОНЕРА (објављено 28.05.2013.)