Direktori

Sunderic
dr Đorđe Šunderić

od 01.06.1978. do 28.02.1979.

Jovanovic
dr Vladimir Jovanović

od 01.07.1980. do 11.05.1981.

Nedeljkovic
dr Mihailo Nedeljković

od 12.05.1981. do 07.08.1984.

Vukomanovic
dr Savo Vukomanović

od 01.11.1984. do 06.03.1988.

Sijak
dr Milan Šijak

od 20.06.1988. do 11.11.2000.

Ljubica
dr Ljubica Kašiković

od 12.11.2000. do 15.04.2005.

Mira F
Mr sci med Mirjana Filipović

od 16.04.2005. do 18.11.2007.

Mijovic
Prof. dr Biljana Mijović

od 19.11.2007. do 19.01.2016.

Dr Vlatka 1
dr Vlatka Stevanović, v.d.

od 20.01.2016. do 15.07.2022.

Marija-Palikuca
dr Marija Palikuća, v.d.

od  15.07.2022. i dalje