Decembar

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 64 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 21.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 21 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 20.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 19.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 52 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 24 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 19.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 18.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 42 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha -Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 22 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks tog …

Rezultati merenja zagađujućih materija 18.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 17.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 34 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 18 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 17.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 16.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 37 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 15 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 16.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 15.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 84 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 48 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 15.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 14.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 116 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 54 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 14.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 13.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 124 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 42 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 13.12.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 12.12.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 58 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 21 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 12.12.2017 Pročitaj više »