Санитарни прегледи

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД

 

Обавезан здравствени преглед (санитарни преглед) обавља се код одређених категорија запослених, других лица и клицоноша који се врши ради спречавања појаве заразних болести, под условима, у роковима и на начин прописан важећом Законском регулативом ( Правилник о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених, других лица и клицоноша, Сл. гласник РС бр. 3/2017).

Ко подлеже обављању здравствених (санитарних) прегледа?

 

Здравственом прегледу подлежу лица запослена на пословима:

 јавног снабдевања водом за пиће,

 производње, промета и услуживања животних намирница,

 исхране и неге у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица,

 здравствених прегледа, лечење и неге болесника и пословима одржавања,

 хигијене у здравственим установама и другим облицима обављања здравствене делатности,

 на одељењима са повећаним ризиком од заразе,

 пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже (берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске и козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл.),

 производње лекова и козметичких средстава закључно са пословима паковања тих производа у оригиналну амбалажу.

Лица која у току школовања обављају обавезну праксу на наведеним пословима дужна су да обаве здравствене прегледе под условима, у роковима и на начин прописан за лица запослена на тим пословима.

Здравствени прегледи врше се пре заснивања радног односа, односно пре започињања обавезне праксе на тим пословима, и сваких шест месеци, а према епидемиолошким индикацијама-и у року краћем од шест месеци.

 

Санитарни преглед се обавља:

 

 у Заводу за јавно здравље Ужице, ул. др Веселина Маринковић бр.4,

 у организацији наручиоца на терену према договору.

Услуге се врше по захтеву или уговору.

Шта подразумева санитарни преглед?

 

 лекарски преглед на гнојна, гљивицна и паразитарна обољења коже и видљиве слузокоже;

 бактериолошки преглед бриса ждрела и носа на Staphylococcus aureus, koagulaza pozitivan;

 бактериолошки преглед столице на салмонеле и шигеле;

 лабораторијски преглед столице на цревне протозое.

Шта је све потребно да би се обавио санитарни преглед?

 

 Уредно попуњена санитарна књижица;

 Поврда о уплати (уплата се може извршити на благајни Завода

или жирално (број жиро рачуна 840–179667-59 )

Радно време

Обављање здравствених прегледа и пријем материјала за лабораторијски преглед врши се:

 сваким радним даном 7:30-11.00 h

Издавање санитарних књижица:

 сваким радним даном од 12:00-14:00h

Контакт телефон: 031-563-150 лок.119.