Press

Home

о нама

где се налазимо

директори

организационе јединице

услуге

амбуланте

едукације

статистички подаци

финансијски извештај

корисни линкови

контакт

Министарство здравља Републике Србије

http://www.zdravlje.sr.gov.rs/

 

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања

http://www.ekoplan.gov.rs

 

Републички завод за здравствено осигурање

http://www.rzzo.gov.rs/

 

Републички завод за статистику Србије

http://webrzs.stat.gov.rs/axd/index.php

 

Агенција за заштиту животне средине Београд

http://www.sepa.gov.rs/

 

Градски завод за јавно здравље Београд

http://www.zdravlje.org.rs/

 

Институт за јавно здравље Србије "др Милан Јовановић Батут" Београд

http://www.batut.org.rs/

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак" Београд

http://www.torlakinstitut.com/

 

Медицински факултет у Београду

http://www.med.bg.ac.rs/

 

Лекарска комора Србије

http://www.lks.org.rs/

 

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије

http://www.kmszts.org.rs/

 

Светска Здравствена Организација ( World Health Organization)

http://www.who.int/