Центар за хигијену и хуману екологију

Начелник
др Оливера Јањић, спец. хигијене
тел. 031-563-150 лок. 104
e-mail: zzjzu_hig@eunet.rs

Наведене активности одвијају се кроз: