Analiza vode, hrane i predmeta opšte upotrebe

MIKROBIOLOŠKA  ISPITIVANJA VODA ZA PIĆE, PODZEMNE, POVRŠINSKE I OTPADNE VODE

 • Osnovna mikrobiološka ispitivanja vode za piće (prečišćene, dezinfikovane vode i prirodne vode)
 • Periodična mikrobiološka ispitivanja vode za piće
 • Mikrobiološka ispitivanja otpadne vode, površinske (rečne) vode i bazenske vode

 BIOLOŠKA ISPITIVANJA VODA ZA PIĆE, PODZEMNE, POVRŠINSKE VODE, OTPADNE VODE

 • Biološka ispitivanja vode za piće – novi zahvat
 • Biološka ispitivanja vode za piće
 • Biološka ispitivanja rečne vode
 • Biološka ispitivanja jezerske vode
 • Biološka ispitivanja otpadne vode

FIZIČKO- HEMIJSKA I HEMIJSKA ISPITIVANJA VODE ZA PIĆE, PODZEMNE, POVRŠINSKE I OTPADNE VODE

 • Osnovni fizičko-hemijski pregled vode za piće
 • Periodični fizičko-hemijski pregled vode za piće
 • Periodični pregled vode za piće (aluminijum i trihalometani)
 • Fizičko-hemijski pregled vode za piće – nov zahvat
 • Fizičko-hemijski pregled vode za piće i površinske vode, po parametru ispitivanja
 • Ispitivanje sadržaja teških metala u vodi, po metalu (ICP-OES)
 • Ispitivanje sadržaja fenola, površinskih aktivnih materija, ukupnih ulja i masti (gravimetrijski), trihalometana
 • Fizičko-hemijski pregled površinske vode-klasiranje vodotoka (pH, suspendovane materije, otparni ostatak, kiseonik, BPK5)
 • Ispitivanje sadržaja kiseonika ili BPK5
 • Fizičko-hemijski pregled otpadne vode (osnovna grupa parametara)
 • Fizičko-hemijski pregled otpadne vode po parametru
 • Ispitivanje sadržaja pesticida u vodi po grupama pesticida
 • Osnovna fizičko – hemijska analiza bazenske vode
 • Ispitivanje sadržaja polihlorovanih bifenila
 • Ispitivanje sadržaja grupe organskih jedinjenja gasnohromatografski

 OSTALO

 • Određivanje rezidualnog hlora (ortotolidin metodom)
 • Montiranje hlorinatora
 • Dezinfekcija vodovodne mreže, rezervoara, bunara i cisterne
 • Pregled vodnog objekta za lokalno snadbevanje vodom za piće, sa davanjem izveštaja i predlog mera za sanaciju
 • Pregled vodnog objekta za centralno snadbevanje vodom za piće, sa davanjem izveštaja i predlog mera za sanaciju
 • Izdavanje atesta o urađenoj dezinfekciji
 • Davanje završnog mišljenja o higijenskoj ispravnosti uzorka vode za piće, površinske i otpadne vode
 • Ocena uticaja otpadnih voda industrije i naselja na sanitarno stanje vodotoka (bez uzorkovanja i analize vode) sekundarno
 • Ocena zagađenja industrijskih otpadnih voda – vrste i   stepen zagađenja (bez uzorkovanja i laboratorijskih analiza)
 • Ocena uticaja otpadnih voda industrije i naselja na sanitarno stanje vodotoka (bez uzorkovanja i analize vode)  tercijarno
 • Razvoj nove metode ispitivanja vode po zahtevu korisnika za koju postoje reagensi i instrumenti
 • Sanitarno-higijenski pregled objekata za boravak dece i omladine, saobraćajnih objekata, deponija za odlaganje čvrstog otpada, objekata za proizvodnju i promet životnih namirnica sa predlogom mera za otklanjanje nedostataka
 • Osnovni pregled vode za piće (prečišćene, dezinfikovane vode i prirodno pijaće vode)
 • Klasifikacija vodotoka
 • Osnovni pregled vode za kupanje (bazen)
 • Kontrola kvaliteta otpadne vode                                                            

 

