ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
Предмет јавне набавке (ЈН бр. 05/2018):

 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  ПО ПАРТИЈАМА

                                                                   ПАРТИЈА 5. ПЕЧАТИ И ФАКСИМИЛИ

                                                                                                                

Позив за подношење понуда објављено: 08. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 08. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 04/2018):

 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМА  ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                                

Позив за подношење понуда објављено: 12. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 12. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 03/2018):

 ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА  ПО ПАРТИЈАМА

                                                                   ПАРТИЈА 1. ДЕО АПАРАТА ICAP 6500 DUO WIEV SPECTROMETRE

                                                                                                                

Позив за подношење понуда објављено: 05. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 05. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 02/2018):

 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                           ПАРТИЈА 1. МЕДИЦИНСКИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                           ПАРТИЈА 3. МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАКУТАИНЕР

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 02. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 02. 02. 2018.
Одговори на питања објављено: 08. 02. 2018.
Продужетак рока објављено: 08. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 01/2018):

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 31. 01. 2018.
Конкурсна документација објављено: 31. 01. 2018.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 65/2017):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА -

ПАРТИЈА 9. АПАРАТУРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА МАСТИ

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 29. 12. 2017.
Конкурсна документација објављено: 29. 12. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 19. 01. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 02. 02. 2018.

АРХИВА 2017

АРХИВА 2016

АРХИВА 2015

 

АРХИВА 2014

 

Aрхива 2013

ИНТЕРНИ АКТ

План јавних набавки за 2017. годину

Измена плана јавних набавки за 2017. годину - 27. 06. 2017.

Измена плана јавних набавки за 2017. годину - 13. 09. 2017.

Измена плана јавних набавки за 2017. годину - 15. 11. 2017.