Анализа воде, хране и предмета опште употребе

МИКРОБИОЛОШКА  ИСПИТИВАЊА ВОДА ЗА ПИЋЕ, ПОДЗЕМНЕ, ПОВРШИНСКЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ

 • Основна микробиолошка испитивања воде за пиће (пречишћене, дезинфиковане воде и природне воде)
 • Периодична микробиолошка испитивања воде за пиће
 • Микробиолошка испитивања отпадне воде, површинске (речне) воде и базенске воде

 БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА ВОДА ЗА ПИЋЕ, ПОДЗЕМНЕ, ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ, ОТПАДНЕ ВОДЕ

 • Биолошка испитивања воде за пиће – нови захват
 • Биолошка испитивања воде за пиће
 • Биолошка испитивања речне воде
 • Биолошка испитивања језерске воде
 • Биолошка испитивања отпадне воде

ФИЗИЧКО- ХЕМИЈСКА И ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ПОДЗЕМНЕ, ПОВРШИНСКЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ

 • Основни физичко-хемијски преглед воде за пиће
 • Периодични физичко-хемијски преглед воде за пиће
 • Периодични преглед воде за пиће (алуминијум и трихалометани)
 • Физичко-хемијски преглед воде за пиће – нов захват
 • Физичко-хемијски преглед воде за пиће и површинске воде, по параметру испитивања
 • Испитивање садржаја тешких метала у води, по металу (ICP-OES)
 • Испитивање садржаја фенола, површинских активних материја, укупних уља и масти (гравиметријски), трихалометана
 • Физичко-хемијски преглед површинске воде-класирање водотока (pH, суспендоване материје, отпарни остатак, кисеоник, BPK5)
 • Испитивање садржаја кисеоника или BPK5
 • Физичко-хемијски преглед отпадне воде (основна група параметара)
 • Физичко-хемијски преглед отпадне воде по параметру
 • Испитивање садржаја пестицида у води по групама пестицида
 • Основна физичко – хемијска анализа базенске воде
 • Испитивање садржаја полихлорованих бифенила
 • Испитивање садржаја групе органских једињења гаснохроматографски

 ОСТАЛО

 • Одређивање резидуалног хлора (ортотолидин методом)
 • Монтирање хлоринатора
 • Дезинфекција водоводне мреже, резервоара, бунара и цистерне
 • Преглед водног објекта за локално снадбевање водом за пиће, са давањем извештаја и предлог мера за санацију
 • Преглед водног објекта за централно снадбевање водом за пиће, са давањем извештаја и предлог мера за санацију
 • Издавање атеста о урађеној дезинфекцији
 • Давање завршног мишљења о хигијенској исправности узорка воде за пиће, површинске и отпадне воде
 • Оцена утицаја отпадних вода индустрије и насеља на санитарно стање водотока (без узорковања и анализе воде) секундарно
 • Оцена загађења индустријских отпадних вода – врсте и   степен загађења (без узорковања и лабораторијских анализа)
 • Оцена утицаја отпадних вода индустрије и насеља на санитарно стање водотока (без узорковања и анализе воде)  терцијарно
 • Развој нове методе испитивања воде по захтеву корисника за коју постоје реагенси и инструменти
 • Санитарно-хигијенски преглед објеката за боравак деце и омладине, саобраћајних објеката, депонија за одлагање чврстог отпада, објеката за производњу и промет животних намирница са предлогом мера за отклањање недостатака
 • Основни преглед воде за пиће (пречишћене, дезинфиковане воде и природно пијаће воде)
 • Класификација водотока
 • Основни преглед воде за купање (базен)
 • Контрола квалитета отпадне воде                                                            

 

МИКРОБИОЛОШКА И ПАРАЗИТОЛОШКА ИСПИТИВАЊА  ЖИВОТНИХ  НАМИРНИЦА

 • Микробиолошка испитивања животних намирница  
 • Испитивање садржаја антибиотика у животним намирницама
 • Испитивање садржаја сулфонамида у животним намирницама
 • Животне намирнице на квасце и плесни
 • Паразитолошка испитивања  намирница
 • Listeria monocytogenis
 • Noro virus
 • Микробиолошка испитивања минералне воде

