ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
Предмет јавне набавке (ЈН бр. 65/2017):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА -

ПАРТИЈА 9. АПАРАТУРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА МАСТИ

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 29. 12. 2017.
Конкурсна документација објављено: 29. 12. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 19. 01. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 64/2017):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 6. ИНКУБАТОР СА ХЛАЂЕЊЕМ

                                                                                              ПАРТИЈА 7. ИНКУБАТОР

                                               ПАРТИЈА 8. ЛАБОРАТОРИЈСКА СОНДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КИСЕОНИКА

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 15. 12. 2017.
Конкурсна документација објављено: 15. 12. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 29. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6. објављено: 12. 01. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8. објављено: 26. 01. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 63/2017):

 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 15. 12. 2017.
Конкурсна документација објављено: 15. 12. 2017.
Продужетак рока објављено: 20. 12. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 20. 12. 2017.
Одлука о додели уговора - Партија 10. објављено: 29. 12. 2017.
Одлука о обустави поступка - Партија 42. објављено: 29. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 19. 01. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 10. објављено: 22. 01. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 62/2017):

 ОСИГУРАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 3. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА - КАСКО

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 15. 12. 2017.
Конкурсна документација објављено: 15. 12. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 28. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 19. 01. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 61/2017):

 ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 01. 12. 2017.
Конкурсна документација објављено: 01. 12. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 12. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 18. 12. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 60/2017):

 ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 3. ВАРИЈАБИЛНА ПИПЕТА

                                                                                              ПАРТИЈА 4. ЗАМРЗИВАЧ

                                                                                              ПАРТИЈА 5. КОМБИНОВАНИ ФРИЖИДЕР

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 30. 11. 2017.
Конкурсна документација објављено: 30. 11. 2017.
Одговори на питања објављено: 05. 12. 2017.
Одговори на питања објављено: 07. 12. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 14. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5. објављено: 29. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 09. 01. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 59/2017):

РАДОВИ НА ИЗРАДИ И МОНТАЖИ НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ПАРКИНГ

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 23. 11. 2017.
Конкурсна документација објављено: 23. 11. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 01. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 12. 12. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 58/2017):

ТЕРЕНСКИ АУТОМОБИЛ

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 16. 11. 2017.
Конкурсна документација објављено: 16. 11. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 28. 11. 2017.
Обавештење о закљученом  уговору објављено: 04. 12. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 57/2017):

ХЕМИКАЛИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 3. ХЕМИКАЛИЈЕ СЕРТИФИКОВАНЕ КОНЦЕТРАЦИЈЕ

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 16. 11. 2017.
Конкурсна документација објављено: 16. 11. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 21. 12. 2017.
Обавештење о закљученом  уговору објављено: 03. 01. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 56/2017):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ПОСУЂЕ ПО ПАРТИЈАМА :

                                                                    ПАРТИЈА 2. МЕТАЛНО, ПЛАСТИЧНО ПОСУЂЕ И ГУМЕНИ ПРИБОР         

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 16. 11. 2017.
Конкурсна документација објављено: 16. 11. 2017.
Обавештење о продужетку рока објављено: 14. 12. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 14. 12. 2017.
Обавештење о закљученом  уговору објављено: 29. 12. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 55/2017):

ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                          ПАРТИЈА 3. ФИЛТЕР ПАПИР И ПРИБОР ЗА ФИЛТРАЦИЈУ

                                                                          ПАРТИЈА 4. МИНЕРАЛНА ВОДА И МАСЛИНОВО УЉЕ

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 16. 11. 2017.
Конкурсна документација објављено: 16. 11. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 18. 01. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4. објављено: 30. 01. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 54/2017):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ПЛАСТИЧНО ПОСУЂЕ ПО ПАРТИЈАМА :

                                                                       ПАРТИЈА 2.  СТЕРИЛНИ ПЛАСТИЧНИ НАСТАВЦИ

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 16. 11. 2017.
Конкурсна документација објављено: 16. 11. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 21. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 26. 12. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 53/2017):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 09. 11. 2017.
Конкурсна документација објављено: 09. 11. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 01. 12. 2017.
Одлука о обустави поступка - Партија 3., 4., 10. и 11. објављено: 01. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 25. 12. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 52/2017):

 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  ПО ПАРТИЈАМА :

                                                       ПАРТИЈА 5. ТОРБЕ ЗА ЛАПТОП И ДОКУМЕНТАЦИЈУ

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 06. 11. 2017.
Конкурсна документација објављено: 06. 11. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 05. 12. 2017.
Обавештење о закљученом  уговору објављено: 05. 12. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 51/2017):

