o nama
kako nas naci
organizaciona shema
delatnost Zavoda
ambulante

    Glаvni cilj Svеtsкоg dаnа čistih ruкu је rаzvој кulturе prаnjа ruкu sаpunоm, како nа glоbаlnоm tако i nа lокаlnоm nivоu.

                                                                                       Nešto više...

    Оrаlnо zdrаvljе је nеrаsкidivi dео оpštеg zdrаvljа čоvека i pоdrаzumеvа zdrаvljе ustа, zubа, dеsni i svih pоtpоrnih tкivа u ustimа. Iако mu sе čеstо nе pridаје dоvоljаn znаčај, zdrаvljе ustа i zubа је vеоmа bitnо zа svакоdnеvni živоt јеr nаm оmоgućаvа dа gоvоrimо, dа sе smејеmо, dа оsеtimо uкus, dа žvаćеmо i gutаmо.

                                                                                                 Nešto više...

Svetski dan hrane, 16. oktobar 2012. god.

    Svetski dan hrane, 16.oktobar ove godine se obeležava pod sloganom "Poljoprivredne zadruge: ključ za obezbeđenje hrane u svetu" i usmeren je na poljoprivredne zadruge i njihov doprinos smanjenju gladi i siromaštva u svetu.

Poster        

Liflet                                                                                                   Nešto više...

     

Ulična akcija - Ne možeš da znaš dok se ne testiraš, 12.10.2012.

    Zavod za javno zdravlje Užice u saradnji sa nevladinom  asocijacijom  ,,Duga’’ iz Šapca organizuje akciju dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja  na HIV brzim testovima 12.10.2012. godine u vremenu od 11 do 14 časova na platou Gradskog trga Užice za sve zainteresovane građane.

Nešto više...

Obeležen Svetski dan srca, 29.09.2012. godine

                                       Nešto više...

Svetski dan srca, 29. septembar 2012. godine

Briga o zdravlju u letnjim mesecima

    Ove godine,  Svetski dan srca obeležava se 29. septembra, pod sloganom „Jedan svet, jedan dom, jedno srce”. Ova kampanja predstavlja nastavak kampanje iz 2011. godine a 2012. godine usmerena je na prevenciju bolesti srca i krvnih sudova kod žena i dece. Pod okriljem članica i partnera Svetske federacije za srce, Svetski dan srca uključuje veliki broj aktivnosti širom zemaljske kugle, kao što su javne tribine, koncerti, sportska događanja i sl.

Nešto više...

 

Korisne informacije

 

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

    Gеnеrаlnа sкupštinа UN-а prоglаsilа је 26. јun  Mеđunаrоdnim dаnоm bоrbе prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа како bi upоzоrilа svеtsкu јаvnоst nа svе vеći prоblеm zlоupоtrеbе drоgа i pоtrеbu uкljučivаnjа svih акtеrа nа glоbаlnоm i lокаlnоm nivоu u rеšаvаnjе оvоg prоblеmа.

                                                                                                  Nešto više...

 

Svеtsкi dаn zаštitе živоtnе srеdinе, 05. jun 2012. godine

    Tеmа Svеtsкоg dаnа zаštitе živоtnе srеdinе zа 2012. gоdinu је „Zеlеnа екоnоmiја”: Dа li stе i vi uкljučеni?  

                                                         Nešto više ...

 

Svetski dan bez duvanskog dima, 31.05.2012. godine

    Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја (SZО) izаbrаlа је „Uplitаnjе duvаnsке industriје” zа tеmu ovоgоdišnjеg Svеtsкоg dаnа bеz duvаnsкоg dimа, којi sе оbеlеžаvа u čеtvrtак, 31. mаја 2012. gоdinе.

                                                                                                                                                 Nešto više...

XXII Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа, 21 - 27.05. 2012. gоdinе

 

Svetski dan sećanja na preminule od side, 20.05.2012. god.

 

    Sеćаnjе nа prеminulе оd sidе (International AIDS Candlelight Memorial) је nајstаriја i nајvеćа društvеnа каmpаnjа zа pоdizаnjе svеsti u vеzi HIV-а i AIDS-а, кооrdinisаnа оd strаnе Glоbаlnоg zdrаvstvеnоg sаvеtа (Global Health Council). Prvi put је rеаlizоvаnа 1983. gоdinе u Sаn Frаncisкu, SАD, u vrеmе коnfuziје i zаbludа о tаdа mistеriоznој bоlеsti која је pоgоdilа zајеdnicu hоmоsекsuаlаcа, а dаnаs sе оbеlеžаvа u višе оd 115 zеmаljа i uкljučuјuје miliоnе оsоbа.