ФИЗИЧКО – ХЕМИЈСКА И ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА   ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

 • Сензорска анализа намирница
 • Испитивање садржаја млечне масти по Гербер-у
 • Термички обрађено млеко (пастеризовано и стерилизовано) према правилнику о квалитету (сензорска анализа, млечна маст, беланчевине)
 • Сирово млеко према правилнику о квалитету (сензорска анализа, млечна маст, беланчевине, сува материја без масти, густина, pH, киселост)
 • Ферментисани производи типа јогурт и кисело млеко према правилнику о квалитету (сензорика и pH)
 • Млеко у праху према правилнику о квалитету (сензорика, вода, протеини, маст, киселост, растворљивост)
 • Термички обрађена павлака према правилнику о квалитету (сензорика, маст)
 • Ферментисани производи од павлаке према правилнику о квалитету (сензорика и pH)
 • Маслац и маслац од сурутке према правилнику о квалитету (сензорика, маст, вода, сува материја млека без масти)
 • Сир, према Правилнику о квалитету (pH, сува материја, маст у сувој матеруји,  вода у безмасној материји)
 • Сиреви без зрења према правилнику о квалитету (сензорика, сува материја)
 • Сирни намаз, сирни дезерт и топљени сир према правилнику о квалитету (сензорика, сува материја)
 • Производи од топљеног сира према правилнику о квалитету(сензорика)
 • Кајмак према правилнику о квалитету (сензорика, млечна маст, сува материја, млечна маст у сувој материји, кухињска со)
 • Јестива биљна уља према правилнику о квалитету (сензорика, вода и друге испарљиве материје, нерастворљиве нечистоће, киселински број, пероксидни број)
 • Јестиве масти према правилнику о квалитету (сензорика, вода и друге испарљиве материје, киселински број, пероксидни број)
 • Маргарин и други масни намази према правилнику о квалитету (сензорика, маст, киселински број)
 • Мајонез и производи слични мајонезу према правилнику о квалитету (сензорика, садржај уља)
 • Освежавајућа безалкохолна пића и сирупи за освежавајућа безалкохолна пића према правилнику о квалитету и правилнику о адитивима (сензорика, сува материја, етанол, угљен-диоксид, Na-benzoat)
 • Воћни сокови према правилнику о квалитету (сензорика, етанол, °Brix-a, укупне киселине, пепео, Na, K, Ca, Mg, укупни P, формолни број, екстракт, релативна густина, pH)
 • Воћни нектар према правилнику о квалитету (сензорика, етанол)
 • Алкохолна пића према правилнику о квалитету
 • Алкохолна пића према правилнику о квалитету (сензорика, етанол, метанол)
 • Вино према правилнику о квалитету (сензорика, непреврели шећер, укупни алкохол, екстракт без шећера, пепео, киселост)
 • Пиво према правилнику о квалитету (сензорика, угњен-диоксид, pH, јодна реакција на скроб)
 • Млински производи према правилнику о квалитету (сензорика, вода, песак, тип брашна, киселост)
 • Млински производи од кукуруза према правилнику о квалитету (сензорика, вода, песак, маст, киселост)
 • Основне врсте хлеба и пецива према правилнику о квалитету (сензорика, киселост, вода)
 • Специјалне врсте хлеба и пецива према правилнику о квалитету (сензорика, киселост, вода, присуство вештачке боје)
 • Друге врсте пекарских производа према правилнику о квалитету (сензорика, маст, удео пуњења, вода, NaOH)
 • Тестенине и сродни производи према правилнику о квалитету (сензорика, вода, % раскувавања, степен киселости, со, присуство вештачке боје)
 • Смрзнута теста према правилнику о квалитету (сензорика, вода, маст, удео пуњења)
 • Шећер према правилнику о квалитету (сензорика, вода, пепео, боја у раствору, инвертни шећер, поларизација, сумпор-диоксид)
 • Шећер у праху према правилнику о квалитету (сензорика, вода, пепео, боја у раствору, инвертни шећер, поларизација, сумпор-диоксид, скроб)
 • Воће и поврће према правилнику о квалитету (сензорика, вода, класа, pH, песак)
