Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, organizaciju zdravstvene zaštite, biostatistiku i informatiku u zdravstvu

Ovaj Centar obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, praćenje, istraživanje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva, zdravstvene kulture, rada i razvoja zdravstvene službe i predlaganje i preduzimanje odgovarajućih mera u cilju zaštite i unapredjenja zdravlja ljudi, izučavanje uticaja negativnih faktora na zdravlje ljudi i merenje dostignutog nivoa zdravlja stanovništva za područje Zlatiborskog okruga. Na osnovu dostupnih pokazatelja prati efikasnost, efektivnost i kvalitet zdravstvene zaštite i radi evaluaciju ulaganja u zdravstvenu službu. Rad Centra odvija se kroz:

Odeljenje za promociju zdravlja

Načelnik
dr Vlatka Stevanović, spec. socijalne medicine
tel. 031-563-150 lok. 106
e-mail: zzjzu_sm@eunet.rs

Odeljenje za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite koje

Odeljenje za informatiku i biostatistiku koje