ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
Предмет јавне набавке (ЈН бр.21/2020):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 01. 07. 2020.
Конкурсна документација објављено: 01. 07. 2020.
Измена конкурсне документације објављено: 06. 07. 2020.
Продужетак рока објављено: 06. 07. 2020.
Одлука о обустави поступка - Партија 16., 34. и 44. објављено: 22. 07. 2020.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 07. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 26. објављено: 07. 08. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 28. објављено: 07. 08. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр. 20/2020):

 ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                     ПАРТИЈА 2. ТОАЛЕТНИ ПАПИР

                                     ПАРТИЈА 4.  ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЧИСТОЋУ  

                                     ПАРТИЈА 5.  СРЕДСТВА ЗА МАШИНУ ЗА ПРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА                                                                                                               

Позив за подношење понуда објављено: 19. 06. 2020.
Конкурсна документација објављено: 19. 06. 2020.
Одлука о додели уговора објављено: 04. 07. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22. 07. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.19/2020):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА:  ПАРТИЈА 2. ДИГИТАЛНИ ПЛАМЕНИЦИ                                                                                                   

Позив за подношење понуда објављено: 12. 06. 2020.
Конкурсна документација објављено: 12. 06. 2020.
Одлука о додели уговора објављено: 23. 06. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 06. 07. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.18/2020):

ОСИГУРАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА:

                                     ПАРТИЈА 2. ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

                                     ПАРТИЈА 3. ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА - КАСКО И ОБАВЕЗНО АУТО -  ОСИГУРАЊЕ                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 10. 06. 2020.
Конкурсна документација објављено: 10. 06. 2020.
Одлука о додели уговора објављено: 27. 06. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 20. 07. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.17/2020):

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                ПАРТИЈА 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

                                                ПАРТИЈА 2. АУТОМАТСКИ ФАКСИМИЛИ И ПЕЧАТИ                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 10. 06. 2020.
Конкурсна документација објављено: 10. 06. 2020.
Обавештење о продужетку рока објављено: 17. 06. 2020.
Измена конкурсне документације објављено: 17. 06. 2020.
Одлука о додели уговора објављено: 23. 06. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 06. 07. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.16/2020):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                ПАРТИЈА 1. МЕДИЦИНСКИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

                                                ПАРТИЈА 2. ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 28. 05. 2020.
Конкурсна документација објављено: 28. 05. 2020
Одлука о додели уговора објављено: 15. 06. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 07. 07. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.15/2020):

ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

                                                                                                                                                                 

Позив за подношење понуда објављено: 28. 05. 2020.
Конкурсна документација објављено: 28. 05. 2020.
Одлука о додели уговора објављено: 04. 06. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 12.06. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.13/2020):

ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 05. 05. 2020.
Конкурсна документација објављено: 05. 05. 2020.
Одлука о обустави поступка - Пртија 6. и 7. објављено: 25. 05. 2020.
Обавештење о обустави поступка - Пртија 6. и 7. објављено: 10. 06. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - Пртија 1., 3., 4. и 5. објављено: 10. 06. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.12/2020):

ГАСОВИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 04. 05. 2020.
Конкурсна документација објављено: 04. 05. 2020
Одлука о додели уговора објављено: 13. 05. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 21. 05. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.11/2020):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ - РЕАГЕНСИ ПО ПАРТИЈАМА  

                                                                                            ПАРТИЈА 2. ОСТАЛИ СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ       

ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА                                                                                                                                                            

Позив за подношење понуда објављено: 13. 04. 2020.
Конкурсна документација - реагенси објављено: 13. 04. 2020.
Конкурсна документација - остали помоћни објављено: 13. 04. 2020.
Одлука о додели уговора - реагенси објављено: 19. 05. 2020.
Одлука о обустави поступка - остали помоћни објављено: 19. 05. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 08. 06. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.10/2020):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 08. 04. 2020.
Конкурсна документација објављено: 08. 04. 2020
Одлука о додели уговора објављено: 30. 04. 2020.
Одлука о обустави поступка објављено: 11. 05. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 28. 05. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.09/2020):

ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА:

ПАРТИЈА 1. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ХИГИЈЕНЕ

ПАРТИЈА 5. МАТЕРИЈАЛ ЗА САКУПЉАЊЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 06. 04. 2020.
Конкурсна документација објављено: 06. 04. 2020.
Одлука о додели уговора објављено: 22. 04. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 22. 05. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.08/2020):

 ОСИГУРАЊЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 10. 03. 2020.
Конкурсна документација објављено: 10. 03. 2020
Продужетак рока објављено: 12. 03. 2020.
Питања објављено: 12. 03. 2020.
Одлука о додели уговора објављено: 23. 03. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 08. 04. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.07/2020):

ИНСПЕКЦИЈА И АНАЛИЗА ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1. ИСПИТИВАЊЕ РАДИОАКТИВНОСТИ (ХРАНА И
ВОДА, ПРЕДМЕТИ ОПШТЕ УПОТРЕБЕ), ПАРТИЈА 2. ИСПИТИВАЊЕ ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ПАРТИЈА 3. ИСПИТИВАЊЕ ПОВРШИНСКИХ, ПОДЗЕМНИХ И ОТПАДНИХ ВОДА, ПАРТИЈА 4.
ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ОРГАНОХЛОРНИХ ПЕСТИЦИДА, ОРГАНОФОСФОРНИХ ПЕСТИЦИДА, ОРГАНОХЛОРНИХ ХЕРБИЦИДА, ПАРТИЈА 5. ИСПИТИВАЊЕ ДИЈЕТЕТСКИХ ПРОИЗВОДА, ПАРТИЈА 6.
ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ.

