Home

о нама

где се налазимо

директори

организационе јединице

услуге

амбуланте

едукације

статистички подаци

финансијски извештај

корисни линкови

контакт

 

                                                            

                                

 

 

 

 

 

 

Квалитет je најзначајнији стратешки фактор успеха једне организације. Из тог разлога Завод за јавно здравље Ужице је успоставио, документовао, примењује и одржава систем управљања квалитетом, сагласно захтевима међународног стандарда SRPS ISO 9001:2008 о чему поседује сертификат издат од стране ,,ЈUQS Друштво за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о. Београд.

Акредитационо тело Србије доделило  је Заводу за јавно здравље Ужице сертификат о акредитацији којим се потврђује да Завод за јавно Здравље Ужице, Центар за хигијену и хуману екологију, задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006. Акредитација лабораторија је кључан фактор за стицање поверења корисника у поузданост извештавања. Тиме је Завод за јавно здравље Ужице, као здравствена установа од регионалног значаја, укључен у мрежу акредитованих лабораторија чији резултати испитивања имају утицаја на јавни сектор, нарочито у погледу здравља становништва и заштите животне средине.

Решење о акредитацији