ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

 

 

Светски дан здравља 2021 - .Да градимо здравији свет

 

 

 

Светска здравствена организација сваке године 7. априла обележава Светски дан здравља, ове године под слоганом Да градимо здравији свет. 

Циљ кампање је подстицање активности које треба да омогуће једнаке услове живота и рада и доступност здравствене заштите за све људе без обзира на пол, расну или верску припадност, социјално или економско стање или политичко уверење. Светска здравствена организација истиче да су у основи унапређења здравља превенција фактора ризика и здрави животни стилови. Истовремено указује на значај финансијски одрживих здравствених система који пружају услуге у складу са потребама корисника и који су доступни и приступачни свима. 

Пандемија болести COVID-19 је додатно нагласила неједнакости у здрављу, истовремено продубљујући већ постојећи друштвено-економски јаз међу земљама широм света. Пандемија је у први план ставила значај доступности и приступачности здравствених услуга и тешкоће у њиховом остваривању са којима се суочавају многи широм света. 

ВАКЦИНИШИ СЕ ДА ГРАДИМО ЗДРАВИЈИ СВЕТ!

Вакцинација је најефикаснија мера да се спречи болест. Циљ вакцинације је да се развије отпорност на болест, слична оној која се стиче након доласка у контакт са њеним узрочником односно након природне инфекције.

Када се вакцинишемо, не штитимо само себе већ и особе у својој непосредној  околини које из различитих разлога нису могле да приме вакцину.

Особе које су отпорне представљају баријеру за даље ширење! Што је више људи вакцинисано, мања је могућност да узрочник прелази са једне на другу особу.

Све вакцине пролазе кроз сложене провере безбедности и делотворности. Било која вакцина од понуђених је безбедна и пружа неопхпдну заштиту од корона вируса!

 

И након вакцинације не заборавите:

 

ПРАВИЛНО НОШЕЊЕ МАСКЕ ПРЕКО НОСА И УСТА!

 

РАЗМАК ДИСТАНЦА НАЈМАЊЕ  2м!

 

ХИГИЈЕНА РУКУ!