MIKROBIOLOŠKA I PARAZITOLOŠKA ISPITIVANJA  ŽIVOTNIH  NAMIRNICA

 • Mikrobiološka ispitivanja životnih namirnica  
 • Ispitivanje sadržaja antibiotika u životnim namirnicama
 • Ispitivanje sadržaja sulfonamida u životnim namirnicama
 • Životne namirnice na kvasce i plesni
 • Parazitološka ispitivanja  namirnica
 • Listeria monocytogenis
 • Noro virus
 • Mikrobiološka ispitivanja mineralne vode

FIZIČKO – HEMIJSKA I HEMIJSKA ISPITIVANJA   ŽIVOTNIH NAMIRNICA

 • Senzorska analiza namirnica
 • Ispitivanje sadržaja mlečne masti po Gerber-u
 • Termički obrađeno mleko (pasterizovano i sterilizovano) prema pravilniku o kvalitetu (senzorska analiza, mlečna mast, belančevine)
 • Sirovo mleko prema pravilniku o kvalitetu (senzorska analiza, mlečna mast, belančevine, suva materija bez masti, gustina, pH, kiselost)
 • Fermentisani proizvodi tipa jogurt i kiselo mleko prema pravilniku o kvalitetu (senzorika i pH)
 • Mleko u prahu prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, proteini, mast, kiselost, rastvorljivost)
 • Termički obrađena pavlaka prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, mast)
 • Fermentisani proizvodi od pavlake prema pravilniku o kvalitetu (senzorika i pH)
 • Maslac i maslac od surutke prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, mast, voda, suva materija mleka bez masti)
 • Sir, prema Pravilniku o kvalitetu (pH, suva materija, mast u suvoj materuji,  voda u bezmasnoj materiji)
 • Sirevi bez zrenja prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, suva materija)
 • Sirni namaz, sirni dezert i topljeni sir prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, suva materija)
 • Proizvodi od topljenog sira prema pravilniku o kvalitetu(senzorika)
 • Kajmak prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, mlečna mast, suva materija, mlečna mast u suvoj materiji, kuhinjska so)
 • Jestiva biljna ulja prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda i druge isparljive materije, nerastvorljive nečistoće, kiselinski broj, peroksidni broj)
 • Jestive masti prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda i druge isparljive materije, kiselinski broj, peroksidni broj)
 • Margarin i drugi masni namazi prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, mast, kiselinski broj)
 • Majonez i proizvodi slični majonezu prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, sadržaj ulja)
 • Osvežavajuća bezalkoholna pića i sirupi za osvežavajuća bezalkoholna pića prema pravilniku o kvalitetu i pravilniku o aditivima (senzorika, suva materija, etanol, ugljen-dioksid, Na-benzoat)
 • Voćni sokovi prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, etanol, °Brix-a, ukupne kiseline, pepeo, Na, K, Ca, Mg, ukupni P, formolni broj, ekstrakt, relativna gustina, pH)
 • Voćni nektar prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, etanol)
 • Alkoholna pića prema pravilniku o kvalitetu
 • Alkoholna pića prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, etanol, metanol)
 • Vino prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, neprevreli šećer, ukupni alkohol, ekstrakt bez šećera, pepeo, kiselost)
 • Pivo prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, ugnjen-dioksid, pH, jodna reakcija na skrob)
 • Mlinski proizvodi prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, pesak, tip brašna, kiselost)
 • Mlinski proizvodi od kukuruza prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, pesak, mast, kiselost)
 • Osnovne vrste hleba i peciva prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, kiselost, voda)
 • Specijalne vrste hleba i peciva prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, kiselost, voda, prisustvo veštačke boje)
 • Druge vrste pekarskih proizvoda prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, mast, udeo punjenja, voda, NaOH)
 • Testenine i srodni proizvodi prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, % raskuvavanja, stepen kiselosti, so, prisustvo veštačke boje)
 • Smrznuta testa prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, mast, udeo punjenja)
 • Šećer prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, pepeo, boja u rastvoru, invertni šećer, polarizacija, sumpor-dioksid)