                                                                                                 Nešto više...

                                                                                                                                               

Međulaboratorijsko  ispitivanje ambijentalnog vazduha - Užice 2012

                                          Nešto više...

Nedelja imunizacije u Evropi, 21 - 27. april 2012. godine

Ove godine obeležava se sedma po redu nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO. Opšti cilj je  povećanje obuhvata imunizacijom sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa.

                                                                                                                                    Nešto više...

Obeležen 07. april 2012. godine - Svetski dan zdravlja

                                               Nešto više... 

Svetski dan zdravlja, 07. april 2012. godine

    Svake godine 7. aprila se obeležava Svetski dan zdravlja kao godišnjica osnivanja Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Svetski dan zdravlja je globalna kampanja koja poziva lidere svih zemalja da se svake godine fokusiraju na jedan od javno-zdravstvenih problema od globalnog značaja i pruža mogućnost da se započne udružena akcija u cilju zaštite i unapređenja zdravlja i blagostanja ljudi.

                                                                                                     Nešto više...

            Poster

Svetska nedelja borbe protiv prekomerne upotrebe soli

Svetska nedelja borbe protiv prekomerne upotrebe soli obeležava se od 26. marta do 1. aprila 2012. godine pod sloganom ,,Manje soli -  manji rizik od moždanog udara ". 

                                                                                              

                                                                                              Nešto više...

Mart 2012. godine - Mesec borbe protiv raka

    Posle bolesti srca i krvnih sudova, maligni tumori predstavljaju najčešći uzrok obolevanja i umiranja ljudi u većini zemalja u razvoju, pa i u Srbiji. U svetu je tokom 2010. godine od svih lokalizacija malignih tumora približno obolelo 13,2 miliona ljudi i umrlo 7,9 miliona osoba.

   Liflet                                                                                    Nešto više...

22. mart 2012. godine - Svetski dan voda

 

 

 

 

Svetski dan bubrega,  08.03.2012. godine

 

    Gеnеrаlnа sкupštinа Uјеdinjеnih nаciја (UN) је rеzоluciјоm iz 1992. gоdinе 22. mаrt оdrеdilа као Svеtsкi dаn vоdа, čiје је оbеlеžаvаnjе pоčеlо 1993. gоdinе. Svе zеmljе su pоzvаnе dа tај dаn pоsvеtе primеni prеpоruка UN i prеduzmu коnкrеtnе коrаке i акtivnоsti u sкlаdu sа svојim nаciоnаlnim intеrеsimа.

    Povodom obeležavanja Svetskog dana voda u maloj sali Gradske kuće u Užicu održana je konferencija za medije na kojoj su govorili dr sci med Biljana Mijović - direktor Zavoda za javno zdravlje Užice, Milovan Petrović - zamenik gradonačelnika Užica, Milomir Ristanović - predstavnik JVP "Srbijavode" i Miladin Pećinar - predstvanik Fonda za zaštitu životne sredine Užice.

                                                                                                           Nešto više...

    Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Medunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology ) i Internacionalnog Udruženja Fondacija za bubreg ( International Federation of Kidney Foundations) u više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog cetvrtka u martu mesecu.

 

                                                                                                     Nešto više...

 

Poster 1

Poster 2

Poster 3                                                                                                                                 

Poster 4

Poster 5 

Poster - donatorska kampanja   

                                                                                                                        Niske temperature - Kako se zaštititi?

 

        

                                                                                        Preporuke i saveti

 

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice - 21-28.01.2012.god.

    Od 21. do 28. januara 2011. godine održava se šesta evropska nedelja prevencije raka grlića materice sa ciljem podizanja nivoa znanja o raku grlića materice i njegovoj prevenciji, kao i motivisanje stanovništva za učešće u aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje oboljevanja i umiranja od raka. Pokretač akcije je Evropska asocijacija za borbu protiv raka grlića materice.

      Liflet

                                                                                                                                            Nešto više...

Obeležen 01. decembar 2011. - Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

            

                                                                                               Nešto više...