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 04. 03. 2020.
Конкурсна документација објављено: 04. 03. 2020
Одлука о додели уговора објављено: 17. 03. 2020.
Одлука о обустави поступка објављено: 17. 03. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 06. 04. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. објављено: 14. 04. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2. објављено: 16. 04. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. објављено: 30. 04. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.05/2020):

ОДРЖАВАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 27. 02. 2020.
Конкурсна документација објављено: 27. 02. 2020.
Продужетак рока објављено: 02. 03. 2020.
Измена конкурсне документације објављено: 02. 03. 2020.
Одлука о додели уговора објављено: 16. 03. 2020.
Одлука о обустави поступка објављено: 16. 03. 2020.
Одлука о обустави поступка објављено: 09. 04. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 09. 04. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.06/2020):

ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ СТО СА ДВЕ СУДОПЕРЕ

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 24. 02. 2020.
Конкурсна документација објављено: 24. 02. 2020
Одлука о додели уговора објављено: 10. 03. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 17. 03. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.04/2020):

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА: ПАРТИЈА 4. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 14. 02. 2020.
Конкурсна документација објављено: 14. 02. 2020
Одлука о додели уговора објављено: 27. 02. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено:

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.03/2020):

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - САНИТЕТСКИ ПО ПАРТИЈАМА:

                                                                          ПАРТИЈА 1. МЕДИЦИНСКИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

                                                                          ПАРТИЈА 3. МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАКУТАИНЕР

                                                                          ПАРТИЈА 4. ТЕСТ ТРАКЕ                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 14. 02. 2020.
Конкурсна документација објављено: 14. 02. 2020
Одлука о додели уговора објављено: 28. 02. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 06. 04. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - вакутаинер објављено: 14. 04. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.01/2020):

ОСТАЛИ ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕСТОВЕ

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 13. 02. 2020.
Конкурсна документација - хемикалије објављено: 13. 02. 2020
Конкурсна документација - посуђе објављено: 13. 02. 2020
Конкурсна документација - дискови објављено: 13. 02. 2020
Конкурсна документација - подлоге објављено: 13. 02. 2020
Конкурсна документација - реагенси објављено: 13. 02. 2020
Конкурсна документација - остали помоћни материјал објављено: 13. 02. 2020
Измена конкурсне документације - остали помоћни материјал_1 објављено: 26. 02. 2020.
Измена конкурсне документације - остали помоћни материјал_2 објављено: 09. 03. 2020.
Измена конкурсне документације - филтери објављено: 12. 03. 2020.
Измена конкурсне документације - хемикалије објављено: 12. 03. 2020.
Измена конкурсне документације - стерилизација објављено: 12. 03. 2020.
Продужетак рока - остали помоћни материјал објављено: 09. 03. 2020.
Продужетак рока - материјал за лабораторијске тестове по партијама објављено: 12. 03. 2020.
Питања - хемикалије и посуђе објављено: 12. 03. 2020.
Одлука о додели уговора - подлоге објављено: 06. 04. 2020.
Одлука о додели уговора - реагенси објављено: 06. 04. 2020.
Одлука о додели уговора - посуђе објављено: 08. 04. 2020.
Одлука о додели уговора - хемикалије објављено: 13. 04. 2020.
Одлука о додели уговора - остали помоћни објављено: 15. 04. 2020.
Одлука о обустави поступка - остали помоћни објављено: 13. 04. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - реагенси објављено: 06. 04. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - реагенси _2 објављено: 22. 04. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - подлоге објављено: 08. 05. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - хемикалије објављено: 08. 05. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - посуђе објављено: 08. 05. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - остали помоћни објављено: 21. 05. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - подлоге-1 објављено: 21. 05. 2020.
Обавештење о закљученом уговору - хемикалије-1 објављено: 21. 05. 2020.

 

Предмет јавне набавке (ЈН бр.02/2020):

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

                                                                                                                                                                     

Позив за подношење понуда објављено: 10. 02. 2020.
Конкурсна документација објављено: 10. 02. 2020
Одлука о додели уговора објављено: 10. 03. 2020.
Обавештење о закљученом уговору објављено: 12. 03. 2020.

 

АРХИВА 2019

АРХИВА 2018

АРХИВА 2017

АРХИВА 2016

АРХИВА 2015

 

АРХИВА 2014

 

Aрхива 2013

ИНТЕРНИ АКТ

План јавних набавки за 2019. годину