Служба за послове менаџмента, правне, економско финансијске, административне, техничке послове и сличне послове

Ова служба:

Начелник
Славица Бешевић, дипломирани инжењер заштите животне средине
тел. 031-563-150 лок. 103