ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
Предмет јавне набавке (ЈН бр.47/2019):

ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 30. 12. 2019.
Конкурсна документација објављено: 30. 12. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 16. 01. 2020.
Одлука о обустави поступка објављено: 16. 01. 2020.
Обавештење о обустави поступка објављено: 22. 01. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22. 01. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.46/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                    ПАРТИЈА 53. : ПОПРАВКА АПАРАТА МИНИ ВИДАС

                                                                    ПАРТИЈА 54. : ИЗРАДА ЗАШТИТНИКА ЗА ДИГЕСТОР

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 27.12. 2019.
Конкурсна документација објављено: 27. 12. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 13. 01. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 27. 01. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.45/2019):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 08. 11. 2019.
Конкурсна документација - серуми објављено: 08. 11. 2019.
Конкурсна документација - дискови објављено: 08. 11. 2019.
Одлука о додели уговора - дискови објављено: 12. 12. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - дискови објављено: 26. 12. 2019.
Обавештење о обустави поступка - серуми објављено: 06. 01. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.44/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 01. 11. 2019.
Конкурсна документација објављено: 01. 11. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 13. 11. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22. 11. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.43/2019):

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ТЕРЕНСКИ АУТОМОБИЛ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 17. 10. 2019.
Конкурсна документација објављено: 17. 10. 2019.
Измена конкурсне документације објављено: 25. 10. 2019.
Продужетак рока објављено: 25. 10. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 30. 10. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 15. 11. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.42/2019):

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ТЕРЕНСКИ АУТОМОБИЛ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 04. 10. 2019.
Конкурсна документација објављено: 04. 10. 2019.
Измена конкурсне документације објављено: 09. 10. 2019.
Продужетак рока објављено: 09. 10. 2019.
Одлука о обустави поступка објављено: 17. 10. 2019.
Обавештење о обустави поступка објављено: 29. 10. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.41/2019):

ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 04. 10. 2019.
Конкурсна документација објављено: 04. 10. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 17. 10. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28. 10. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.40/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 30. 09. 2019.
Конкурсна документација објављено: 30. 09. 2019.
Одговори на питања објављено: 02. 10. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 16. 10. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28. 10. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.39/2019):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 8. РАСХЛАДНА ВИТРИНА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 26. 09. 2019.
Конкурсна документација објављено: 26. 09. 2019.
Питања и одговори објављено: 23. 10. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 01. 11. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28. 11. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.36/2019):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - ПЛАСТИЧНО ПОСУЂЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 26. 09. 2019.
Конкурсна документација објављено: 26. 09. 2019.
Измена конкурсне документације објављено: 30. 09. 2019.
Измена конкурсне документације - 1 објављено: 23. 10. 2019.
Продужетак рока објављено: 23. 10. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 01. 11. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 21. 11. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.38/2019):

ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ СПАСАВАЊА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 23. 09. 2019.
Конкурсна документација објављено: 23. 09. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 14. 10. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 04. 11. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.37/2019):

 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 2. ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ

                                                                                                          ПАРТИЈА 3. РЕЦИКЛИРАНИ ТОНЕРИ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 20. 09. 2019.
Конкурсна документација објављено: 20. 09. 2019.
Питања објављено: 26. 09. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 14. 10. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 29. 10. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.35/2019):

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 10. 09. 2019.
Конкурсна документација објављено: 10. 09. 2019.
 Измена конкурсне документације објављено: 16. 09. 2019.
 Продужетак рока објављено: 16. 09. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 25. 09. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - материјал објављено: 30. 09. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 04. 10. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5. и 6. објављено: 21. 10. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.34/2019):

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - БЕНЗИН И ДИЗЕЛ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 05. 09. 2019.
Конкурсна документација објављено: 05. 09. 2019.
Измена конкурсне документације објављено: 11. 09. 2019.
Продужетак рока објављено: 11. 09. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 19. 09. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 16. 10. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.33/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 02. 09. 2019.
Конкурсна документација објављено: 02. 09. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 13. 09. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 24. 09. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.32/2019):

 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДДД ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1. МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ

