Januar

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 328 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Opasno SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 262 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 31.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 188 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 212 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji …

Rezultati merenja zagađujućih materija 30.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 180 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 190 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 29.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 123 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 194 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 28.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 148 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 166 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 27.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 76 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 54 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 26.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 50 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 44 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 25.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 102 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 170 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 24.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 168 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 190 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks …

Rezultati merenja zagađujućih materija 23.01.2017 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.01.2017

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 110 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 120 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu …

Rezultati merenja zagađujućih materija 22.01.2017 Pročitaj više »