 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ  ПО ПАРТИЈАМА :

                                                       ПАРТИЈА 41. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАШИНУ ЗА ПРАЊЕ ЛАБ. ПОСУЂА

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 01. 11. 2017.
Конкурсна документација објављено: 01. 11. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 06. 11. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 09. 11. 2017.
Обавештење о продужетку рока објављено: 09. 11. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 05. 12. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 50/2017):

 ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА :

                                                                  ПАРТИЈА 3. РУЧНИ ФРИЖИДЕРИ

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 25. 10. 2017.
Конкурсна документација објављено: 25. 10. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 27. 10. 2017.
Продужетак рока објављено: 27. 10. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 05. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 05. 12. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 49/2017):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - РЕАГЕНСИ  ПО ПАРТИЈАМА

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 11. 10. 2017.
Конкурсна документација објављено: 11. 10. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 15. 11. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 05. 12. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 48/2017):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                ПАРТИЈА 2. ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА

 

Позив за подношење понуда објављено: 05. 10. 2017.
Конкурсна документација објављено: 05. 10. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 24. 10. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 24. 10. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 47/2017):

НАБАВКА РАДОВА:

                                               АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ГАРАЖА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

 

Позив за подношење понуда објављено: 04. 10. 2017.
Конкурсна документација објављено: 04. 10. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 05. 10. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 24. 10. 2017.
Обавештење о закљученом  уговору објављено: 01. 11. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 45/2017):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДДД ПО ПАРТИЈАМА:

                                                ПАРТИЈА 2. СРЕДСТВА ЗА ДЕРАТИЗАЦИЈУ

 

Позив за подношење понуда објављено: 02. 10. 2017.
Конкурсна документација објављено: 02. 10. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 24. 10. 2017.
Обавештење о закљученом  уговору објављено: 24. 10. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 44/2017):

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                         ПАРТИЈА 5. КЕСЕ ЗА САКУПЉАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

 

Позив за подношење понуда објављено: 02. 10. 2017.
Конкурсна документација објављено: 02. 10. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 16. 10. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 02. 11. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 46/2017):

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ

Позив за подношење понуда објављено: 29. 09. 2017.
Конкурсна документација објављено: 29. 09. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 02. 10. 2017.
Продужетак рока објављено: 02. 10. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 12. 10. 2017.
Обавештење о закљученом  уговору објављено: 24. 10. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 43/2017):

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - БЕНЗИН И ДИЗЕЛ

Позив за подношење понуда објављено: 18. 09. 2017.
Конкурсна документација објављено: 18. 09. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 28. 09. 2017.
Обавештење о закљученом  уговору објављено: 13. 10. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 38/2017, 39/2017, 40/2017, 42/2017):

ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА И                                                                                              МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ ПО ПАРТИЈАМА

Позив за подношење понуда објављено: 15. 09. 2017.
Конкурсна документација ЈН бр. 38/2017 објављено: 15. 09. 2017.
Конкурсна документација ЈН бр. 39/2017 објављено: 15. 09. 2017.
Конкурсна документација ЈН бр. 40/2017 објављено: 15. 09. 2017.
Конкурсна документација ЈН бр. 42/2017 објављено: 15. 09. 2017.
Измена конкурсне документације ЈН бр. 40/2017 објављено: 05. 10. 2017.
Измена конкурсне документације ЈН бр. 39/2017 објављено: 10. 10. 2017.
Продужетак рока ЈН бр. 39/2017 објављено: 10. 10. 2017.
Продужетак рока ЈН бр. 39/2017-1 објављено: 13. 10. 2017.
Продужетак рока ЈН бр. 39/2017-2 објављено: 18. 10. 2017.
Одговори на питања ЈН бр. 40/2017 објављено: 10. 10. 2017.
Одговори на питања ЈН бр. 39/2017 објављено: 13. 10. 2017.
Одговори на питања ЈН бр. 39/2017 објављено: 18. 10. 2017.
Одлука о додели уговора ЈН бр. 38/2017 објављено: 18. 10. 2017.
Одлука о обустави поступка ЈН бр. 38/2017 објављено: 18. 10. 2017.
Одлука о додели уговора ЈН бр. 39/2017 објављено: 24. 10. 2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 38/2017 објављено: 01. 11. 2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 39/2017 - Партија 1. и 3. објављено: 02. 11. 2017.
Обавештење о обустави поступка ЈН бр. 39/2017 - Партија 2. објављено: 02. 11. 2017.
Обавештење о обустави поступка ЈН бр. 42/2017 објављено: 02. 11. 2017.
Одлука о додели уговора ЈН бр. 40/2017 објављено: 07. 11. 2017.
Одлука о додели уговора ЈН бр. 40/2017 објављено: 07. 11. 2017.
Обавештење о обустави поступка ЈН бр. 40/2017 - Партија 3. објављено: 09. 11. 2017.
Обавештење о обустави поступка ЈН бр. 38/2017 - Партија 2. објављено: 09. 11. 2017.
Обавештење о додели уговора ЈН бр. 40/2017 - Партија 2., 4., 10. и 8. објављено: 17. 11. 2017.
Обавештење о додели уговора ЈН бр. 40/2017 - Партија 1., 6., 7., 11. и 12. објављено: 17. 11. 2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 40/2017 - Партија 5. објављено: 04. 12. 2017.
Обавештење о закљученом уговору ЈН бр. 39/2017 - Партија 1. објављено: 26. 12. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 37/2017):