                                                                             ПАРТИЈА 2. МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈУ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 28. 08. 2019.
Конкурсна документација објављено: 28. 08. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 16. 09. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 25. 09. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.31/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА :ПАРТИЈА 40. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АПАРАТ МИНИ ВИДАС

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 20. 08. 2019.
Конкурсна документација објављено: 20. 08. 2019.
Измена конкурсне документације објављено: 27. 08. 2019.
Продужетак рока објављено: 27. 08. 2019.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.30/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 12. 08. 2019.
Конкурсна документација објављено: 12. 08. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 20. 08. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 13. 09. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.29/2019):

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО ПАРТИЈАМА : ПАРТИЈА 2. ТОАЛЕТ ПАПИР

                                                                                            ПАРТИЈА 4. ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТОЋУ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 08. 07. 2019.
Конкурсна документација објављено: 08. 07. 2019.
Продужетак рока објављено: 15. 07. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 07. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 05. 08. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.28/2019):

УСЛУГА ОСИГУРАЊА ПО ПАРТИЈАМА :ПАРТИЈА 3. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА - КАСКО И ОБАВЕЗНО АУТО - ОСИГУРАЊЕ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 02. 07. 2019.
Конкурсна документација објављено: 02. 07. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 16. 07. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 18. 07. 2019.
Одлука о измени уговора објављено: 05. 12. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.27/2019):

УСЛУГА ОСИГУРАЊА ПО ПАРТИЈАМА (колективно осигурање запослених)

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 21. 06. 2019.
Конкурсна документација објављено: 21. 06. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 01. 07. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 29. 07. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.26/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА                                                                             (набавка и уградња резервних делова за аутоклав "Selecta"

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 21. 06. 2019.
Конкурсна документација објављено: 21. 06. 2019.
Продужетак рока објављено: 01. 07. 2019.
Измена конкурсне документације објављено: 01. 07. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 05. 07. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 24. 07. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.25/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 14. 06. 2019.
Конкурсна документација објављено: 14. 06. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 24. 06. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 05. 07. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.24/2019):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА - Партија 7 Групни диспензор за антибиограм дискове

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 13. 06. 2019.
Конкурсна документација објављено: 13. 06. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 24. 07. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 29. 07. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.23/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 06. 06. 2019.
Конкурсна документација објављено: 06. 06. 2019.
Продужетак рока објављено: 11. 06. 2019.
Измена конкурсне документације објављено: 11. 06. 2019.
Одлука о обустави поступка - Партија 47. објављено: 18. 06. 2019.
Одлука о додели уговора - Партија 16 објављено: 18. 06. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 21. 06. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.22/2019):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 04. 06. 2019.
Конкурсна документација објављено: 04. 06. 2019.
Одговор на питање објављено: 18. 06. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 07. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 19. 08. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.21/2019):

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА ПАРТИЈА 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 31. 05. 2019.
Конкурсна документација објављено: 31. 05. 2019.
Продужетак рока објављено: 04. 06. 2019.
Измена конкурсне документације објављено: 04. 06. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 14. 06. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 01. 07. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.19/2019):

ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 18. 04. 2019.
Конкурсна документација - подлоге објављено: 18. 04. 2019.
Конкурсна документација - стандарди објављено: 18. 04. 2019.
Конкурсна документација - остали помоћни објављено: 18. 04. 2019.
Одговори на питања - хемикалије објављено: 13. 05. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 24. 05. 2019.
Одлука о додели уговора - пластика објављено: 28. 05. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 06. 06. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 19. 06. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.15/2019):

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 05. 04. 2019.
Конкурсна документација објављено: 05. 04. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 24. 04. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 14. 05. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 06. 06. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.18/2019):

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 03. 04. 2019.
Конкурсна документација објављено: 03. 04. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 16. 05. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 17. 05. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.17/2019):

OДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 02. 04. 2019.
Конкурсна документација објављено: 02. 04. 2019.
Одговори на питања објављено: 05. 04. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 17. 04. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 18. 04. 2019.
Обавештење о обустави поступка објављено: 09. 05. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 17. 05. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.16/2019):

OДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 29. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 29. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 15. 04. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 24. 04. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.14/2019):

