ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

                                                 - Завршни рачун за 2019. годину

 

                                                 - Завршни рачун за 2018. годину

 

                                                 - Завршни рачун за 2017. годину

 

                                                 - Завршни рачун за 2016. годину

 

                                                  - Завршни рачун за 2015. годину

 

 

                                                 - Завршни рачун за 2014. годину  

   

 

                                                 - Завршни рачун за 2013. годину