 • Šećer u prahu prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, pepeo, boja u rastvoru, invertni šećer, polarizacija, sumpor-dioksid, skrob)
 • Voće i povrće prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, klasa, pH, pesak)
 • Proizvodi od voća i povrća prema pravilniku o kvalitetu (po parametru)
 • Sirće prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, kiseline, etanol, pepeo, ekstrakt)
 • Sladoled prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, mast, ukupna suva materija)
 • Kafa i proizvodi prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, pepeo, ekstrakt, veličina čestica, kofein)
 • Ohlađeno meso prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, ukupni fosfor, mast, relativni sadržaj proteina vezivnog tkiva u proteinima mesa, proteini)
 • Fermentisane kobasice prema pravilniku o kvalitetu i pravilniku o aditivima (senzorika, ukupni fosfor, voda, relativni sadržaj proteina vezivnog tkiva u proteinima mesa, proteini, pH, nitriti)
 • Barene kobasice prema pravilniku o kvalitetu i pravilniku o aditivima (senzorika, ukupni fosfor, relativni sadržaj proteina vezivnog tkiva u proteinima mesa, proteini, nitriti)
 • Mesne konzerve prema pravilniku o kvalitetu i pravilniku o aditivima (senzorika, ukupni fosfor, proteini, nitriti, mast, udeo mesa)
 • Kuhinjska so prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, pesak, NaCl, neutralnost, granulacija, jod)
 • Supa prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, ukupni azot, NaCl, glutaminska kiselina,
 • Dodaci jelima prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, azot, NaCl, mast, supstance nerastvorljive u vodi, mono-glutaminat)
 • Ribe i proizvodi prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda u ulju, so)
 • Čaj prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, pepeo, vodeni ekstrakt, pesak, vlaga, kofein)
 • Kakao proizvodi i čokoladni proizvodi prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, mast, suva materija)
 • Bombonski proizvodi prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, suva materija)
 • Keks i srodni proizvodi prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, masti, so, vlaga, šećeri)
 • Med prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, voda, redukujući šećeri, saharoza, pepeo, kiselost, pesak, dijastaza, hidroksimetilfurfurol, prisustvo veštačke boje)
 • Proizvodi od pečurki prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, pesak, ukupne strane primese, NaCl, količina pečurki, pH)
 • Sveže pečurke prema pravilniku o kvalitetu (senzorika, pesak, klasiranje)
 • Energetska vrednost namirnica (proteini, masti, pepeo, vlaga, ugljeni hidrati)
 • Određivanje pesticida u namirnicama, po grupi pesticida
 • Ispitivanje sadržaja teških metala u namirnicama po traženom metalu
 • Ispitivanje sadržaja jedne grupe organskih jedinjenja gasnohromatografski
 • Ispitivanje sadržaja dve grupe organskih jedinjenja gasnohromatografski (organohlorni pesticidi i herbicidi)
 • Ispitivanje sadržaja dve grupe organskih jedinjenja gasnohromatografski (organohlorni i organofosforni pesticidi)
 • Ispitivanje sadržaja dve grupe organskih jedinjenja gasnohromatografski (herbicidi i organofosforni pesticidi)
 • Ispitivanje sadržaja tri grupe organskih jedinjenja gasnohromatografski (organohlorni pesticidi, organofosforni pesticidi i herbicidi)
 • Fizičko-hemijsko ispitivanje namirnica po ispitivanom parametru
 • Odstupanje od deklarisane neto – mase

MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA  PREDMETA  OPŠTE UPOTREBE

 • Mikrobiološka ispitivanja predmeta opšte upotrebe
 • Mikrobiološka ispitvanja briseva sa predmeta opšte upotrebe, posuđa, pribora, radnih površina i ruku osoblja
 • Mikrobiološka ispitvanja briseva sa predmeta opšte upotrebe, posuđa, pribora, radnih površina i ruku osoblja sa stručnim mišljenjem

FIZIČKO-HEMIJSKA I HEMIJSKA ISPITIVANJA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE

 • Identifikacija i organoleptičke osobine
 • Fizičko-hemijska ispitivanja predmeta opšte upotrebe po ispitivanom parametru
 • Ispitivanja sadržaja teških metala, po metalu (ICP-OES)
 • Ispitivanje sadržaja grupe organskih jedinjenja gasnohromatografski