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА:                                                                                              ПАРТИЈА 2 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ, ПАРТИЈА 3 - РЕЦИКЛИРАНИ ТОНЕРИ

 

Позив за подношење понуда објављено: 24. 08. 2017.
Конкурсна документација објављено: 24. 08. 2017.
Одговори на питања објављено: 28. 08. 2017.
Oдлука о додели уговора објављено: 28. 09. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28. 09. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 34/2017):

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛИГЕ ПО ПАРТИЈАМА          

                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 12. 07. 2017.
Конкурсна документација објављено: 12. 07. 2017.
Одлука о додели уговора - Партија 2. и 3. објављено: 24. 07. 2017.
Одлука о обустави поступка - Партија 5. објављено: 24. 07. 2017.
Одлука о обустави поступка - Партија 12. објављено: 28. 07. 2017.
Одлука о додели уговора - Партија10., 11., 13., 14. i 15. објављено: 28. 07. 2017.
Обавештење о закљученом уговору -Партија 15. објављено: 09. 08. 2017.
Обавештење о закљученом уговору -Партија 10. објављено: 10. 08. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 36/2017):

УСЛИГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА, ИНСПЕКЦИЈА И АНАЛИЗА ПО ПАРТИЈАМА      

                                                         

Позив за подношење понуда објављено: 11. 07. 2017.
Конкурсна документација објављено: 11. 07. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 02. 08. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 02. 08. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 35/2017):

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 39. БАТЕРИЈА УПС

                             ПАРТИЈА 40. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА    АПАРАТ МИНИ ВИДАС

 

Позив за подношење понуда објављено: 11. 07. 2017.
Конкурсна документација објављено: 11. 07. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 07. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 39. објављено: 28. 07. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 40. објављено: 02. 08. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 33/2017):

 

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 2. ТОАЛЕТ ПАПИР

                                                                                            ПАРТИЈА 4. ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТОЋУ

 

Позив за подношење понуда објављено: 04. 07. 2017.
Конкурсна документација објављено: 04. 07. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 19. 07. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 02. 08. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 32/2017):

 

ОСИГУРАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                  ПАРТИЈА 3. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА - КАСКО И ОБАВЕЗНО АУТО ОСИГУРАЊЕ

 

Позив за подношење понуда објављено: 04. 07. 2017.
Конкурсна документација објављено: 04. 07. 2017.
Одговори на питања објављено: 07. 07. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 14.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28. 07. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 31/2017):

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

 

Позив за подношење понуда објављено: 23. 06. 2017.
Конкурсна документација објављено: 23. 06. 2017.
Одлука о обустави поступка - Партија 39. објављено: 10. 07. 2017.
Одлука о додели уговора - Партија 38. објављено: 10. 07. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 14.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 29. објављено: 26. 07. 2017.
Обавештење о обустави уговора  - Партија 39. објављено: 26. 07. 2017.
Обавештење о закљученом уговору  - Партија 5. објављено: 16. 08. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 30/2017):

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, ДЕЗИНСЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ ПО ПАРТИЈАМА.

