O nama

RAZVOJNI PUT I PRAVNA SLEDBENOST

            Centralni higijenski zavod u Beogradu je tokom 1927. i 1928. godine podigao domove narodnog zdravlja u Smederevu, Požarevcu, Valjevu, UŽICU i Kragujevcu iz svojih budžetskih sredstava. Domovi narodnog zdravlja su bili smešteni u drvene kuće dobijene na račun reparacija. Domovi narodnog zdravlja su u to vreme bili higijenski zavodi, zdravstvene ustanove koje su više radile na preventivi, dok se kurativa obavljala u bolnicama i privatnim lekarskim ordinacijama.

            U pravilniku o radu domova narodnog zdravlja čl. 1 stoji: domovi narodnog zdravlja su socijalno-medicinske ustanove koje imaju sledeća obavezna odeljenja:

  • dispanzer za matere i decu,
  • školsku polikliniku,
  • bakteriološko-epidemiološko i hemijsko odeljenje,
  • dispanzer za tuberkulozu i
  • higijensku izložbu

Administrativnom deobom države 1929. godine Užice je ušlo u sastav Drinske banovine, a Dom narodnog zdravlja iz Užica pod nadležnost Higijenskog zavoda iz Sarajeva. I za vreme drugog svetskog rata Dom narodnog zdravlja nije prekidao svoje redovne preglede voda u bunarima i česmama, ²pa su bili isključeni iz upotrebe oni objekti kod kojih je ustanovljeno postojanje zaraznih klica².

Period posleratne obnove i izgradnje zemlje podrazumevao je brojne aktivnosti u izgradnji zdravstvenih objekata, a potom i akcije na suzbijanju zaraznih i parazitarnih bolesti, vakcinaciji dece, higijenizaciji naselja, ustanova, preduzeća sve do lične higijene. Organizatorsku ulogu u svim ovim aktivnostima imao je Dom narodnog zdravlja.

Reorganizacija zdravstvenih ustanova je izvršena 1948. godine, kada od Doma narodnog zdravlja nastaje Dom zdravlja današnje namene i Sanitarno epidemiološka stanica, koja 1951. godine postaje Higijenski zavod.

U to vreme u Republici je radilo 26 higijenskih zavoda, a teritorijalna nadležnost Higijenskog zavoda iz Užica obuhvatala je srezove: ariljski, zlatarski, zlatiborski, mileševski, moravički, požeški, pribojski, račanski i užički, sa ukupno 285.498 stanovnika.

Zakon o zdravstvenoj  zaštiti i zdravstvenoj službi od 23. juna 1961. godine ustrojio je novu organizaciju zdravstva u Srbiji po kojoj Higijenski zavod menja naziv u Zavod za zdravstvenu zaštitu, ali se organizaciona šema, ciljevi i zadaci nisu menjali.

Mere za suzbijanje akutnih zaraznih bolesti, parazitarnih oboljenja i veneričnih bolesti su bili glavni zadaci Epidemiološkog odseka. Mikrobiologija kao posebno odeljenje Epidemiologije obavlja rutinske poslove bakteriološkog pregleda vode za piće, životnih namirnica, raznih predmeta za upotrebu, dijagnostiku zaraznih bolesti koje su bile stalna briga Zavoda u Užicu. Higijensko-hemijska služba u Zavodu se postepeno razvijala, a glavna aktivnost se odvijala u hemijsko-bakteriološkoj analizi vode i životnih namirnica, komunalnoj higijeni, higijeni objekata za promet životnih namirnica, škola, vrtića, bolnica i drugih objekata u kojima se prema zakonskim propisima vrši obavezna higijenska kontrola. Hemijska laboratorija se bavila od analize kalorične vrednosti hrane radničkih restorana (šezdesete godine), preko analize alkohola u krvi, zagađenosti atmosfere (od 1965 godine) do kontrole životnih namirnica, vode, aerozagađenja i otpadnih voda. Zdravstveno-prosvećivanje šezdesetih godina prelazi potpuno u nadležnost zdravstvenih ustanova, i od tada ima stalni uspon, ne samo u povećanju obima delatnosti, već i u sadržajima rada, posebno kada su rešavana pitanja iz oblasti sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, unapređenja ishrane, a naročito na higijenizaciji i asanaciji naselja.

Zavod za zdravstvenu zaštitu je 1971. godine konačno premešten iz barake sistema ²Deker², gde su uslovi bili izuzetno loši u novoizgrađen objekat u Krčagovu , gde se i danas nalazi.

Januara 1979. godine menja se naziv ustanove u Zavod za zaštitu zdravlja Užice. Zgrada Zavoda je dograđena i rekonstruisana 1995. godine, kada je podignut sprat i potkrovlje, proširen radni prostor koji sada iznosi 1.094,50 m2.

Položaj i uloga Zavoda za zaštitu zdravlja u sistemu zdravstva Republike Srbije u periodu do 15.06.2006. godine bila je regulisana članom 21. i 33. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. glasnik Republike Srbije broj 17 od 31.03.1992.).

Osnivačkim aktom Odluka Vlade Republike Srbije 05 br. 022.3550/2006 od 15.06.2006. godine Sl. glasnik RS br. 51/2006 definisan je položaj i uloga Zavoda za javno zdravlje Užice kao naslednika sredstava, imovine, prava i obaveza Zavoda za zaštitu zdravlja Užice.