ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

 

26. јуни 2019. Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

 

Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина УН-а прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби против злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за подизање свести о великом друштвеном проблему који представља, пре свега, илегална дрога и за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.

Слоган кампање за 2019. годину је Здравство и правосуђе заједно у сузбијању дрога (Health for justice. Justice for Health) и има за циљ да нагласи значај  сарадње здравственог и правосудног система јер ефективни одговори на проблеме повезане са дрогом нису могући без мултисекторске  сарадње. Ова подразумева сарадњу различитих сектора као што су  здравство, полиција, правосудни органи, социјална заштита, просвета, али и и други сектори и организације. Само кроз заједничке активности свих сектора и организација могуће је обезбедити интегрисана решења у складу са међународним конвенцијама за контролу дрога, заштиту људских права и Циљевима одрживог развоја.

Глобализација, нове технологије и интернет су створили виртуелно тржиште дрога. Све је теже одредити границу између старих и нових дрога као тржишних категорија јер нове дроге опонашају постојеће старе. Озбиљан проблем је доступност нових дрога које се сасвим легално могу набавити и представљају синтетичке аналоге контролисаних или забрањених дрога. Нове психоактивне супстанце се продају као биљни зачини, освеживачи простора, соли за купање, биљна ђубрива, дијететски суплементи и лекови (тренутно се надзиру 23 нова бензодиазепина који нису дозвољени лекови и о чијој токсичности се мало зна). Младима се обично пласирају на врло софистициране начине као легална средства за забаву. Тиме се млади доводе у велику заблуду мислећи да је оно што се може купити и није законом забрањено сигурно и безбедно. Управо супротно, ова нова средства су много опаснија јер имају знатно јаче и разорније деловање од својих контролисаних паралела или забрањених дрога.
           Према последњем извештају Европског мониторинг центра за дроге и зависност од дрога и ЕУ система раног упозоравања (из 2018. године) до краја 2017. године је откривено 670 нових психоактивних супстанци. То су углавном синтетички канабиноиди (45%), стимуланси, халуциногени и опиоиди који опонашају постојеће дроге. Забрињава висока доступност, као и повећање чистоће и потентности ових супстанци.

Чињеница која све више забрињава није само то што млади у Србије све раније пробају дрогу, већ и та да од ње све чешће умиру, као и то да има све више тинејџера који дрогу дилују!

Већина младих дрогу проба око 16. године, мада је све више оних који први џоинт попуше још у основној школи. Сведоци смо и својеврсног црног билансa у последњих годину дана колико тинејџера је изгубило живот након узимања прекомерних доза наркотика или при првој конзумацији где је углавном  у питању био екстази. Међутим, оно што највише плаши је чињеница да све више малолетника постају дилери.

Не постоје прецизни подаци о узрасту малолетника који се упуштају у дилерске воде, али каже да је познато да је узрасна граница све нижа и везана је за старије разреде основне школе.

Разлог што дилери врбују малолетнике да продају дрогу за њих лежи пре свега у чињеници да је Кривични закон према малолетницима блажи него када су у питању пунолетне особе. Наиме, малолетници до четрнаест година кривично не одговарају, док су казне за оне до 18 година знатно благе.

То је један од битних мотива. Они који су организатори читаве приче иду управо на то да прилазе младима који још немају довољно свести ни о дроги, ни о наркоманији, нити о било чему, а поготово не о Кривичном закону.

У Србији, мрежа института/завода за јавно здравље са партнерима сваке године обележава 26. јуни Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дрога организовањем различитих активности као што су јавне манифестације, предавања и трибине за родитеље и децу, припрема и/или дистрибуција информативног материјала за становништво. Све активности подразумевају и интензивну сарадњу са свим секторима друштва и медијима. Значајно је учешће школа, родитеља, полиције, радно активног становништва и послодаваца, медија, верских заједница, здравствених радника, удружења грађана и других у активностима које имају за циљ смањење злоупотребе дрога. Укључивање што већег броја партнера у обележавање Међународног дана против злоупотребе и незаконите трговине дрогама  доприноси даљем јачању међусекторске сарадње у области смањења понуде и потражње дрога и унапређењу јавног здравља.

 Више о кампањи

https://www.un.org/en/events/drugabuseday/index.shtml

https://www.unodc.org/drugs/en/indexNEW.html

 

                  

ИЗВОР

Институт за јавно здравље Србије "др Милан Јовановић Батут"