ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА

 Реализација активности поводом обележавања датума из Календара јавног здравља

 у извештајним табелама за 2019. годину

 

Реализација активности поводом обележаваља Светског дана старијих особа - 1. октобар 2019. године

Реализација активности поводом обележавања Светског дана контрацепције - 26. септембар 2019. године

Реализација активности поводом обележавања Дана физичке активности 10. 05. 2019. године

Реализација активности поводом обележавања недеље здравља уста и зуба - 2019. године

Реализација активности поводом обележавања Март месец борбе против карцинома - 2019. године

Реализација активности поводом обележавања Националног дана без дуванског дима 31. јануар 2019. године

АРХИВА 2018

АРХИВА 2017

АРХИВА 2016

AРХИВА 2015

AРХИВА 2014