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГАСОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 25. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 25. 03. 2019.
Продужетак рока објављено: 01. 04. 2019.
Измена конкурсне документације објављено: 01. 04. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 15. 04. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 09. 05. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.13/2019):

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 5. АУТОМАТСКИ ПЕЧАТИ И ФАКСИМИЛИ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 22. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 22. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 01. 04. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 09. 05. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.12/2019):

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 14. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 14. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 27. 03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 25. 04. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 11/2019):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, ДЕЗИНСЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ ПАРТИЈА 3. СРЕДСТВА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 13. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 13. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 27. 03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 17. 04. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 10/2019):

ПАРТИЈА 1. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНЕ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 12. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 12. 03. 2019.
Одлука о обустави поступка - Партија 1. објављено: 02. 04. 2019.
Одлука о додели уговора - Партија 1. објављено: 17. 04. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 05. 08. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 09/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 11. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 11. 03. 2019.
Одлука о обустави поступка објављено: 01. 04. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 08/2019):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 11. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 11. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 24. 04. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 23. 05. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 07/2019):

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА, ИНСПЕКЦИЈА И АНАЛИЗА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 04. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 04. 03. 2019.
Одлука о о обустави поступка објављено: 22. 03. 2019.
Одлука о о обустави поступка објављено: 01. 04. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 26. 03. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 06/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 25. 02. 2019.
Конкурсна документација објављено: 25. 02. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 08 .03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 15. 03. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 05/2019):

ЗАМЕНА УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 22. 02. 2019.
Конкурсна документација објављено: 22. 02. 2019.
Питања објављено: 22. 02. 2019.
Питања - 1 објављено: 27. 02. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 06. 03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 19. 03. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 04/2019):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 20. 02. 2019.
Конкурсна документација објављено: 20. 02. 2019.
Питања - 1 објављено: 22. 02. 2019.
Питања - 2 објављено: 22. 02. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 06. 03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору- вакутаинер објављено: 26. 03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 26. 03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 27. 03. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 01/2019):

ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 19.02. 2019.
Конкурсна документација - остали помоћни објављено: 19. 02. 2019.
Конкурсна документација - реагенси објављено: 19. 02. 2019.
Конкурсна документација - хемикалије објављено: 19. 02. 2019.
Конкурсна документација - подлоге објављено: 19. 02. 2019.
Конкурсна документација - дискови објављено: 19. 02. 2019.
Питања - реагенси објављено: 22. 02. 2019.
Питања - остали објављено: 08. 03. 2019.
Питања - подлоге објављено: 15. 03. 2019.
Питања - филтер папир објављено: 21. 03. 2019.
Питања - контрола стерилизације објављено: 22. 03. 2019.
Измена конкурсне документације - реагенси објављено: 22. 02. 2019.
Продужетак рока - подлоге објављено: 21. 03. 2019.
Продужетак рока - остали помоћни објављено: 21. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 28. 03. 2019.
Одлука о додели уговора - дискови објављено: 01. 04. 2019.
Одлука о додели уговора - Партија 1., 2., 6. објављено: 17. 04. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - реагенси објављено: 15. 04. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - подлоге објављено: 13. 05. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - остали помоћни објављено: 17. 05. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 03/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 11. 02. 2019.
Конкурсна документација објављено: 11. 02. 2019.
Измена конкурсне документације објављено: 12. 02. 2019.
Измена конкурсне документације_1 објављено: 13. 02. 2019.
Продужетак рока објављено: 12. 02. 2019.
Продужетак рока_1 објављено: 13. 02. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 26. 02. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28. 02. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2. објављено: 06. 03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 36. објављено: 06. 03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 38. и 1. објављено: 26. 03. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 02/2019):

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 08.02. 2019.
Конкурсна документација објављено: 08.02. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 02. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 15. 03. 2019.

 

 

 

 

 

 

АРХИВА 2018

АРХИВА 2017

АРХИВА 2016

АРХИВА 2015

 

АРХИВА 2014

 

Aрхива 2013

ИНТЕРНИ АКТ

План јавних набавки за 2019. годину