Januar

Rezultati merenja zagađujućih materija 11.01.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 84 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 46 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 11.01.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 10.01.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 68 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 58 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje …

Rezultati merenja zagađujućih materija 10.01.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 9.01.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 76 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Umereno dobar SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 32 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha određuje zagađivač …

Rezultati merenja zagađujućih materija 9.01.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 8.01.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 172 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 140 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 8.01.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 7.01.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 130 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 74 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 7.01.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 5.01.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 120 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 68 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 5.01.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 4.01.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 110 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 84 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 4.01.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 3.01.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 124 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 82 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Umereno dobar Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 3.01.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 2.01.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 266 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Vrlo nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 124 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet …

Rezultati merenja zagađujućih materija 2.01.2021 Pročitaj više »

Rezultati merenja zagađujućih materija 1.01.2021

UŽICE Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 170 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije PM 10. Kvalitet vazduha – Nezdrav SEVOJNO Indeks kvaliteta vazduha iznosi – 110 Izračunat je na osnovu izmerene koncetracije čađi. Kvalitet vazduha – Nezdrav za osetljivu populaciju Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu Kvalitet vazduha …

Rezultati merenja zagađujućih materija 1.01.2021 Pročitaj više »