Mikrobiološke usluge

 

NAZIV USLUGE

  • BAKTERIOLOGIJA I MIKOLOGIJA

1

Bris grla bakteriološki/mikološki pregled

2

Bris nosa bakteriološki/mikološki pregled

3

Bris usne duplje (bris jezika, bukalne sluznice)  bakteriološki/mikološki pregled

4

Sputum –  bakteriološki/mikološki pregled

5

Bris oka bakteriološki/mikološki pregled

6

Bris uha bakteriološki/mikološki pregled

7

Bris rane –  bakteriološki/mikološki pregled

8

Bris promene na koži –  bakteriološki/mikološki pregled

9

Punktat  bakteriološki/mikološki pregled

10

Iscedak dojke, majčino mleko bakteriološki/mikološki pregled

11

Bris vulve bakteriološki/mikološki pregled

12

Bris prepucijuma bakteriološki/mikološki pregled

13

Bris glansa bakteriološki/mikološki pregled

14

Bris Bartolinijeve žlezde bakteriološki/mikološki pregled

15

 Bris vaginepregled mikroskopskog preparata, bakteriološki/mikološki pregled

16

Bris cerviksapregled mikroskopskog preparata, bakteriološki/mikološki pregled

17

Anogenitalni bris –  bakteriološki pregled

18

Bris uretrepregled mikroskopskog preparata, bakteriološki/mikološki pregled)

19

Spermokultura – bakteriološki/mikološki pregled

20

Urinokultura – bakteriološki/mikološki pregled

21

Koprokultura  bakteriološki pregled fecesa na Salmonella, Shigella

22

Koprokultura bakteriološki pregled fecesa na Campylobacter spp.

19

Koprokultura bakteriološki pregled fecesa na Yersinia spp.

20

Koprokultura mikološki pregled

21

Mikoplazme i ureaplazme – bakteriološki pregled

22

Pregled direktnog preparata na Neisseria gonorrhoeae

23

Test osetljivosti bakterija na antimikrobne lekove – osnovni panel

24

Test osetljivosti bakterija na antimikrobne lekove – prošireni panel I

25

Test osetljivosti bakterija na antimikrobne lekove – prošireni panel II

 

NAZIV USLUGE

 

SEROLOGIJA

1

HBsAg – ELISA/ELFA

2

Anti HCV – ELISA/ELFA

3

HAV – ELFA

4

Anti HBsAt – ELFA

5

HIV Ag/At – ELISA/ELFA

6

EBV IgG, IgM – ELFA

7

CMV IgG, IgM – ELFA

8

Toxoplasma gondii IgG, IgM – ELFA

9

Rubella IgG, IgM – ELFA

10

Herpes simplex (HSV-1 i HSV-2) IgG, IgM – ELISA

11

Varicela zoster IgG, IgM – ELISA

12

Morbilivirus IgG, IgM – ELISA

13

Helicobacter pylori IgG, IgA – ELISA

14

Borrelia burgdorferi IgG, IgM – ELFA

15

TPHA – aglutinacija

16

RPR – aglutinacija

17

ASTO – aglutinacija

18

Latex RF – aglutinacija

19

CRP – aglutinacija

20

BAB test – aglutinacija

21

Brucella abortus IgG,IgM – ELISA

 

NAZIV USLUGE

R.

BR.

PARAZITOLOGIJA

1

Parazitološki pregled direktnog preparata fecesa na razvojne oblike crevnih protozoa i helminata

2

Parazitološki pregled perianalnog otiska

3

Parazitološki pregled direktnog preparata na Trichomonas vaginalis

 

NAZIV USLUGE

 

IMUNOHROMATOGRAFSKI TESTOVI

1

Chlamydia trachomatis

2

Campylobacter spp

3

Helicobacter pylori

4

Clostridium difficille GDH i toksini A/B

5

Noro, Rota, Adeno, Astro virusi

6

Entamoeba, Giardia, Criptosporidium

7

Trichomonas vaginalis