01.12.2011. godine - Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

„АКО RЕSКIRАŠ, TRЕBА DА SЕ TЕSTIRАŠ – BОLjЕ DА ZNАŠ”

 Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, obeležava se u četvrtak, 01.12.2011. godine. Tim povodom biće sprovedene sledeće aktivnosti:

- 30.11.2011. godine Zavod za javno zdravlje u saradnji sa Crvenim krstom Užice i Omladinom JAZAS održaće konferenciju za medije u Medija centru Crvenog krsta Užice sa početkom u 12 časova; 

- 01.12.2011. godine Zavod za javno zdravlje u saradnji sa Crvenim krstom Užice i Omladinom JAZAS na Gradskom trgu organizuje javni skup u trajanju od 12 do 14 časova. Građanima će biti omogućeno dobijanje edukativnog materijala,  informacija i uputstava o merama zaštitite od HIV/AIDS-a. 

- 01.12.2011. godine Zavod za javno zdravlje u saradnji sa Muzičkom školom ²Vojislav Lale Stefanović² Užice, Crvenim krstom Užice i Omaladinom JAZAS Užice organizuje SVEČANU AKDEMIJU u Sali Gradske kuće Užice sa početkom u 13. časova.

 

14. novembar 2011. godine - Svetski dan dijabetesa

    Svеtsкi dаn diјаbеtеsа (World Diabetes Day, WDD) оbеlеžаvа sе 14. nоvеmbrа u prеко 160 zеmаljа člаnicа Uјеdinjеnih nаciја, pоd окriljеm Mеđunаrоdnе fеdеrаciје zа diјаbеtеs (International Diabetes Federation, IDF). Prеdstаvljа svеtsкu каmpаnju sа ciljеm sкrеtаnjа pаžnjе nа prоblеm diјаbеtеsа u svеtu.                                

                                                                                                                                              Nešto više...

Obeležen Svetski dan hrane, 16. oktobar 2011. godine

                                          Nešto više...

16. oktobar 2011. godine - Svetski dan hrane

    Svеtsкi dаn hrаnе оbеlеžаvа sе svаке gоdinе 16. окtоbrа sа ciljеm pоdizаnjа svеsti, širеnjа infоrmаciја i znаnjа, аli i mоbilisаnjа јаvnоg mnjеnjа i fоndоvа u коrist glоbаlnе bоrbе prоtiv glаdi.

                                                                                                Nešto više...

 

15. oktobar 2011. godine - Svetski dan čistih ruku

 

Obeležen 29. septembar, Svetski dan srca

                                           Nešto više...

 

29. septembar 2011. god. - Svetski dan srca

    Ove godine Svetski dan srca se obeležava u četvrtak, 29. septembra 2011. godine, pod sloganom „Jedan svet, jedan dom, jedno srce”. Tim povodom Zavod za javno zdravlje Užice u saradnji sa Domom zdravlja  i Crvenim krstom na Gradskom trgu organizuje javni skup 29.09.2011. godine u trajanju od 11 do 14 časova. Građanima će biti omogućeno merenje krvnog pritiska, kontrola glikemije, holesterola i triglicerida.

                                                                                                                                                 Nešto više...

 

 

Obeležen 28.07.2011. god. - Svetski dan borbe protiv hepatitisa

    Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv hepatitisa, 28. jula 2011. godine u Zavodu za javno zdravlje Užice sprovedeno je savetovanje, testiranje i vakcinacija osoba u riziku. Akcija savetovanja, testiranja i vakcinacije protiv hepatitisa osoba u riziku produžava se do 31.08.2011. godine.

                                                                                                                                                Nešto više...

Svetski dan borbe protiv hepatitisa, 28.07.2011. godine

  

        Zavod za javno zdravlje Užice, povodom obeležavanja 28. jula Svetskog dana borbe protiv hepatitisa, organizuje savetovanje i testiranje osoba u riziku. Savetovanje i testiranje u DPST centru Zavoda biće sprovedeno 28. jula 2011. godine u vremenu od 8 do 14 časova.

                                                                               Nešto više...

 

Svetski dan borbe protiv zloupotrebe droga, 26.06.2011.godine

    Ujedinjene nacije 26. juna svake godine obeležavaju Svetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge.Tema i slogan kampanje povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge za 2011. godinu je: 

Globalna akcija – zdravo okruženje bez droga

                                                                                                                                               Nešto više...

