ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

 

 

Предмет јавне набавке:

остале специјализоване услуге - еталонирање једноканалног узоркивача ваздуха

 

Позив за подношење понуда објављено: 21.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 21.12.2015.
Одлука о додели уговора  
Обавештење о закљученом уговору  

 

 

Oглас о закљученом уговору (објављено 18.12.2015.)

 

 

 

Предмет јавне набавке:

материјал за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију - материјал за дератизацију

 

Позив за подношење понуда објављено: 15.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 15.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 25.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору  

 

 

 

 

Предмет јавне набавке:

одржавање лабораторијске опреме - патије 4, 17, 26, 35, 37

 

Позив за подношење понуда објављено: 15.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 15.12.2015.
Одлука о додели уговора (за партије 17 и 26) објављено: 25.12.2015.
Одлука о обустави поступка (за партије 4, 35 и 37) објављено: 25.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору  

 

 

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧЕНИМ уговорима (објављено 15.12.2015.)

 

Предмет јавне набавке:

ОПРЕМА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- вишеканални уређаји за узорковање амбијенталног ваздуха за одређивање гАСОВИТИХ ЗАГАЂИВАЧА

 

Позив за подношење понуда објављено: 11.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 11.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 25.12.2015.
Закључен уговор објављено: 29.12.2015.

 

Предмет јавне набавке:

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ. САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ. ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА.

 

Позив за подношење понуда објављено: 11.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 11.12.2015.
Измена конкурсне документације објављено: 15.12.2015.
Обавештење о продужетку рока објављено: 15.12.2015.
Одговори на питања објављено: 18.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 28.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору  

 

Предмет јавне набавке:

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА - ДИСПЕНЗЕР. РАСХЛАДНА ВИТРИНА. ПЛАМЕНИЦИ.

 

Позив за подношење понуда објављено: 10.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 10.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 18.12.2015.
Закључен уговор (Расхладна витрина) објављено: 28.12.2015.
Закључен уговор (Пламеници. Диспензер) објављено: 29.12.2015.

 

Предмет јавне набавке:

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - РЕК ОРМАН СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ2

 

Позив за подношење понуда објављено: 08.12.2015.
Kонкурсна документација објављено: 08.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 22.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору  

 

Oдлукa о додели уговора (објављено 04.12.2015.)

 

Предмет јавне набавке:

лабораторијске услуге - испитивање радиоактивности (храна и вода, предмети опште употребе)

 

Позив за подношење понуда објављено: 30.11.2015.
Kонкурсна документација објављено: 30.11.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 11.12.2015.
Закључен уговор објављено: 18.12.2015.

 

Предмет јавне набавке:

набавка услуга јавног здравства, инспекција и анализа

 

Позив за подношење понуда објављено: 30.11.2015.
Kонкурсна документација објављено: 30.11.2015.
Измена конкурсне документације објављено: 07.12.2015.
Обавештење о продужетку рока објављено: 07.12.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 15.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору  

 

ОГЛАСИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 01.12.2015.)

Oдлукa о додели уговора (објављено 30.11.2015.)

ОГЛАСИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 26.11.2015.)

Oдлукa о додели уговора (објављено 26.11.2015.)

ОБУСТАВA ПОСТУПКА (објављено 26.11.2015.)

 

 

Предмет јавне набавке:

одржавање лабораторијске опреме - резервни делови за машину за прање лабораторијског посуђа "sMEG"

 

Позив за подношење понуда објављено: 23.11.2015.
Kонкурсна документација објављено: 23.11.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 30.11.2015.
Закључен уговор објављено: 11.12.2015.

 

ОГЛАСИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 23.11.2015.)

 

 

Предмет јавне набавке:

рачунарска опрема - сервер са оперативним системом

 

Позив за подношење понуда објављено: 18.11.2015.
Kонкурсна документација објављено: 18.11.2015.
Одлука о додели уговора објављено: 01.12.2015.
Закључен уговор објављено: 15.12.2015.

 

ОГЛАСИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 18.11.2015.)

 

ОГЛАСИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 16.11.2015.)

 

Предмет јавне набавке:

опремa за очување животне средине - вишеканални уређаји за узорковање амбијенталног ваздуха за одређивање гасовитих загађивача

 

Позив за подношење понуда објављено: 10.11.2015.
Kонкурсна документација објављено: 10.11.2015.
Појашњење конкурсне документације објављено: 23.11.2015.
Одлука о обустави поступка објављено: 04.12.2015.
Обустава поступка објављено: 15.12.2015.

 

 

 

 

 

Oдлукa о додели уговора (објављено 06.11.2015.)

Oдлукa о додели уговора (објављено 04.11.2015.)

ОГЛАСИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено 02.11.2015.)

Oдлукa о додели уговора (објављено 30.10.2015.)

 

одржавање службених возила и технички преглед -  услуге вулканизирања (објављено 29.10.2015.)

 

административни материјал - аутоматски печати и факсимили (објављено 28.10.2015.)

 

 

одржавање службених возила и технички преглед -  услуге вулканизирања (објављено 27.10.2015.)

