ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНИМ УГОВОРИМА (објављено 26.12.2014.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АПАРАТА ПО ПАРТИЈАМА - (објављено 25.12.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНИМ УГОВОРИМА (објављено 19.12.2014.)

 

Лабораторијска опрема - намештај (објављено 17.12.2014.)

 

Лабораторијска опрема - Блендер (хомогенизатор узорака хране), (објављено 15.12.2014.)

 

 

Материјал за посебне намене – санитетски (објављено 12.12.2014.)

 

 

Остале специјализоване услуге (објављено 11.12.2014.)

 

измена конкурсне документације (објављено 10.12.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНИМ УГОВОРИМА (објављено 10.12.2014.)

 

Одржавање опреме - Сервис, баждарење сигурносних вентила на аутоматском парном стерилизатору „Belimed“ (објављено 05.12.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНИМ УГОВОРИМА (објављено 03.12.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНОМ УГОВОРУ (објављено 28.11.2014.)

 

Одржавање опреме - Батерије за уређај Smart -UPS 750 (ОРН 34913000) (објављено 26.11.2014.)

 

појашњење конкурсне документације (објављено 19.11.2014.)

 

појашњење конкурсне документације (објављено 18.11.2014.)

 

ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ - 2 КОМАДА (објављено 17.11.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНиМ УГОВОРима (објављено 14.11.2014.)

 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА - ИНКУБАТОР СА ХЛАЂЕЊЕМ (објављено 14.11.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНиМ УГОВОРима (објављено 12.11.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНоМ УГОВОРу (објављено 30.10.2014.)

 

Лабораторијске услуге - Испитивање радиоактивности (храна и вода, предмети опште употребе) (објављено 22.10.2014.)

Услуге јавног здравства, инспекција и анализа (објављено 22.10.2014.)

 

ОГЛАСи О ЗАКЉУЧeНИМ УГОВОРИМА (објављено 22.10.2014.)

 

ОГЛАСи О ЗАКЉУЧeНиМ УГОВОРИМА (објављено 16.10.2014.)

 

Остале специјализоване услуге -  Еталонирање калибратора протока ваздуха Tecora са главом за велики проток. Еталонирање пипетора (објављено 15.10.2014.)

 

појашњење конкурсне документације (објављено 09.10.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНОМ УГОВОРУ (објављено 09.10.2014.)

 

појашњење конкурсне документације за хемикалије (објављено 01.10.2014.)

ОГЛАСИ О ЗАКЉУЧeНИМ УГОВОРИМА (објављено 30.09.2014.)

Одржавање лабораторијске опреме - Одржавање ASV Co уређај за узорковање гасовитих супстанци (објављено 25.09.2014.)

 

Остале специјализоване услуге - Еталонирање калибратора протока ваздуха Tecora са главом за велики проток  (објављено 25.09.2014.)

 

Лабораторијска опрема - Ручни фрижидери (објављено 24.09.2014.)

 

појашњење конкурсне документације (објављено 22.09.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНОМ УГОВОРУ (објављено 19.09.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНОМ УГОВОРУ (објављено 17.09.2014.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АПАРАТA ПО ПАРТИЈАМА (објављено 18.09.2014.)

 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА; ПЛАСТИЧНО ПОСУЂЕ ПО ПАРТИЈАМА; СТАКЛЕНО ПОСУЂЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКУ ЛАБОРАТОРИЈУ; ХЕМИКАЛИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА(објављено 11.09.2014.)

 

БАТЕРИЈЕ ЗА УРЕЂАЈ УПС  (објављено 10.09.2014.)

 

Производи за чишћење (објављено 04.09.2014.)

 

ОГЛАСИ О ЗАКЉУЧeНИМ УГОВОРИМА (објављено 01.09.2014.)

 

Остале специјализоване услуге (објављено 29.08.2014.)

 

појашњење конкурсне документације (објављено 29.08.2014.)

 

ОГЛАСИ О ЗАКЉУЧeНИМ УГОВОРИМА (објављено 29.08.2014.)

 

Радови на изградњи плиновода са уградњом гасног генератора топлоте (објављено 28.08.2014.)

Одржавање опреме - Резервни деo за гасни хроматограф  (Agilent Technologies 6890 N)(објављено 28.08.2014.)

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (објављено 26.08.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНoМ УГОВОРу (објављено 26.08.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНoМ УГОВОРу (објављено 25.08.2014.)

 

оглас О обустави поступка (објављено 20.08.2014.)

 

Услуге јавног здравства, инспекција и анализа - Биолошко испитивање вода (ОРН 719000000) (објављено 18.08.2014.)

 

Материјал за лабораторијске тестове – естракциони китови - Китови за екстракцију и детекцију норо вируса (објављено 12.08.2014.)

 

Остали помоћни материјал - Маслиново уље и минерална вода (објављено 12.08.2014.)

 

Бензин и дизел (објављено 12.08.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНoМ УГОВОРу (објављено 12.08.2014.)

 

оглас О обустави поступка (објављено 05.08.2014.)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА (објављено 04.08.2014.)

 

Допуна конкурсне документације (објављено 04.08.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНИМ УГОВОРИМА (објављено 01.08.2014.)

 

Материјал за дезинсекцију и дератизацију (објављено 30.07.2014.)

Одржавање лабораторијске опреме (објављено 30.07.2014.)

Остале специјализоване услуге (објављено 30.07.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНom УГОВОРу (објављено 25.07.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНom УГОВОРу (објављено 15.07.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНиm УГОВОРима (објављено 14.07.2014.)

 

Одржавање лабораторијске опреме - Делови за поправку расхладног уређаја са овлаживачем модел Vivax ACP-07WT21GEO (објављено 02.07.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНom УГОВОРу (објављено 02.07.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНom УГОВОРу (објављено 27.06.2014.)

