Контрола квалитета ваздуха у животној средини

Резултати мерења загађујућих материја

 

 Загађујуће материје

Чађ

Сумпор диоксид  

 Азот

диоксид

ПМ 10

Чађ

 Азот

диоксид

Јединица мере

g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3

Гранична вредност (GV)*

50

125

 85

 50

50

 85

Датум

Мерно место Зелени пијац Ужице     

Библиотека Ужице Мерно место Севојно
01.09.2018. 19 <12 18 29 <7 11
02.09.2018. 20 <12 31 29 17 7
03.09.2018. 22 <12 29 22 12 17
04.09.2018. 16 <12 27 16 7 7
05.09.2018. 25 <12 38 16 9 6
06.09.2018. 26 <12 39 25 9 8
07.09.2018. 19 <12 32 12 7 4
08.09.2018. 21 <12 19 19 7 6
09.09.2018. 22 <12 43 14 7 5
10.09.2018. 16 <12 2 14 <7 1
11.09.2018. 26 <12 1 16 4 2
12.09.2018. 19 <12 2 16 4 1
13.09.2018. 15 <12 29 13 8 11
14.09.2018. 21 <12 22 18 4 10
15.09.2018. 20 <12 34 22 8 9
16.09.2018. 19 <12 33 10 7 9
17.09.2018. 17 <12 41 14 10 7
18.09.2018. 25 <12 30 17 4 8
19.09.2018. 26 <12 38 22 13 8
20.09.2018. 27 <12 40 30 9 15
21.09.2018. 30 <12 47 21 4 17
22.09.2018. 17 <12 27 15 4 8
23.09.2018. 30 <12 36 25 4 8
24.09.2018. 6 <12 25 8 4 5
25.09.2018. 20 <12 33 14 4 6
26.09.2018. 19 <12 20 20 9 15
27.09.2018. 27 <12 53 27 14 15
28.09.2018. 45 <12 60 34 10 20
29.09.2018. 24 <12 26 24 10 9
30.09.2018. 18 <12 66 65 9 7

*Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС 11/2010, члан 15)

/ Апарат није радио

Резултати и детаљније информације о аерозагађењу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

о нама

где се налазимо

директори

организационе јединице

услуге

амбуланте

едукације

статистички подаци

финансијски извештај

корисни линкови

контакт

 

                                                            

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стање чинилаца животне

средине у Ужицу