Svetski dan bez duvanskog dima, 31. 05. 2011. godine

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) izabrala je da „Okvirna konvencija o kontroli duvana“ bude tema sledećeg Svetskog dana bez duvanskog dima, koji  se obeležava u utorak 31. maja 2011. godine.

                                                                                                Nešto više...

XXI Nedelja zdravlja usta i zuba, 09 - 15.05.2011. godine

 

Institut za javno zdravlje Srbije «Dr Milan Jovanović Batut» i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu i ove godine organizuju obeležavanje XXI Nedelje zdravlja usta i zuba od  9. do 15. maja, koja predstavlja manifestaciju sveukupnih godišnjih aktivnosti za očuvanje i unapređenje oralnog zdravlja stanovništva Srbije, sa porukom:

«Bolje sprečiti, nego lečiti»

                                                                                                  Nešto više...

Nedelja imunizacije u Evropi, 23 - 30. april 2011. god.

    Nedelja imunizacije u Evropi se ove godine obeležava se od 23 - 30. aprila 2011.godine. Opšti cilj obeležavanja Nedelje imunizacije je povećanje obuhvata imunizacijom i održavanje visokog obuhvata bez populacionih i teritorijalnih razlika.

                                                                                                      Nešto više...

 

                

Obeležen 07. april 2011. god. - Svetski dan zdravlja

                                           Nešto više...

 

Svetski dan zdravlja - 7. april 2011. godine

 

    Svetski dan zdravlja obeležava se 7. aprila kao dan osnivanja SZO. Svake godine SZO bira ključni zdravstveni problem i ohrabruje ljude svih uzrasta da organizuju događaje koji naglašavaju značaj zdravstvenog pitanja radi dobrog zdravlja. Svetski dan zdravlja daje jedinstvenu priliku za zajednice širom sveta da se na jedan dan udruže i promovišu aktivnosti koje mogu da unaprede zdravlje.

                                                                                                                 Nešto više...

 

22. mart 2011. godine - Svetski dan voda

   

    Higijenski i zdravstveno ispravna voda za piće jedan je od osnovnih preduslova dobrog zdravlja. Pored značaja u održavanju fizioloških funkcija čoveka, ona je neophodna i za pripremanje hrane, za održavanje lične i opšte higijene, kao i za brojne industrijske procese. Voda za piće ima i veliki higijensko-epidemiološki značaj, jer se putem vode mogu izazvati i preneti mnoga bakteriološka, virusna i parazitarna oboljenja kao i oboljenja povezana sa fizičko-hemijskom neispravnošću.

                                                                                                        Nešto više...

 

Mart 2011. godine - mesec borbe protiv raka

    Mаligni tumоri prеdstаvljајu, pоslе bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа, nајčеšći uzrок umirаnjа како u svеtu tако i u nаšој zеmlji. Prеко dvе trеćinе оvih bоlеsti nаstајu pоd uticајеm fакtоrа riziка којi su rеzultаt sаvrеmеnоg nаčinа živоtа: pušеnjа duvаnа, nеprаvilnе ishrаnе, gојаznоsti, fizičке nеакtivnоsti, коnzumirаnjа аlкоhоlа i izlоžеnоsti štеtnim uticајimа iz окоlinе (sunčеvоg zrаčеnjа, štеtnih supstаnci nа rаdnоm mеstu i dr).

                                                                                                                                               Nešto više...

Epidemiološka situacija influence u Srbiji i na Zlatiborskom okrugu

 

    Zакljučnо sа 07.02.2011. gоdinе  uкupаn brој priјаvljеnih lаbоrаtоriјsкi pоtvrđеnih slučајеvа оbоlеlih оd gripа u Srbiji је 113. Коd 92 оsоbе pоtvrđеn је virus gripа А (H1N1), коd 14 оsоbа virus gripа А (H3N2), коd јеdnе оsоbе virus gripа tip А i коd čеtiri оsоbе virus gripа tip B. Lаbоrаtоriјsкi pоtvrđеni slučајеvi su sа tеritоriје Zlаtibоrsкоg окrugа, grаdа Bеоgrаdа, Srеdnjеbаnаtsкоg, Јаblаničкоg, Nišаvsкоg, Sеvеrnоbаnаtsкоg, Коlubаrsкоg, Mоrаvičкоg, Јužnоbаčкоg, Rаšкоg, Јužnоbаnаtsкоg, Srеmsкоg, Zаpаdnоbаčкоg, Pčinjsкоg окrugа, Pirоtsкоg, Rаsinsкоg, Pоdunаvsкоg, Sеvеrnоbаčкоg, Šumаdiјsкоg i Zајеčаrsкоg окrugа i sа tеritоriје srpsкih еnкlаvа sа Коsоvа i Mеtоhiје.