 • Производи од воћа и поврћа према правилнику о квалитету (по параметру)
 • Сирће према правилнику о квалитету (сензорика, киселине, етанол, пепео, екстракт)
 • Сладолед према правилнику о квалитету (сензорика, маст, укупна сува материја)
 • Кафа и производи према правилнику о квалитету (сензорика, вода, пепео, екстракт, величина честица, кофеин)
 • Охлађено месо према правилнику о квалитету (сензорика, укупни фосфор, маст, релативни садржај протеина везивног ткива у протеинима меса, протеини)
 • Ферментисане кобасице према правилнику о квалитету и правилнику о адитивима (сензорика, укупни фосфор, вода, релативни садржај протеина везивног ткива у протеинима меса, протеини, pH, нитрити)
 • Барене кобасице према правилнику о квалитету и правилнику о адитивима (сензорика, укупни фосфор, релативни садржај протеина везивног ткива у протеинима меса, протеини, нитрити)
 • Месне конзерве према правилнику о квалитету и правилнику о адитивима (сензорика, укупни фосфор, протеини, нитрити, маст, удео меса)
 • Кухињска со према правилнику о квалитету (сензорика, вода, песак, NaCl, неутралност, гранулација, јод)
 • Супа према правилнику о квалитету (сензорика, вода, укупни азот, NaCl, глутаминска киселина,
 • Додаци јелима према правилнику о квалитету (сензорика, вода, азот, NaCl, маст, супстанце нерастворљиве у води, моно-глутаминат)
 • Рибе и производи према правилнику о квалитету (сензорика, вода у уљу, со)
 • Чај према правилнику о квалитету (сензорика, пепео, водени екстракт, песак, влага, кофеин)
 • Какао производи и чоколадни производи према правилнику о квалитету (сензорика, маст, сува материја)
 • Бомбонски производи према правилнику о квалитету (сензорика, сува материја)
 • Кекс и сродни производи према правилнику о квалитету (сензорика, масти, со, влага, шећери)
 • Мед према правилнику о квалитету (сензорика, вода, редукујући шећери, сахароза, пепео, киселост, песак, дијастаза, хидроксиметилфурфурол, присуство вештачке боје)
 • Производи од печурки према правилнику о квалитету (сензорика, песак, укупне стране примесе, NaCl, количина печурки, pH)
 • Свеже печурке према правилнику о квалитету (сензорика, песак, класирање)
 • Енергетска вредност намирница (протеини, масти, пепео, влага, угљени хидрати)
 • Одређивање пестицида у намирницама, по групи пестицида
 • Испитивање садржаја тешких метала у намирницама по траженом металу
 • Испитивање садржаја једне групе органских једињења гаснохроматографски
 • Испитивање садржаја две групе органских једињења гаснохроматографски (органохлорни пестициди и хербициди)
 • Испитивање садржаја две групе органских једињења гаснохроматографски (органохлорни и органофосфорни пестициди)
 • Испитивање садржаја две групе органских једињења гаснохроматографски (хербициди и органофосфорни пестициди)
 • Испитивање садржаја три групе органских једињења гаснохроматографски (органохлорни пестициди, органофосфорни пестициди и хербициди)
 • Физичко-хемијско испитивање намирница по испитиваном параметру
 • Одступање од декларисане нето – масе

МИКРОБИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА  ПРЕДМЕТА  ОПШТЕ УПОТРЕБЕ

 • Микробиолошка испитивања предмета опште употребе
 • Микробиолошка испитвања брисева са предмета опште употребе, посуђа, прибора, радних површина и руку особља
 • Микробиолошка испитвања брисева са предмета опште употребе, посуђа, прибора, радних површина и руку особља са стручним мишљењем

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА И ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ

 • Идентификација и органолептичке особине
 • Физичко-хемијска испитивања предмета опште употребе по испитиваном параметру
 • Испитивања садржаја тешких метала, по металу (ICP-OES)
 • Испитивање садржаја групе органских једињења гаснохроматографски