 

оглас о закљученим уговорима (објављено 27.10.2015.)

 

одлукЕ о додели уговора (објављено 27.10.2015.)

 

ОБУСТАВA ПОСТУПКА (објављено 27.10.2015.)

 

набавка добара - набавка аутомобила - Теренски и путнички аутомобил  (објављено 26.10.2015.)

 

одлука о додели уговора (објављено 26.10.2015.)

 

Материјал за лабораторијске тестове - стаклено посуђе за микробиолошку лабораторију (објављено 23.10.2015.)

 

Остали помоћни материјал - Потрошни материјал за третман инфективног отпада(објављено 23.10.2015.)

 

ОБУСТАВA ПОСТУПКА (објављено 23.10.2015.)

 

одлука о додели уговора (објављено 23.10.2015.)

 

оглас о закљученим уговорима (објављено 19.10.2015.)

 

остале специјализоване услуге (објављено 16.10.2015.)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДе (објављено 15.10.2015.)

измена и допуна конкурсне документације (објављено 15.10.2015.)

оглас о закљученим уговорима (објављено 15.10.2015.)

 

лабораторијскa опремa - систем за пречишћавање воде (објављено 14.10.2015.)

 

одлука о додели уговора (објављено 14.10.2015.)

 

рачунарска опрема - лаптоп (објављено 12.10.2015.)                                                          

интерни акт

 

 

појашњење конкурсне документације (објављено 09.10.2015.)

 

оглас о закљученoм уговору (објављено 09.10.2015.)

 

Производи за чишћење - Средства за машину за прање лабораторијског посуђа(објављено 08.10.2015.)

 

ОБУСТАВA ПОСТУПКА (објављено 08.10.2015.)

 

Производи за чишћење - Средства за машину за прање лабораторијског посуђа

 

 

одлука о додели уговора (објављено 08.10.2015.)

 

Одржавање опреме - Потрошни прибор за гасну хроматографију

 

 

одлука о додели уговора (објављено 05.10.2015.)

 

одржавање лабораторијске опреме (објављено 05.10.2015.)

 

оглас о закљученим уговорима (објављено 01.10.2015.)

 

Материјал за лабораторијске тестове - Базе, соли и неорганске киселине (објављено 21.09.2015.)

 

Остали помоћни материјал - потрошни материјал за третман инфективног отпада (објављено 21.09.2015.)

 

ОБУСТАВA ПОСТУПКА (објављено 21.09.2015.)

 

 

материјал за посебне намене - санитетски  (објављено 17.09.2015.)

 

 

Остале специјализоване услуге - еталонирање калибратора протока (објављено 16.09.2015.)

 

 

појашњење конкурсне документације (објављено 10.09.2015.)

 

оглас о закљученим уговорима (објављено 10.09.2015.)

 

 

производи за чишћење - тоалет папир  (објављено 09.09.2015.)

 

ДОПУНА конкурсне документације (објављено 07.09.2015.)

 

ДОПУНА конкурсне документације (објављено 04.09.2015.)

 

оглас о закљученом уговору (објављено 04.09.2015.)

 

лабораторијска опрема - варијабилне пипете (објављено 04.09.2015.)

 

 

ДОПУНА конкурсне документације (објављено 02.09.2015.)

 

оглас о закљученом уговору (објављено 01.09.2015.)

 

ИЗМЕНА конкурсне документације (објављено 28.08.2015.)

 

оглас о закљученом уговору (објављено 28.08.2015.)

 

оглас о закљученом уговору (објављено 27.08.2015.)

 

ОБУСТАВЕ ПОСТУПКА (објављено 27.08.2015.)

 

радовИ - кречење микробиолошке лабораторије (објављено 26.08.2015.)

 

ИЗМЕНА конкурсне документације (објављено 24.08.2015.)

 

огласИ о закљученИm уговорИМА (објављено 24.08.2015.)

 

материјал за лаборторијске тестове и остали помоћни материјал (објављено 14.08.2015.)

 

оглас о закљученom уговору (објављено 06.08.2015.)

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИШЋЕЊЕ - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТОЋУ И ХИГИЈЕНУ. ТОАЛЕТНИ ПАПИР (објављено 06.08.2015.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ - НАБАВКА И УГРАДЊА БАТЕРИЈЕ ЗА УПС - Sunlight (објављено 03.08.2015.)

 

огласИ о закљученим уговорима (објављено 03.08.2015.)

 

 

остале специјализоване услуге - ЕТанолирање по партијама (објављено 31.07.2015.)

 

 

БЕнзин и дизел (објављено 29.07.2015.)

 

Појашњење конкурсне документације (објављено 28.07.2015.)

 

Осигурање Возила - каско и обавезно ауто осигурање (објављено 24.07.2015.)

 

Појашњење конкурсне документације (објављено 22.07.2015.)

 

огласИ о закљученим уговорима (објављено 22.07.2015.)

 

Појашњење конкурсне документације (објављено 17.07.2015.)

 

Материјал за лабораторијске тестове – посуђе - Стаклено посуђе (објављено 17.07.2015.)