                                                                   ПАРТИЈА 3. СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈУ

 

Позив за подношење понуда објављено: 07. 06. 2017.
Конкурсна документација објављено: 07. 06. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 09. 06. 2017.
Обавештење о продужетку рока објављено: 09. 06. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 06. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 04. 07. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 29/2017):

 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА : ПАРТИЈА 2. РЕШО

 

Позив за подношење понуда објављено: 26. 05. 2017.
Конкурсна документација објављено: 26. 05. 2017.
Обавештење о продужетку рока објављено: 01. 06. 2017.
Одговори на питања објављено: 01. 06. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 08. 06. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22. 06. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 28/2017):

 

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА : ПАРТИЈА 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

Позив за подношење понуда објављено: 19. 05. 2017.
Конкурсна документација објављено: 19. 05. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 22. 05. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 01. 06. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 објављено: 16. 06. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 26/2017):

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

 

Позив за подношење понуда објављено: 28. 04. 2017.
Конкурсна документација објављено: 28. 04. 2017.
Одлука о додели уговора - Партија 2. објављено: 15. 05. 2017.
Одлука о обустави поступка - Партија 29. објављено: 16. 05. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2. објављено: 23. 05. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6. објављено: 29. 05. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 16. 06. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 25/2017):

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

 

Позив за подношење понуда објављено: 21. 04. 2017.
Конкурсна документација објављено: 21. 04. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 10. 05. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 16.05.2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 22/2017):

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 3. ТЕСТ ТРАКЕ

 

Позив за подношење понуда објављено: 18. 04. 2017.
Конкурсна документација објављено: 18. 04. 2017.
Одлука о додели уговора објављено:  27.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 04. 05. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 24/2017):

 

ИЗРАДА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ И ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

 

Позив за подношење понуда објављено: 12. 04. 2017.
Конкурсна документација објављено: 12. 04. 2017.
Конкурсна документација - измена објављено: 13. 04. 2017.
Продужетак рока објављено: 13. 04. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 4. 05. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22. 05. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 23/2017):

 

ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

 

Позив за подношење понуда објављено: 11. 04. 2017.
Конкурсна документација објављено: 11. 04. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 21. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. и 5. објављено: 16. 05. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6. и 7. објављено: 29. 05. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1., 2. и 4. објављено: 07. 06. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 21/2017):

 

OДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

 

 

Позив за подношење понуда објављено: 6. 04. 2017.
Конкурсна документација објављено: 6. 04. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 19. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28.04.2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 20/2017):

 

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 4. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

 

 

Позив за подношење понуда објављено: 6. 04. 2017.
Конкурсна документација објављено: 6. 04. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 21. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 11.05.2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 19/2017):

 

БЕНЗИН И ГАСОВИ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 2. ГАСОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ

 

Позив за подношење понуда објављено: 6. 04. 2017.
Конкурсна документација објављено: 6. 04. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 19. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 21. 04. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 17/2017):

 

ИЗРАДА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ И ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

 

Позив за подношење понуда објављено: 22. 03. 2017.
Конкурсна документација објављено: 22. 03. 2017.
Одлука о обустави поступка објављено: 4. 04. 2017.
Обавештење о обустави поступка објављено: 24. 05. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 18/2017):

 

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

 

 

Позив за подношење понуда објављено: 20. 03. 2017.
Конкурсна документација објављено: 20. 03. 2017.
Oдлука о обустави поступка објављено: 12. 04. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 12. 04. 2017.
Обавештење о обустави поступка објављено: 13. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2. објављено: 13.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 36. објављено: 04.05.2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 16/2017):

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                  ПАРТИЈА 1. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

                                                                  ПАРТИЈА 3. СРЕДСТВА ЗА МАШИНУ ЗА ПРАЊЕ ЛАБ. ПОСУЂА

 

Позив за подношење понуда објављено: 15. 03. 2017.
Конкурсна документација објављено: 15. 03. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 29. 03. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 6. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2. објављено: 7. 04. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 15/2017):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, ДЕЗИНСЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                  ПАРТИЈА 1. СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ

                                                                  ПАРТИЈА 2. СРЕДСТВА ЗА ДЕРАТИЗАЦИЈУ

 

Позив за подношење понуда објављено: 10. 03. 2017.
Конкурсна документација објављено: 10. 03. 2017.
Одлука о додели уговора објављено:  24.03.2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено:  10. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено:  13. 04. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 14/2017):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                           ПАРТИЈА 1. ВАРИЈАБИЛНА ПИПЕТА

                                                                           ПАРТИЈА 2. РЕШО

                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 09. 03. 2017.
Конкурсна документација објављено: 09. 03. 2017.
Одлука о додели уговора - Партија 1. објављено: 28. 03. 2017.
Одлука о обустави поступка - Партија 2. објављено: 28. 03. 2017.
Обавештење о обустави поступка - Партија 2. објављено: 12. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 21. 04. 2017.