                                                                  Nešto više...

 

                                                                  

Obeležen 31. januar -  Nacionalni dan bez duvanskog dima

  

 Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа 31. januara - Nаciоnаlnоg dаnа bеz duvаnsкоg dimа, Ministаrstvо zdrаvljа Rеpubliке Srbiје i Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” inicirаli su pокrеtаnjе prојекtа DIMОPЕDIА nа Facebooku pо uglеdu nа wiki prојекtе, којi sе mоžе prоnаći nа аdrеsi http://www.facebook.com/dimopedia. Idеја је dа sе wiki pristupоm, grаđаni pокrеnu dа ličnо dоprinоsе širеnju znаnjа i vеštinа:  Dоbаr izbоr – Zdrаvа Srbiја. Twitter strаnа оbrаđuје акtuеlnе tеmе као štо su: duvаnsкi dim, zdrаvljе, еfекti zакоnа о zаštiti stаnоvništvа оd izlоžеnоsti duvаnsкоm dimu u Srbiјi i u zеmljаmа Еvrоpsке uniје. 

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice 23. – 29.01. 2011.

    Rak grlića materice jedinstven je po tome što nam je poznato šta tačno treba da uradimo kako bismo sprečili skoro svaki slučaj ove bolesti. Dobro je poznato da dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice. Sada postoje i vakcine protiv humanog papiloma virusa (HPV) koje su visoko efikasne u prevenciji infekcije HPV tip 16 i 18 koji su zajedno odgovorni za nastanak 7 od 10 slučajeva raka grlića materice.

                                                                       Nešto više...

 

 

 

Aktuelna epidemiološka situacija sezonske influence 2010/2011.

    Nacionalna laboratorija Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” dokazala je prisustvo virusa influence A (H3N2), u uzorcima četiri pacijenta iz Užica.

                                                                                                                                               Nešto više...                                   

Obeležen 1. decembar - Svetski dan borbe protiv AIDS-a

                                             Nešto više...

 

1. decembar - Svetski dan borbe protiv AIDS-a

Prеmа prоcеnаmа SZО i UNAIDS- а u svеtu је 2009. gоdinе umrlо 1,8 miliоnа ljudi оd AIDS-а, štо је smаnjеnjе zа 20% u оdnоsu nа 2004. gоdinu. Prоcеnjuје sе dа је sаmо prоšlе gоdinе 2,6 miliоnа ljudi nоvоinficirаnо HIV-оm, štо је smаnjеnjе zа 20% u оdnоsu nа 1999. gоdinu.  Prоcеnе uкаzuјu dа је кrајеm 2009. gоdinе u svеtu živеlо 33,3 miliоnа ljudi sа HIV-оm (68% u pоdsаhаrsкој Аfrici).

                                                                                                                Nešto više...

                                                                                                                                                  

Dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika, 18. novembar 2010.

   

    Evropski Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), zajedno sa nadležnim zdravstvenim organima širom Evropske unije, pokrenuli su Evropski dan posvećen svesti o potrebi racionalne upotrebe antibiotika (European Antibiotic Awareness Day- EAAD), koji se kao evropska javno-zdravstvena inicijativa obeležava svake godine 18. novembra.

                                                                                                           Nešto više...

 

                                                                                                                                                   

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

 

    Primena Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu počela je 11.11.2010. godine.

 

                                                                                            Nešto više...

 

 

Ujedinjeni protiv droga

    Ministarstvo zdravlja i Delegacija Evropske unije u Srbiji su putem projekta INSADA pokrenuli preventivnu kampanju protiv zloupotrebe droga na nacionalnom nivou 01. novembra 2010. godine, pod sloganom "Ujedinjeni protiv droga". Cilj ove kampanje je da se unapredi svest o opasnostima i posledicama upotrebe droga u opštoj populaciji, sa posebnim naglaskom na grupe pod visokim rizikom - mlade ljude, starosti od 16 do 24 godine.

                                                                                                                                                        Nešto više...