 

Појашњење конкурсне документације (објављено 16.07.2015.)

 

Појашњење конкурсне документације (објављено 14.07.2015.)

 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА - РН МЕТАР (објављено 10.07.2015.)

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА (објављено 03.07.2015.)

 

ИЗМЕНА конкурсне документације (објављено 03.07.2015.)

 

Појашњење конкурсне документације (објављено 03.07.2015.)

 

 

Кречење просторија завода за јавно здравље ужице (објављено 03.07.2015.)

 

Појашњење конкурсне документације

 

оглас о закљученим уговорима (објављено 30.06.2015.)

 

ЈАВНА Набавка  ЕКСТРАКЦИОНИ КИТИВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ НОРО ВИРУСА ПО ПАРТИЈАМА, ПАРТИЈА 1. КИТОВИ ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ И ДЕТЕКЦИЈУ НОРО ВИРУСА, ПАРТЈА 2. ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ И ДЕТЕКЦИЈУ НОРО ВИРУСА (објављено 26.06.2015.)

 

ЈАВНА Набавка  АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА, ПАРТИЈА3. МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ТЕЛЕФОНЕ И ПАРТИЈА 4. РЕЦИКЛАЖА ТОНЕРА (објављено 25.06.2015.)

 

ЈАВНА Набавка ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА, ПАРТИЈА 2. ACCU JET (објављено 25.06.2015.)

ЈАВНА Набавка МАТЕРИЈАЛА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ , ПАРТИЈА 2. ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ И ДЕТЕКЦИЈУ НОРО ВИРУСА  (објављено 15.06.2015.)

 

 

Набавка УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТЈА 53. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АПАРАТ МИНИ ВИДАС  (објављено 15.06.2015.)

Набавка материјала за ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 4. КЕСЕ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ  (објављено 15.06.2015.)

 

Појашњење конкурсне документације за набавку система за пречишћавање воде (објављено 15.06.2015.)

 

ЈАВНА Набавка МАТЕРИЈАЛА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ ПО ПАРТИЈАМА  (објављено 12.06.2015.)

 

Набавка ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - СИСТЕМ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ  (објављено 10.06.2015.)

 

оглас о закљученим уговорима (објављено 10.06.2015.)

 

Набавка материјала за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију  (објављено 09.06.2015.)

 

НАБАВКА УСЛУГА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА - ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ зАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ (објављено 09.06.2015.)

 

Рачунарска опрема (објављено 29.05.2015.)

 

Услуге јавног здравства, инспекција и анализа (објављено 21.05.2015.)

 

оглас о закљученим уговорима (објављено 20.05.2015.)

 

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ (објављено 18.05.2015.)

 

оглас о закљученим уговорима (објављено 12.05.2015.)

 

ОГЛАСи О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (објављено 30.04.2015.)

 

оглас о закљученом уговору (објављено 28.04.2015.)

ОГЛАСи О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (објављено 28.04.2015.)

одржавања службених возила и техничког прегледа - Услуге прања возила (објављено 27.04.2015.)

 

оглас о закљученим уговорима (објављено 20.04.2015.)

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (објављено 07.04.2015.)

 

Одржавање лабораторијске опреме (објављено 06.04.2015.)

 

оглас о закљученим уговорима (објављено 03.04.2015.)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (објављено 03.04.2015.)

 

Појашњење конкурсне документације (објављено 03.04.2015.)

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (објављено 01.04.2015.)

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (објављено 30.03.2015.)

 

Остале специјализоване услуге - EТалонирање (објављено 26.03.2015.)

 

оглас о закљученим уговорима (објављено 24.03.2015.)

 

Појашњење и измена конкурсне документације (објављено 20.03.2015.)

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ  (објављено 19.03.2015.)

 

осигурања - Осигурање имовине. Колективно осигурање запослених. Осигурање аутомобила - каско (објављено 18.03.2015.)

 

ОДРЖАВАЊE СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА (објављено 17.03.2015.)

 

Материјал за лабораторијске тестове (објављено 09.03.2015.)

 

оглас о закљученом уговору (објављено 09.03.2015.)

 

оглас о закљученом уговору (објављено 05.03.2015.)

 

ОГЛАС О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (објављено 05.03.2015.)

 

Електрична енергија (објављено 04.03.2015.)

 

Одржавање лабораторијске опреме (објављено 12.02.2015.)

 

појашњење КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (објављено 06.02.2015.)

 

оглас о закљученом уговору (објављено 06.02.2015.)

 

Материјал за посебне намене – санитетски - Материјал за вакутаинер (објављено 05.02.2015.)

 

 

оглас о закљученом уговору (објављено 04.02.2015.)

 

 

Aдминистративни материјал - Штампани материјал (објављено 04.02.2015.)

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (објављено 03.02.2015.)

 

Одржавање и поправка возила са набавком и заменом резервних делова  (објављено 02.02.2015.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНИМ УГОВОРИМА (објављено 21.01.2015.)

 

ОГЛАС О ЗАКЉУЧeНИМ УГОВОРИМА (објављено 15.01.2015.)

 

АРХИВА 2014

Aрхива 2013