ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
Предмет јавне набавке (ЈН бр.12/2019):

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 14. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 14. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 11/2019):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ, ДЕЗИНСЕКЦИЈУ И ДЕРАТИЗАЦИЈУ ПАРТИЈА 3. СРЕДСТВА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 13. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 13. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 10/2019):

ПАРТИЈА 1. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНЕ

                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 12. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 12. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 09/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 11. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 11. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 08/2019):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 11. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 11. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 07/2019):

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА, ИНСПЕКЦИЈА И АНАЛИЗА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 04. 03. 2019.
Конкурсна документација објављено: 04. 03. 2019.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 06/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 25. 02. 2019.
Конкурсна документација објављено: 25. 02. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 08 .03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 15. 03. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 05/2019):

ЗАМЕНА УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 22. 02. 2019.
Конкурсна документација објављено: 22. 02. 2019.
Питања објављено: 22. 02. 2019.
Питања - 1 објављено: 27. 02. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 06. 03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 04/2019):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 20. 02. 2019.
Конкурсна документација објављено: 20. 02. 2019.
Питања - 1 објављено: 22. 02. 2019.
Питања - 2 објављено: 22. 02. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 06. 03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 01/2019):

ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 19.02. 2019.
Конкурсна документација - остали помоћни објављено: 19. 02. 2019.
Конкурсна документација - реагенси објављено: 19. 02. 2019.
Конкурсна документација - хемикалије објављено: 19. 02. 2019.
Конкурсна документација - подлоге објављено: 19. 02. 2019.
Конкурсна документација - дискови објављено: 19. 02. 2019.
Питања - реагенси објављено: 22. 02. 2019.
Питања - остали објављено: 08. 03. 2019.
Питања - подлоге објављено: 15. 03. 2019.
Измена конкурсне документације - реагенси објављено: 22. 02. 2019.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 03/2019):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 11. 02. 2019.
Конкурсна документација објављено: 11. 02. 2019.
Измена конкурсне документације објављено: 12. 02. 2019.
Измена конкурсне документације_1 објављено: 13. 02. 2019.
Продужетак рока објављено: 12. 02. 2019.
Продужетак рока_1 објављено: 13. 02. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 26. 02. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28. 02. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2. објављено: 06. 03. 2019.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 36. објављено: 06. 03. 2019.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 02/2019):

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 08.02. 2019.
Конкурсна документација објављено: 08.02. 2019.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 02. 2019.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 15. 03. 2019.

 

 

 

 

 

 

АРХИВА 2018

АРХИВА 2017

АРХИВА 2016

АРХИВА 2015

 

АРХИВА 2014

 

Aрхива 2013

ИНТЕРНИ АКТ

План јавних набавки за 2019. годину