ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

 

На основу члана 62.  став 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. гласник РС'' број 107/05) приватна пракса дужна је да надлежном заводу за јавно здравље редовно доставља здравствено-статистичке извештаје и другу евиденцију у области здравства.     

Како до сада нису објављени обрасци прилагођени приватним ординацијама,  Завод за јавно здравље Ужице се потрудио да постојеће збирне здравствено-статистичке извештаје прилагоди приватној пракси и извештавању о њиховом раду. Одавде можете преузети здравствено-статистички извештај за Вашу делатност,  у скраћеном обиму, али са прописаним садржајем обележја.

Извештаји се достављају у прописаним роковима, до 10. у месецу по истеку сваког тромесечја. У заглављу сваког извештаја мора да се наведе назив ординације и период за који је извештај сачињен. На крају сваког извештаја треба навести датум,  печат и потпис овлашћеног лица.

За сва додатна обавештења јавити се на број 031/563-150 (локал 122), особа за контакт Биљана Мелентијевић, или лично у Заводу за јавно здравље Ужице.      

 

 

Извештај о стањима и обољењима

 

Извештај опште медицине

 

Извештај ординације за кожно венеричне болести

 

Извештај ординације за рехабилитацију

 

Извештај ординације за здравствену заштиту деце

 

Извештај ординације за здравствену заштиту жена

 

Извештај специјалистичких ординација

 

Извештај стоматолошке ординације