Центар за промоцију здравља, анализу, планирање, организацију здравствене заштите, биостатистику и информатику у здравству

Овај Центар обавља координативну и планску делатност у области промоције здравља, праћење, истраживање и проучавање здравственог стања становништва, здравствене културе, рада и развоја здравствене службе и предлагање и предузимање одговарајућих мера у циљу заштите и унапредјења здравља људи, изучавање утицаја негативних фактора на здравље људи и мерење достигнутог нивоа здравља становништва за подручје Златиборског округа. На основу доступних показатеља прати ефикасност, ефективност и квалитет здравствене заштите и ради евалуацију улагања у здравствену службу. Рад Центра одвија се кроз:

Одељење за промоцију здравља

Начелник
др Влатка Стевановић, спец. социјалне медицине
тел. 031-563-150 лок. 106
e-mail: zzjzu_sm@eunet.rs

Одељење за анализу, планирање и организацију здравствене заштите које

Одељење за информатику и биостатистику које