 

Одржавање лабораторијске опреме - Редовно годишње сервисирање апарата Мини Видас  (објављено 26.06.2014.)

Материјал за лабораторијске тестове – ПЛАСТИЧНО ПОСУЂЕ   (објављено 26.06.2014.)

Материјал за лабораторијске тестове – ХЕМИКАЛИЈЕ  (објављено 26.06.2014.)

Материјал за лабораторијске тестове – подлоге  (објављено 26.06.2014.)

Материјал за лабораторијске тестове – ДИЈАГНОСТИЧКИ ДИСКОВИ  (објављено 26.06.2014.)

 

Материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију (објављено 19.06.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНим УГОВОРИМА (објављено 19.06.2014.)

 

појашњење конкурсне документације (објављено 16.06.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНим УГОВОРИМА (објављено 13.06.2014.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - ПОТРШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ  (објављено 13.06.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНим УГОВОРИМА (објављено 12.06.2014.)

 

административни материјал - материјал за рачунаре и телефоне и рециклажа тонера (објављено 12.06.2014.)

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА - КАСКО (објављено 11.06.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНим УГОВОРИМА (објављено 06.06.2014.)

 

Материјал за посебне намене – КЕСЕ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ (објављено 06.06.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНим УГОВОРИМА (објављено 30.05.2014.)

 

Допуна конкурсне документације (објављено 29.05.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНим УГОВОРИМА (објављено 28.05.2014.)

 

Одржавање опреме - Резервни делови за оксиметар (објављено 27.05.2014.)

 

Административни материјал - Печати и факсимил (објављено 27.05.2014.)

 
Одржавање опреме - Делови за машину за прање лабораторијског посуђа  (ОРН 34913000)

(објављено 22.05.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНИм УГОВОРИМА (објављено 21.05.2014.)

 

OГЛАС О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (објављено 21.05.2014.)

 

Измена конкурсне документације (објављено 19.05.2014.)

 

Административни материјал - Канцеларијски  материјал (објављено 16.05.2014.)

 

OГЛАС О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (објављено 15.05.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНиОм УГОВОРУ (објављено 15.05.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНиОм УГОВОРУ (објављено 30.04.2014.)

 

појашњење конкурсне документације (објављено 25.04.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНим УГОВОРима (објављено 24.04.2014.)

 

Одржавање опреме - Резервни делови за оксиметар  (ОРН 34913000) (објављено 22.04.2014.)

 

појашњење конкурсне документације (објављено 22.04.2014.)

 

Услуге јавног здравства, инспекција и анализа (објављено 16.04.2014.)

 

појашњење конкурсне документације (објављено 15.04.2014.)

 

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (објављено 14.04.2014.)

 

Измена конкурсне документације и продужетак рока (објављено 09.04.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНОм УГОВОРУ (објављено 08.04.2014.)

 

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (објављено 07.04.2014.)

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА (објављено 07.04.2014.)

 

Материјал за посебне намене – санитетски (објављено 04.04.2014.)

 

ЛАБОРАТОРИјска опрема - спектрофотометар (објављено 03.04.2014.)

 

 

ГАСОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ (објављено 01.04.2014.)

 

 

Материјал за лабораторијске тестове (објављено 27.03.2014.)

 

Материјал за лабораторијске тестове – дијагностички дискови  (објављено 27.03.2014.)

Материјал за лабораторијске тестове – хемикалије (објављено 27.03.2014.)

Материјал за лабораторијске тестове – пластично посуђе (објављено 27.03.2014.)

Материјал за лабораторијске тестове – естракциони китови (објављено 27.03.2014.)

Материјал за лабораторијске тестове –подлоге  (објављено 27.03.2014.)

Материјал за лабораторијске тестове – реагенси  (објављено 27.03.2014.)

Материјал за лабораторијске тестове – серуми   (објављено 27.03.2014.)

 

Остали помоћни материјал  (објављено 27.03.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНОм УГОВОРУ (објављено 27.03.2014.)

 

Лабораторијска опрема - Термореактор (објављено 21.03.2014.)

 

Услуге осигурања имовине и лица запослених у Заводу за јавно здравље Ужице  (објављено 18.03.2014.)

 

Лабораторијска опрема  - Коморице за микроскоп за утермол методу за биолошко испитивање (објављено 17.03.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНОм УГОВОРУ (објављено 17.03.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНОм УГОВОРУ (објављено 11.03.2014.)

 

ОГЛАС О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - електрична енергија (објављено 03.03.2014.)

 

Оглас за јавну набавку мале вредности - електричне енергије  (објављено 27.02.2014.)

 

OГЛАС О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (објављено 27.02.2014.)

 

Остале специјализоване услуге - Еталонирање вага. Еталонирање сонде термохигрометра (објављено 26.02.2014.)

 

OГЛАС О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (објављено 25.02.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 24.02.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 20.02.2014.)

 

Оглас за јавну набавку мале вредности - електричне енергије  (објављено 18.02.2014.)

 

Лабораторијска опрема - Инвертни микроскоп са камером (објављено 13.02.2014.)

 

ОГЛАС О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (објављено 13.02.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 13.02.2014.)

 

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (објављено 11.02.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 07.02.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 28.01.2014.)

 

ОГЛАС О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (објављено 24.01.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 21.01.2014.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 15.01.2014.)

 

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АПАРАТА ПО ПАРТИЈАМА (објављено 15.01.2014.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ АПАРАТА ПО ПАРТИЈАМА (објављено 13.01.2014.)

 

ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (објављено 09.01.2014.)

 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА (објављено 09.01.2014.)

 

 

 

Aрхива 2013