ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
Предмет јавне набавке (ЈН бр.06/2020):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ СТО СА ДВЕ СУДОПЕРЕ

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 24. 02. 2020.
Конкурсна документација објављено: 24. 02. 2020
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.04/2020):

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 4. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 14. 02. 2020.
Конкурсна документација објављено: 14. 02. 2020
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.03/2020):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                          ПАРТИЈА 1. МЕДИЦИНСКИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                          ПАРТИЈА 3. МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАКУТАИНЕР

                                                                          ПАРТИЈА 4. ТЕСТ ТРАКЕ                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 14. 02. 2020.
Конкурсна документација објављено: 14. 02. 2020
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.01/2020):

ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 13. 02. 2020.
Конкурсна документација - хемикалије објављено: 13. 02. 2020
Конкурсна документација - посуђе објављено: 13. 02. 2020
Конкурсна документација - дискови објављено: 13. 02. 2020
Конкурсна документација - подлоге објављено: 13. 02. 2020
Конкурсна документација - реагенси објављено: 13. 02. 2020
Конкурсна документација - остали помоћни материјал објављено: 13. 02. 2020
Измена конкурсне документације објављено: 26. 02. 2020.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.02/2020):

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 10. 02. 2020.
Конкурсна документација објављено: 10. 02. 2020
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

АРХИВА 2019

АРХИВА 2018

АРХИВА 2017

АРХИВА 2016

АРХИВА 2015

 

АРХИВА 2014

 

Aрхива 2013

ИНТЕРНИ АКТ

План јавних набавки за 2019. годину