Aerozagađenje

Kvalitet vazduha

od 05.12.2023. u 7 00 časova do 06.12.2023. godine u 7 00 časova

Merno mesto
Užice
Izmerena vrednost µg/m3
PM 2.5 - 99
Broj dana sa koncetracijom PM 10 većom od dozvoljene (50µg/m3)** - 39
Nivo indeksa (µg/m3 srednja vrednost za 24 časa)
75 - 800
Kvalitet vazduha
Ekstremno loš
Preporuka - opšta populacija
Smanjite fizičke aktivnosti na otvorenom
Preporuka - osetljiva populacija
Izbegavajte fizičke aktivnosti na otvorenom
Merno mesto
Sevojno
Izmerena vrednost µg/m3
čađ - 84
Nivo indeksa (µg/m3 srednja vrednost za 24 časa)
50 - 100
Kvalitet vazduha
Loš
Preporuka - opšta populacija
Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako imate simptome kao što su bol u očima, kašalj ili bol u grlu
Preporuka - osetljiva populacija
Razmislite o smanjenju fizičke aktivnosti, posebno na otvorenom, posebno ako imate simptome

Grafički prikaz trenda srednjih mesečnih (u mesecima u grejnoj sezoni), polugodišnjih i godišnjih vrednosti PM 10  (µg/mᶾ) za period 2018 – 2022. godine

(2018. godine postavljena merna stanica za PM 10 )

Napomena: Srednja godišnja vrednost je Uredbom ograničena na 40 µg/mᶾ

2021. je prva godina u periodu monitoringa PM 10 u kojoj je srednja godišnja vrednost manja od granične vrednosti

 

Napomena :

Izmerene vrednosti PM 10 i broj dana sa prekoračenjem se ažurira svakodnevno (osim vikendom)

Korekcije su moguće usled konačne verifikacije rezultata koja zahteva analizu u trajanju najmanje 4 dana

Prema Uredbi broj dana ne sme biti veći od 35

(Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Sl.glasnik“ 11/20210, 75/2010 i 63/2013)