Контрола квалитета ваздуха у животној средини

Резултати мерења загађујућих материја

 

 Загађујуће материје

Чађ

Сумпор диоксид  

 Азот

диоксид

ПМ 10

Чађ

 Азот

диоксид

Јединица мере

g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3

Гранична вредност (GV)*

50

125

 95

 50

50

 95

Датум

Мерно место Зелени пијац Ужице     

Библиотека Ужице Мерно место Севојно
01.09.2019. 18 <12 30 / 13 9
02.09.2019. 10 <12 19 / 12 22
03.09.2019. <7 <12 23 / <7 16
04.09.2019. 22 <12 32 / <7 15
05.09.2019. 24 <12 37 / 11 17
06.09.2019. 14 <12 34 / 10 13
07.09.2019. 14 <12 29 / 8 14
08.09.2019. 13 <12 22 / 8 20
09.09.2019. 16 <12 29 / 9 15
10.09.2019. 14 <12 21 / 10 13
11.09.2019. <7 <12 41 / 14 14
12.09.2019. 18 <12 35 / 15 19
13.09.2019. 17 <12 42 / 9 17
14.09.2019. 18 <12 33 / <7 3
15.09.2019. 15 <12 32 / 13 10
16.09.2019. 13 <12 39 / 16 14
17.09.2019. 28 <12 42 / 16 17
18.09.2019. 22 <12 35 / 10 13
19.09.2019. 16 <12 46 / / /
20.09.2019. 14 <12 33 / / /
21.09.2019. 19 <12 40 / / /
22.09.2019. 40 <12 44 / / /
23.09.2019. 26 <12 27 / / /
24.09.2019. 25 <12 36 / / /
25.09.2019. 25 <12 26 / / /
26.09.2019. <7 <12 26 / / /
27.09.2019. 21 <12 41 / 15 30
28.09.2019. 26 <12 41 / 13 23
29.09.2019. 23 <12 40 / 12 15
30.09.2019.            

*Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС 11/2010, члан 15)

/ Апарат није радио

Резултати и детаљније информације о аерозагађењу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

о нама

где се налазимо

директори

организационе јединице

услуге

амбуланте

едукације

статистички подаци

финансијски извештај

корисни линкови

контакт

 

                                                            

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стање чинилаца животне

средине у Ужицу