 

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 12/2017):

АДМИНИСТРАТИВНИ  МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                           ПАРТИЈА 4. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 06. 03. 2017.
Конкурсна документација објављено: 06. 03. 2017.
Конкурсна документација - измена објављено: 10. 03. 2017.
Продужетак рока објављено: 10. 03. 2017.
Одлука о обустави поступка објављено: 24. 03. 2017.
Обавештење о обустави поступка објављено: 4. 04. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 11/2017):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                           ПАРТИЈА 3. МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАКУТАИНЕР

                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 1. 03. 2017.
Конкурсна документација објављено: 1. 03. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 14. 03. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 3. 04. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 10/2017):

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ          

           

Позив за подношење понуда објављено: 27. 02. 2017.
Конкурсна документација објављено: 27. 02. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 09. 03. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 5. 04. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 09/2017):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ  ПО ПАРТИЈАМА          

           

Позив за подношење понуда објављено: 24. 02. 2017.
Конкурсна документација објављено: 24. 02. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 03. 03. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 08.03. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 23. објављено: 10.03. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 33. објављено: 17.03. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 15. објављено: 21.03. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 27. објављено: 21.03. 2017.
Одлука о обустави поступка - Партија 29. објављено: 20.03. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 08/2017):

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ВОЗИЛА И ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗЗЈЗ УЖИЦЕ  ПО ПАРТИЈАМА          

           

Позив за подношење понуда објављено: 23. 02. 2017.
Конкурсна документација објављено: 23. 02. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 24. 02. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 07.03.2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22. 03. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 05/2017):

OСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ  ПО ПАРТИЈАМА          

           

Позив за подношење понуда објављено: 14. 02. 2017.
Конкурсна документација објављено: 14. 02. 2017.
Одговори на питања - Партија 1. објављено: 24. 02. 2017.
Одговори на питања - Партија 2. објављено: 28. 02. 2017.
Одговори на питања - Партија 2. објављено: 09. 03. 2017.
Одговори на питања - Партија 7. објављено: 16. 03. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 13. 04.2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 10. 05. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 04/2017):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ПОДЛОГЕ  ПО ПАРТИЈАМА          

           

Позив за подношење понуда објављено: 14. 02. 2017.
Конкурсна документација објављено: 14. 02. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 24. 02. 2017.
Одговори на питања објављено: 24. 02. 2017.
Одговори на питања објављено: 16. 03. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 29. 03. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3., 4. и 5. објављено: 21. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6. и 7. објављено: 28. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 04. 05. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2. објављено: 10. 05. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 03/2017):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - СЕРУМИ          

           

Позив за подношење понуда објављено: 14. 02. 2017.
Конкурсна документација објављено: 14. 02. 2017.
Одлука о додели уговора објављено:  7. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 13.04.2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 02/2017):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ДИЈАГНОСТИЧКИ ДИСКОВИ ПО ПАРТИЈАМА           

           

Позив за подношење понуда објављено: 14. 02. 2017.
Конкурсна документација објављено: 14. 02. 2017.
Одлука о додели уговора - Партија 1. , 2. објављено: 7. 04. 2017.
Одлука о обустави поступка - Партија 3. објављено: 7. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 25.04.2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 01/2017):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - РЕАГЕНСИ  ПО ПАРТИЈАМА          

           

Позив за подношење понуда објављено: 14. 02. 2017.
Конкурсна документација објављено: 14. 02. 2017.
Одлука о додели уговора објављено:  24.03.2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 4. 04. 2017.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 12. 04. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 07/2017):

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА, ИНСПЕКЦИЈА И АНАЛИЗА ПО ПАРТИЈАМА          

           

Позив за подношење понуда објављено: 09. 02. 2017.
Конкурсна документација објављено: 09. 02. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 14. 02. 2017.
Продужетак рока објављено: 14. 02. 2017.
Одлука о додели уговора - Партија 4. и 6. објављено: 23. 02. 2017.
Одлука о обустави поступка - Партија 5. објављено: 23. 02. 2017.
Обавештење о обустави поступка објављено: 09. 03. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 06. 03. 2017.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 06/2017):

OСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  ПО ПАРТИЈАМА          

           

Позив за подношење понуда објављено: 07. 02. 2017.
Конкурсна документација објављено: 07. 02. 2017.
Измена конкурсне документације објављено: 08. 02. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 23. 02. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 06. 03. 2017.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 10. 03. 2017.

 

АРХИВА 2016

АРХИВА 2015

 

АРХИВА 2014

 

Aрхива 2013

ИНТЕРНИ АКТ

План јавних набавки за 2017. годину

Измена плана јавних набавки за 2017. годину - 27. 06. 2017.

Измена плана јавних набавки за 2017. годину - 13. 09. 2017.

Измена плана јавних набавки за 2017. годину - 15. 11. 2017.