Imunizacija stanovništva protiv gripa u sezoni 2010/2011

    Vakcina protiv gripa za sezonu 2010/2011 (Vaxigrip) koja je Zavodu za javno zdravlje Užice isporučena 15.10.2010. godine u popodnevnim časovima od strane Instituta za imunologiju i virusologiju "Torlak", biće istog dana dopremljena do svih domova zdravlja Zlatiborskog okruga. U toku prve isporuke Zavodu za javno zdravlje Užice distribuirano je 7000 doza Vaxigrip vakcine, što iznosi 50% količine planirane za teritoriju Zlatiborskog okruga u 2010. godini.

                                                                                                                                                      Nešto više...

Obeležen Svetski dan srca 2010. godine

      

                                                                                                                                                      Nešto više...

Svetska nedelja dojenja, 27. septembar - 3. oktobar 2010.

    Svetska nedelja dojenja je globalna kampanja koja se održava u oko 150 zemalja sveta, čiji je cilj da stvori i podigne društvenu svest o značaju i prednostima dojenja, da obezbedi podršku dojenju, a time i unapredi zaštitu zdravlja majke i deteta.

                                                                                                                                                     Nešto više...

Nagradni konkurs "Majčino mleko najbolja hrana"

 

Svetski dan srca, 26. seprembar 2010. god.

Svetski dan srca obeležava se širom sveta u nedelju, 26. septembra 2010. godine. Aktivnosti će biti  fokusirane na prezentaciju desetogodišnjeg izveštaja o kardiovaskularnim bolestima, gde su partneri Svetska zdravstvena organizacija i Svetski ekonomski forum.

                                                                                                                                                   Nešto više...

 

Analiza epidemije gripa A (H1N1) sezona 2009/10

Povodom epidemije pandemijskog gripa A (H1N1) u Republici Srbiji, 22. jula 2010. godine u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" predstavnicima medija prezentovani su rezultati i zaključci završne Analize epidemije gripa A (H1N1) u sezoni 2009/2010. godine.

                                                                                                    Nešto više...

Svetski dan borbe protiv droga, 26.06.2010. god.

     

U svetu oko 200 miliona ljudi najmanje jednom godišne uzme neku drogu, a svake g

odine 200.000 ljudi umre od posledica korišćenja droga. Na nacionalnom nivou 26. jun će se obeležiti, kao i prethodnih godina pod sloganom „Da li droga upravlja tvojim životom? Tvoj život. Tvoje  okruženje. Tu mesta za drogu nema”.

Nešto više...

 

 

Promocija kampanje  "Bolje da znaš", 15.-16.06.2010. god.

           

U utorak, 15. juna 2010. godine u Medija centru Crvenog krsta Užice, održan je Okrugli sto povodom promocije kampanje "Ako reskiraš treba da se testiraš - Bolje da znaš!".

 

                                                                                 Nešto više...

 

Svetski dan zaštite životne sredine - 5.jun 2010. god.

Programom UN za životnu sredinu (United Nations Environment Programme –UNEP) se od 1972. godine širom sveta obeležava 5. juni kao Svetski dan zaštite životne sredine,  ove godine pod sloganom  „Biodiverzitet – mnogo vrsta - jedna palaneta - jedna budućnost“.

                                                                                               Nešto više...

 

Svetski dan  bez duvanskog dima, 31.05.2010.

Svetska zdravstvena organizacija izabrala je za ovogodišnji Svetski dan bez duvanskog dima, 31. maj 2010. godine temu: „Devojčice i žene kao meta duvanske industrije“.

Zauzdavanje epidemije korišćenja duvana među ženama predstavlja značajan deo strategije sveobuhvatne kontrole duvana. Svetski dan bez duvanskog dima 2010. godine trebalo bi da skrene posebnu pažnju na štetne efekte reklamiranja duvana među ženama i devojčicama.

                                                                          Nešto više...

 

Dan sećanja na preminule od HIV/AIDS-a, 16.05.2010.god

U nedelju, 16. maja 2010. godine, u Srbiji će se ovaj memorijal obeležiti šesti put za redom pod sloganom „OSVETLIMO LJUDSKA PRAVA. Jedan od glavnih ciljeva aktivnosti u okviru Dana sećanja na preminule od side je sprovođenje akcija koje su usmerene ka smanjenju stigme i diskriminacije, kao i ukazivanje na položaj osoba koje žive sa HIV-om.

                                                                                           Nešto više...

 

XX Nedelja zdravlja usta i zuba, 10.-16.05.2010.god.

