ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
Предмет јавне набавке (ЈН бр. 57/2018):

ОПРЕМА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                    ПАРТИЈА 2. УРЕЂАЈ ЗА ТОПЛО ЗАМАГЉИВАЊЕ

                                                                    ПАРТИЈА 3. ПУМПА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ГАСА КОЛОРИМЕТРИЈОМ

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 25.12. 2018.
Конкурсна документација објављено: 25.12. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 11. 01. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22. 01. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 56/2018):

 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 24.12. 2018.
Конкурсна документација објављено: 24.12. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 11. 01. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 18. 01. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 55/2018):

 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 20.12. 2018.
Конкурсна документација објављено: 20.12. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 17. 01. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 17. 01. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 25. 01. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 54/2018):

 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 04.12. 2018.
Конкурсна документација објављено: 04.12. 2018.
Одлука о додели уговора - Партија 12. објављено: 17.12. 2018.
Одлука о обустави поступка - Партија 11. објављено: 19.12. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8. објављено: 31. 12. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 24. објављено: 11. 01. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 14. 01. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 53/2018):

 1. ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 4. МИНЕРАЛНА ВОДА И УЉЕ

 2. МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ ПО ПАРТИЈАМА - ПОСУЂЕ

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 03.12. 2018.
Конкурсна документација_1 објављено: 03.12. 2018.
Конкурсна документација_2 објављено: 03.12. 2018.
Измена конкурсне документације објављено: 25. 12. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 15. 01. 2019.
Одлука о додели уговора_вода објављено: 17. 01. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 22. 01. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4. објављено: 25. 01. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 25. 01. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 52/2018):

 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 4. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 26.11. 2018.
Конкурсна документација објављено: 26.11. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 06. 12. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 12. 12. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 51/2018):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 14.11. 2018.
Конкурсна документација објављено: 14.11. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 30. 11. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 10. 12. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 50/2018):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 01.11. 2018.
Конкурсна документација објављено: 01.11. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 09. 11. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 23. 11. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 49/2018):

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 4. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 19.10. 2018.
Конкурсна документација објављено: 19.10. 2018.
Одлука о добустави поступка објављено: 07. 11. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 48/2018):

ГАСОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 16.10. 2018.
Конкурсна документација објављено: 16.10. 2018.
Измена конкурсне документације објављено: 17.10. 2018.
Продужетак рока објављено: 17.10. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 26. 10. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 08. 11. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 47/2018):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 15.10. 2018.
Конкурсна документација објављено: 15.10. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 26. 10. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 08. 11. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 45/2018):

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 08.10. 2018.
Конкурсна документација објављено: 08.10. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 19.10. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 26. 10. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 44/2018):

НАБАВКА АУТОМОБИЛА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 03. 10. 2018.
Конкурсна документација објављено: 03. 10. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 15. 10. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22. 10. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 43/2018):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 9. РЕШО ЗА ГРЕЈАЊЕ СУДОВА

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 28. 09. 2018.
Конкурсна документација објављено: 28. 09. 2018.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 42/2018):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 28. 09. 2018.
Конкурсна документација_РЕШО објављено: 28. 09. 2018.
Конкурсна документација_БРЗИ ХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТ објављено: 28. 09. 2018.
Конкурсна документација_ХЕМИКАЛИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА објављено: 28. 09. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 12. 10. 2018.
Одлука о додели уговора - реагенси објављено: 31. 10. 2018.
Одлука о додели уговора - пластично објављено: 31. 10. 2018.
Продужетак рока - хемикалије објављено: 23. 10. 2018.
Измена конкурсне документације - хемикалије објављено: 23. 10. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 05. 11. 2018.
Одлука о обустави поступка - хемикалије партија 12. објављено: 07. 11. 2018.
Одлука о додели уговора - хемикалије објављено: 07. 11. 2018.
Одлука о додели уговора - Партија 5. објављено: 16. 11. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - хемикалије_Партија 13. објављено: 23. 11. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - реагенси објављено: 23. 11. 2018.
Обавештење о закљученом уговору- решо објављено: 23. 11. 2018.
Обавештење о закљученом уговору- хемикалије_Партија 5. објављено: 04. 12. 2018.
Обавештење о закљученом уговору- хемикалије_Партија 3. објављено: 06. 12. 2018.
Обавештење о закљученом уговору- хемикалије_Партија 1. објављено: 20. 12. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 40/2018):

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - БЕНЗИН И ДИЗЕЛ

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 14. 09. 2018.
Конкурсна документација објављено: 14. 09. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 27. 09. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 15. 10. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 39/2018):

 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                  ПАРТИЈА 2. ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ

                                                                  ПАРТИЈА 3. РЕЦИКЛИРАНИ ТОНЕРИ

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 11. 09. 2018.
Конкурсна документација објављено: 11. 09. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 27. 09. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 15. 10. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 38/2018):

 ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                  ПАРТИЈА 5. КЕСЕ ЗА САКУПЉАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 06. 09. 2018.
Конкурсна документација објављено: 06. 09. 2018.
Одлука о обустави поступка објављено: 27. 09. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 37/2018):

 ЛАБОРАТОРИЈСКA ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                  ПАРТИЈА 8. ДЕТЕКТОРСКА МИКРО - ЕЦД ЋЕЛИЈА ЗА ПОСТОЈЕЋИ                                                                   ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ СА AGILENT TECHNOLOGIES 6890 N

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 06. 09. 2018.
Конкурсна документација објављено: 06. 09. 2018.
Питања и одговори објављено: 27. 09. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 09. 10. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 18. 10. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 34/2018):

 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                                                                           

Позив за подношење понуда објављено: 20. 07. 2018.
Конкурсна документација објављено: 20. 07. 2018.
Одлука о додели уговора - Партија 1. објављено: 03. 08. 2018.
Одлука о додели уговора - Партија 40. објављено: 09. 08. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 13. 08. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 33/2018):

 ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                                                                           

Позив за подношење понуда објављено: 10. 07. 2018.
Конкурсна документација објављено: 10. 07. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 24. 07. 2018.
Одлука о обустави поступка - Партија 1. објављено: 24. 07. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 14. објављено: 13. 08. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 13. објављено: 14. 08. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 17. објављено: 16. 08. 2018.
Одлука о обустави поступка - Партија 19. објављено: 07. 09. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 31/2018):

ОСИГУРАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                  ПАРТИЈА 3. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА - КАСКО И ОБАВЕЗНО АУТО ОСИГУРАЊЕ

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 06. 07. 2018.
Конкурсна документација објављено: 06. 07. 2018.
Измена конкурсне документације објављено: 09. 07. 2018.
Продужетак рока објављено: 16. 07. 2018.
Измена конкурсне документације објављено: 16. 07. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 21. 07. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 06. 08. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 29/2018):

 ЛАБОРАТОРИЈСКA ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                  ПАРТИЈА 7. ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ СА МС-МС - ДЕТЕКТОРОМ

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 06. 07. 2018.
Конкурсна документација објављено: 06. 07. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 03. 09. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 30/2018):

ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 04. 07. 2018.
Конкурсна документација објављено: 04. 07. 2018.
Измена комкурсне документације објављено: 05. 07. 2018.
Продужетак рока објављено: 05. 07. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 16. 07. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 27. 07. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 28/2018):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 26. 06. 2018.
Конкурсна документација објављено: 26. 06. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 10. 07. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28. 07. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 27/2018):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА:

ПАРТИЈА 6. HEADSPACE SAMPLER (СИСТЕМ ЗА УВОЂЕЊЕ УЗОРАКА) ЗA ПОСТОЈЕЋИ ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ AGILENT TECHNOLOGIES 7890N

                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 08. 06. 2018.
Конкурсна документација објављено: 08. 06. 2018.
Одговори на питања -1 објављено: 27. 06. 2018.
Одговори на питања -2 објављено: 09. 07. 2018.
Продужетак рока објављено: 05. 07. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 18. 07. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 03. 08. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 25/2018):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДДД ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1. МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ

                                                                            ПАРТИЈА 2. СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈУ                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 30. 05. 2018.
Конкурсна документација објављено: 30. 05. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 10. 07. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 24/2018):

 ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА: 

                                                                  ПАРТИЈА 5. МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА                                                                                                    

Позив за подношење понуда објављено: 28. 05. 2018.
Конкурсна документација објављено: 28. 05. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 06. 06. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 11. 06. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 23/2018):

 ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА: 

ПАРТИЈА 2. ACCU –JET И BAGG PIPETOR ПАРТИЈА 3. СТОМАХЕР-ХОМОГЕНИЗАТОР

                                                             ПАРТИЈА 3. ФРИЖИДЕР                                                                                                      

Позив за подношење понуда објављено: 25. 05. 2018.
Конкурсна документација објављено: 25. 05. 2018.
Обавештење о продужетку рока објављено: 01. 06. 2018.
Одговори на питања објављено: 01. 06. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 08. 06. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 27. 06. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2. објављено: 02. 07. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 20/2018):

 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                                                          ПАРТИЈА 4. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 24. 05. 2018.
Конкурсна документација објављено: 24. 05. 2018.
Одлука о додели уговора - Партија 1. објављено: 06. 06. 2018.
Одлука о додели уговора - Партија 4. објављено: 08. 06. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 26. 06. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 22/2018):

 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 18. 05. 2018.
Конкурсна документација објављено: 18. 05. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 10. 07. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 10. 07. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 21/2018):

 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ДИЈАГНОСТИЧКИ ДИСКОВИ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                                               ПАРТИЈА 2. ДИЈАГНОСТИЧКИ ДИСКОВИ

                                                                                               ПАРТИЈА 3. ТРИБУТИРИН

                                                                                               СЕРУМИ

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 14. 05. 2018.
Конкурсна документација - Партија 2., 3. објављено: 14. 05. 2018.
Конкурсна документација - серуми објављено: 14. 05. 2018.
Одлука о додели уговора - Партија 3. објављено: 27. 06. 2018.
Одлука о додели уговора - Партија 2. објављено: 27. 06. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - серуми објављено: 05. 07. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 05. 07. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 19/2018):

 ОСИГУРАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 10. 05. 2018.
Конкурсна документација објављено: 10. 05. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 24. 05. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 18/2018):

 ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 27. 04. 2018.
Конкурсна документација објављено: 27. 04. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 11. 05. 2018.
Обавештење о обустави поступка - Партија 6. објављено: 30. 05. 2018.
Обавештење о закљученом уговору -  Партија 3. објављено: 11. 06. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2., 4. и 5.  објављено: 21. 06. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7.  објављено: 02. 07. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 17/2018):

 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 4. ТЕСТ ТРАКЕ

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 04. 04. 2018.
Конкурсна документација објављено: 04. 04. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 24. 04. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 24. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 16/2018):

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА 

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 04. 04. 2018.
Конкурсна документација објављено: 04. 04. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 13. 04. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 27. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 15/2018):

  ГАСОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 29. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 29. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 16. 04. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 24. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 14/2018):

  ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 16. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 16. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 29. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 13. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 13/2018):

ОПРЕМА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПО ПАРТИЈАМА -

                                                                                         ПАРТИЈА 1. СЕКВЕНЦИЈАЛНИ УЗОРКИВАЧ ВАЗДУХА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 09. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 09. 03. 2018.
Продужетак рока објављено: 15. 03. 2018.
Питања и одговори објављено: 15. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 29. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 13. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 12/2018):

  ОСИГУРАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 1. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДЕ, ОПРЕМЕ И ИМОВИНЕ

                                                                 ПАРТИЈА 2. КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 07. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 07. 03. 2018.
Одлука о обустави поступка објављено: 21. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 21. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 13. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 11/2018):

  НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО ПАРТИЈАМА -

                                                                             ПАРТИЈА 1. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНУ

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 07. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 07. 03. 2018.
Измена конкурсне документације објављено: 09. 03. 2018.
Продужетак рока објављено: 09. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 21. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 16. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 10/2018):

 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕСТОВИ - РЕАГЕНСИ ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 1. СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ

                                                                                                          

Обавештење преговарачки објављено: 07. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 07. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22. 03. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 09/2018):

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 05. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 05. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 03. 04. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8. објављено: 13. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 08/2018):

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА, ИНСПЕКЦИЈА И АНАЛИЗА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 23. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 23. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 28. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4. објављено: 29. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6. објављено: 24. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 07/2018):

 OСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 21. 02. 2018.
Конкурсна документација - серуми објављено: 21. 02. 2018.
Конкурсна документација - подлоге објављено: 21. 02. 2018.
Конкурсна документација - дијагностички дискови објављено: 21. 02. 2018.
Конкурсна документација - остали помоћни материјал објављено: 21. 02. 2018.
Конкурсна документација - реагенси објављено: 21. 02. 2018.
Измена конкурсне документације - подлоге Партија 2. објављено: 05. 03. 2018.
Измена конкурсне документације - подлоге Партија 2. објављено: 05. 03. 2018.
Измена конкурсне документације - подлоге Партија 7. објављено: 19. 03. 2018.
Измена конкурсне документације - остали помоћни Партија 3. објављено: 19. 03. 2018.
Измена конкурсне документације - филтер папир Партија 3. објављено: 23. 03. 2018.
Измена конкурсне документације - филтер папир Партија 3. објављено: 28. 03. 2018.
Продужетак рока објављено: 19. 03. 2018.
Продужетак рока објављено: 23. 03. 2018.
Продужетак рока објављено: 28. 03. 2018.
Питања - остали помоћни објављено: 23. 03. 2018.
Питања - подлоге објављено: 23. 03. 2018.
Одлука о додели уговора - дискови објављено: 02. 04. 2018.
Одлука о додели уговора - реагенси објављено: 02. 04. 2018.
Одлука о додели уговора - подлоге објављено: 24. 04. 2018.
Одлука о обустави поступка - дискови објављено: 02. 04. 2018.
Одлука о обустави поступка - серуми објављено: 02. 04. 2018.
Одлука о додели уговора - остали помоћни објављено: 13. 04. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - дијагностички дискови објављено: 27. 04. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - партија 5. објављено: 27. 04. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - партија 1. објављено: 10. 05. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - партија 2. објављено: 10. 05. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - партија 4. објављено: 14. 05. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - реагенси објављено: 14. 05. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - партија 3. објављено: 15. 05. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - филтер папир објављено: 18. 05. 2018.
Обавештење о обустави поступка - серуми објављено: 16. 04. 2018.
Обавештење о обустави поступка- дискови објављено: 16. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 06/2018):

 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 19. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 19. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 01. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 20. 03. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 05/2018):

 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  ПО ПАРТИЈАМА

                                                                   ПАРТИЈА 5. ПЕЧАТИ И ФАКСИМИЛИ

                                                                                                                

Позив за подношење понуда објављено: 08. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 08. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 23. 02. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 15. 03. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 04/2018):

 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМА  ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                                

Позив за подношење понуда објављено: 12. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 12. 02. 2018.
Одговори на питања објављено: 19. 02. 2018.
Обавештење о продужетку рока објављено: 19. 02. 2018.
Одлука о обустави поступка објављено: 27. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 27. 02. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 09. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 16. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 05. 07. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 03/2018):

 ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА  ПО ПАРТИЈАМА

                                                                   ПАРТИЈА 1. ДЕО АПАРАТА ICAP 6500 DUO WIEV SPECTROMETRE

                                                                                                                

Позив за подношење понуда објављено: 05. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 05. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 23. 02. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28. 02. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 02/2018):

 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                           ПАРТИЈА 1. МЕДИЦИНСКИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                           ПАРТИЈА 3. МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАКУТАИНЕР

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 02. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 02. 02. 2018.
Одговори на питања објављено: 08. 02. 2018.
Продужетак рока објављено: 08. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 28. 02. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 01. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 објављено: 15. 03. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 01/2018):

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 31. 01. 2018.
Конкурсна документација објављено: 31. 01. 2018.
Одлука о обустави поступка објављено: 23. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 23. 02. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7. објављено: 13. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 15. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 10. објављено: 05. 06. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 65/2017):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА -

ПАРТИЈА 9. АПАРАТУРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА МАСТИ

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 29. 12. 2017.
Конкурсна документација објављено: 29. 12. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 19. 01. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 02. 02. 2018.

АРХИВА 2017

АРХИВА 2016

АРХИВА 2015

 

АРХИВА 2014

 

Aрхива 2013

ИНТЕРНИ АКТ

План јавних набавки за 2018. годину

Измена плана јавних набавки за 2018. годину - 9. 07. 2018.