ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

Светски дан без дувана

- Дуван  и болести срца и крвних судова -

31. мај 2018. године

Сваке године 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери обележавају Светски дан без дувана, истичу здравствене и друге ризике који се повезују са употребом дувана и залажу се за делотворне политике којима се смањује употреба дувана.

Тема Светског дана без дувана 2018. године је „Дуван  и болести срца и крвних судова“. Кампања се обележава под слоганом „Дуван слама срца“

Kампања треба да укаже на:

·         повезаност између дувана и болести срца и крвних судова, укључујући и мождани удар, које су водећи узрок смрти на свету;

·         могуће акције и мере које би кључни чиниоци - држава и јавност, требало да предузму да би се смањио ризик од настанка срчаних болести насталих због употребе дувана.

Овогодишња тема Светског  дана без дувана 2018. је у складу са глобалним иницијативама и околностима чији је циљ деловање на епидемију дувана и њен утицај на јавно здравље, посебно на умирање и патњу милиона људи на свету. 

 

Kако дуван угрожава здраље срца и крвних судова људи у свету?

Дуван је значајан фактор ризика за настанак коронарне болести, можданог удара и болести периферних крвних судова.

Упркос томе што је познат утицај дувана на срце и што постоји више начина да се смањи последично умирање и оболевање, знање становништва о томе да је дуван један од водећих узрока кардиоваскулатних болести је недовољно.

 

Чињенице о дувану и  кардиоваскуларним болестима

Због кардиоваскуларних болести (KВБ) умире више људи него од било које друге болести у свету, а 12% смртних случајева изазваних  кардиваскуларним болестима  настаје због употребе дувана и изложености дуванском диму. Дуван је други водећи фактор ризика за  кардиоваскуларне  болести, одмах иза повишеног крвног притиска. Глобална епидемија дувана усмрти преко 7 милиона људи сваке године, а од тога скоро

 900 000 непушача умре због изложености дуванском дима. У свету има више од једне милијарде пушача, од тога скоро 80% живи у земљама са ниским и средњим приходима.  

 

Циљеви кампање Светског дана без дувана 2018. године

 

Светски дан без дувана 2018.године  има за циљ да:

·         укаже на везу између коришћења дуванских производа и срчаних и других кардиоваскуларних болести;

·         повећа свест у ширим слојевима становништва о утицају употребе дувана и изложености дуванском диму на кардиоваскуларни систем;

·         пружи могућност да се јавност, држава и други обавежу да ће заштити људе од употребе дуванских производа;

·         стимулише државе да јачају примену доказано ефикасних мера контроле дувана МРОWЕR које потичу из Оквирне конвенције о контроли дувана.

 

Мере контроле дувана - МРОWЕR

 

Мере Светске здравствене организације назване МРОWЕR у складу су са Оквирном конвенцијом о контроли дувана и државе би требало да их примене да би се смањила употреба дувана и да би се становништво заштитило од незаразних хроничних болести. Мере МРОWЕR су следеће:

·         Праћење (Monitor) - Праћење учесталости  употребе дувана и политике превенције;

·         Заштита (Protect) - Заштита људи од од изложености дуванском диму обезбеђивањем затвореног јавног и радног простора и јавног превоза потпуно без дуванског дима;

·         Пружање помоћи (Offer) - Пружање  помоћи при одвикавању од пушења (покривено здравственим осигурањем, широка подршка становништву, укључујући и кратак савет здравствених радника и бесплатно телефонско одвикавање од пушења на целој територији државе);

·         Упоѕоравање (Warn) - Упозоравање на опасности од дувана обезбеђивањем једнообразних/ стандардизованих паковања и/или великих сликовних здравствених упозорења на свим паковањима дуванских производа и спровођење ефикасних медијских кампања против употребе дувана које информишу становништво о штетностима употребе дувана и изложености дуванском диму;

·         Примена (Enforce) - Примена свеобухватне забране рекламирања и промоције дуванских производа и спонзорства дуванске индустрије; и

·         Повећање (Raise) - Повећање пореза на дуванске производе који на тај начин нису тако лако доступни.

 

 

 

Препоручени линкови:

·         WHO’s work on tobacco

·         Tobacco fact sheet

·         MPOWER

·         WHO Best buys for NCDs prevention and control

·         Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control.

·         WHO Framework Convention on Tobacco Control