ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
Предмет јавне набавке (ЈН бр. 17/2018):

 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 4. ТЕСТ ТРАКЕ

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 04. 04. 2018.
Конкурсна документација објављено: 04. 04. 2018.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 16/2018):

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА 

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 04. 04. 2018.
Конкурсна документација објављено: 04. 04. 2018.
Одлука о додели уговора објављено:
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 15/2018):

  ГАСОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 29. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 29. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 16. 04. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 14/2018):

  ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 16. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 16. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 29. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 13. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 13/2018):

ОПРЕМА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПО ПАРТИЈАМА -

                                                                                         ПАРТИЈА 1. СЕКВЕНЦИЈАЛНИ УЗОРКИВАЧ ВАЗДУХА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 09. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 09. 03. 2018.
Продужетак рока објављено: 15. 03. 2018.
Питања и одговори објављено: 15. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 29. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 13. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 12/2018):

  ОСИГУРАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 1. ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДЕ, ОПРЕМЕ И ИМОВИНЕ

                                                                 ПАРТИЈА 2. КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 07. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 07. 03. 2018.
Одлука о обустави поступка објављено: 21. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 21. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 13. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 11/2018):

  НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО ПАРТИЈАМА -

                                                                             ПАРТИЈА 1. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНУ

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 07. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 07. 03. 2018.
Измена конкурсне документације објављено: 09. 03. 2018.
Продужетак рока објављено: 09. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 21. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 16. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 10/2018):

 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕСТОВИ - РЕАГЕНСИ ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 1. СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ

                                                                                                          

Обавештење преговарачки објављено: 07. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 07. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22. 03. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 09/2018):

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 05. 03. 2018.
Конкурсна документација објављено: 05. 03. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 03. 04. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8. објављено: 13. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 08/2018):

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВСТВА, ИНСПЕКЦИЈА И АНАЛИЗА ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 23. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 23. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 28. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 29. 03. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 07/2018):

 OСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 21. 02. 2018.
Конкурсна документација - серуми објављено: 21. 02. 2018.
Конкурсна документација - подлоге објављено: 21. 02. 2018.
Конкурсна документација - дијагностички дискови објављено: 21. 02. 2018.
Конкурсна документација - остали помоћни материјал објављено: 21. 02. 2018.
Конкурсна документација - реагенси објављено: 21. 02. 2018.
Измена конкурсне документације - подлоге Партија 2. објављено: 05. 03. 2018.
Измена конкурсне документације - подлоге Партија 2. објављено: 05. 03. 2018.
Измена конкурсне документације - подлоге Партија 7. објављено: 19. 03. 2018.
Измена конкурсне документације - остали помоћни Партија 3. објављено: 19. 03. 2018.
Измена конкурсне документације - филтер папир Партија 3. објављено: 23. 03. 2018.
Измена конкурсне документације - филтер папир Партија 3. објављено: 28. 03. 2018.
Продужетак рока објављено: 19. 03. 2018.
Продужетак рока објављено: 23. 03. 2018.
Продужетак рока објављено: 28. 03. 2018.
Питања - остали помоћни објављено: 23. 03. 2018.
Питања - подлоге објављено: 23. 03. 2018.
Одлука о додели уговора - дискови објављено: 02. 04. 2018.
Одлука о додели уговора - реагенси објављено: 02. 04. 2018.
Одлука о обустави поступка - дискови објављено: 02. 04. 2018.
Одлука о обустави поступка - серуми објављено: 02. 04. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - остали помоћни објављено: 13. 04. 2018.
Обавештење о обустави поступка - серуми објављено: 16. 04. 2018.
Обавештење о обустави поступка- дискови објављено: 16. 04. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 06/2018):

 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

                                                                                                          

Позив за подношење понуда објављено: 19. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 19. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 01. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 20. 03. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 05/2018):

 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  ПО ПАРТИЈАМА

                                                                   ПАРТИЈА 5. ПЕЧАТИ И ФАКСИМИЛИ

                                                                                                                

Позив за подношење понуда објављено: 08. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 08. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 23. 02. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 15. 03. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 04/2018):

 ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМА  ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                                

Позив за подношење понуда објављено: 12. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 12. 02. 2018.
Одговори на питања објављено: 19. 02. 2018.
Обавештење о продужетку рока објављено: 19. 02. 2018.
Одлука о обустави поступка објављено: 27. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 27. 02. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 09. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 16. 03. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 03/2018):

 ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА  ПО ПАРТИЈАМА

                                                                   ПАРТИЈА 1. ДЕО АПАРАТА ICAP 6500 DUO WIEV SPECTROMETRE

                                                                                                                

Позив за подношење понуда објављено: 05. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 05. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 23. 02. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28. 02. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 02/2018):

 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                           ПАРТИЈА 1. МЕДИЦИНСКИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                           ПАРТИЈА 3. МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАКУТАИНЕР

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 02. 02. 2018.
Конкурсна документација објављено: 02. 02. 2018.
Одговори на питања објављено: 08. 02. 2018.
Продужетак рока објављено: 08. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 28. 02. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 01. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 објављено: 15. 03. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 01/2018):

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 31. 01. 2018.
Конкурсна документација објављено: 31. 01. 2018.
Одлука о обустави поступка објављено: 23. 02. 2018.
Одлука о додели уговора објављено: 23. 02. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7. објављено: 13. 03. 2018.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 15. 03. 2018.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 65/2017):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА -

ПАРТИЈА 9. АПАРАТУРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА МАСТИ

                                              

Позив за подношење понуда објављено: 29. 12. 2017.
Конкурсна документација објављено: 29. 12. 2017.
Одлука о додели уговора објављено: 19. 01. 2018.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 02. 02. 2018.

АРХИВА 2017

АРХИВА 2016

АРХИВА 2015

 

АРХИВА 2014

 

Aрхива 2013

ИНТЕРНИ АКТ

План јавних набавки за 2018. годину