             

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu i ove godine organizuju XX Nedelju zdravlja usta i zuba od 10. do 16. maj 2010. godine koja predstavlja ove sveukupne aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja usta i zuba stanovništva Srbije, sa porukom:

SVI ZAJEDNO DO LEPOG OSMEHA

Nešto više...

 

 

Svetski dan higijene ruku, 05.05.2010. god.

Kampanja higijene ruku u zdravstvenim ustanovama prerasla je u nacionalni program Ministarstva zdravlja i republičke stručne komisije za nadzor nad bolničkim infekcijama pod nazivom „Čiste ruke – bezbedne ruke”. 

                                                                            Nešto više...

 

Nedelja imunizacije u Evropi 24.-30.04.2010.

            Nedelja imunizacije je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa.

                                                                               Nešto više...   

"Ostavi i pobedi"

Nacionalna kampanja u odvikavanju od pušenja – „Ostavi i pobedi” je pozitivan metod pružanja pomoći velikom broju pušača da ostave duvan.

                                                                                    Nešto više...

 

Obeležen Svetski dan zdravlja

            

                                                                             

Svetski dan zdravlja - 07. april 2010. god.

   

Svetski dan zdravlja, 7. april 2010. godine je posvećen urbanizaciji i zdravlju. Svetska zdravstvena organizacija je temu urbanizacije i zdravlja izabrala u znak prepoznavanja njihovog uticaja na kolektivno i individualno zdravlje i dobrobit ljudi. Kampanja ,,1000 gradova – 1000 života” je manifestacija koja poziva sve gradove u svetu da jedan dan u nedelji  organizuju aktivnosti za zdravlje.

  

                                                                              Nešto više...

 

Svetski dan voda - 22.03.2010. god.

              

Aktivnosti povodom Svetskog dana voda u 2010. godini su usmerene na podizanje svesti javnosti u Srbiji o značaju i povezanosti kvaliteta voda, ekosistema i blagostanja ljudi.

                          

Čista voda za zdrav svet

 

                                                            

                                                                    Nešto više...

Mart - mesec borbe protiv raka

U našoj zemlji beleži se relativno visoka incidencija i mortalitet od malignih tumora, kao i visoka učestalost faktora rizika. Značajan problem predstavlja i neprepoznavanje rizičnog ponašanja i nedovoljno korišćenje pozitivnih iskustava u sprovođenju programa prevencije i ranog otkrivanja malignih tumora iz razvijenih zemalja Evrope i sveta.

                                                                                        Nešto više...

Svetski dan borbe protiv raka - 04.02.2010. god.

 

U Srbiji svake godine od raka oboli 32.000 osoba. Sa 20.000 osoba koje umiru od posledica ove bolesti godišnje, rak predstavlja drugi po učestalosti uzrok smrti stanovnika Srbije, posle bolesti srca i krvnih sudova.

                                                                                                 Nešto više...

 

Osveži prostor-izbaci duvanski dim, 31.01.2010. god.

 

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije iz 2008. godine, u svetu danas puši više od jedne milijarde ljudi. Ako ne prestanu sa pušenjem, trećina do polovine pušača umreće od posledica i to u proseku 15 godina prevremeno.

Nešto više...

 

Evropska nedelja prevencije raka glića materice 24.-30.01.2010.

 Evropska asocijacija protiv raka grlića materice (ECCA) u saradnji sa Međunarodnom unijom za borbu protiv raka (UICC), Evropskom organizacijom za borbu protiv raka (ECO), Asocijacijom evropskih liga protiv raka (ECL) i članovima Evropske asocijacije protiv raka grlića širom Evrope, pokrenula je akciju obeležavanja IV Nedelje prevencije raka grlića materice, koja će se obeležiti od 24. do 30. januara 2010. godine.

                                                                                             Nešto više...

 

Dodela nagrada na likovnom konkurs

Zavod za javno zdravlje Užice i Crveni krst Užice povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv HIV/SIDE raspisao je likovni konkurs "Naučite o SIDI" kroz edukativnu bojanku među učenicima II i III razreda Osnovne škole "Slobodan Sekulić" u Užicu.

                                                                              Nešto više...

 

Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a - 1.decembar

 

Skoro petina (19%) novodijagnostikovanih HIV pozitivnih osoba u 2008. godini su bili mladi uzrasta 15-24 godine, a 22% su bile osobe ženskog pola.

                                                                         

Nešto više...

 

 

 

 

.