Центар за микробиологију

У оквиру овога центра врше се бактериолошка, миколошка, паразитолошка и серолошка испитивања разноврсног болесничког материјала.

Рад се одвија кроз активности две радне јединице:

Начелник
др Марија Лакетић, спец. микробиологије
тел. 031-563-150 лок. 105

Одељење клиничке микробиологије са одсеком за пријем материјала пружа пацијентима следеће услуге:

Одељење за припрему хранљивих подлога, стерилизацију и прање лабораторијског посуђа