Centar za mikrobiologiju

U okviru ovoga centra vrše se bakteriološka, mikološka, parazitološka i serološka ispitivanja raznovrsnog bolesničkog materijala.

Rad se odvija kroz aktivnosti dve radne jedinice:

Načelnik
dr Marija Palikuća, spec. mikrobiologije
tel. 031-563-150 lok. 105

Odeljenje kliničke mikrobiologije sa odsekom za prijem materijala pruža pacijentima sledeće usluge:

Prijem materijala od 7 00 do 10 00 časova

Pauza od 10 00 do 10 30 časova

Izdavanje rezultata zakazanog datuma od 13 00 do 14 30 časova (po dogovoru u zakazano vreme)

Odeljenje za pripremu hranljivih podloga, sterilizaciju i pranje laboratorijskog posuđa