Služba za poslove menadžmenta, pravne, ekonomsko finansijske, administrativne, tehničke poslove i slične poslove

Ova služba:

Načelnik
Slavica Bešević, diplomirani inženjer zaštite životne sredine
tel. 031-563-150 lok. 103