Home

о нама

где се налазимо

директори

организационе јединице

услуге

амбуланте

едукације

статистички подаци

финансијски извештај

корисни линкови

контакт

Здравствених прегледи и пријем материјала за лабораторијски преглед врши се:
    сваким радним даном од 7:30-11.00 h

 

Издавање санитарних књижица:
    сваким радним даном од 12:00-14:00h

 

Контакт телефон:

031-563-150 лок.119

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД


        Обавезан здравствени преглед (санитарни преглед) обавља се код одређених категорија запослених, других лица и клицоноша који се врши ради спречавања појаве заразних болести, под условима, у роковима и на начин прописан важећом Законском регулативом (Правилник о обавезним здравственим прегледима одредених категорија запослених, других лица и клицоноша, Сл. гласник РС бр. 20/2006 и 27/2006).


Ко подлеже обављању здравствених (санитарних) прегледа?


Здравственом прегледу подлежу лица запослена на пословима:
    јавног снабдевања водом за пиће,
    производње, промета и услуживања животних намирница,
    исхране и неге у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одредених категорија лица,
    здравствених прегледа, лечење и нега болесника и пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим облицима обављања здравствене делатности на одељењима са повећаним ризиком од заразе,
    пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже (берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске и козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл.),
    производњу лекова и козметичких средстава закључно са пословима паковања тих производа у оригиналну амбалажу.


Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на наведеним пословима дужна су да обаве здравствене прегледе под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима.

 

Здравствени прегледи врше се пре заснивања радног односа, односно пре започињања обавезне праксе на тим пословима, и сваких шест месеци, а према епидемиолошким индикацијама-и у року краћем од шест месеци.


Здравствени
преглед се обавља:
    у Заводу за јавно здравље Ужице, ул. др Веселина Маринковић бр 4,
    у организацији наручиоца на терену према договору.
Услуге се врше по захтеву или уговору.


Шта подразумева санитарни преглед?

    лекарски преглед на гнојна, гљивична и паразитарна обољења коже и видљиве слузокоже;
    бактериолошки преглед бриса ждрела и носа на Staphylococcus aureus, коагулаза позитиван;

    бактериолошки преглед столице на салмонеле и шигеле;
    лабораторијски преглед столице на цревне протозое.

Шта је све потребно да би се обавио санитарни преглед?
    Уредно попуњена санитарна књижица;
    Поврда о уплати (уплата се може извршити на благајни Завода или жирално - број жиро рачуна и предрачун се може добити на тел. 031-563-150).