О нама

Завод за јавно здравље Ужице је самостална здравствена установа која обавља специјализовану превентивно-здравствену делатност на подручју Златиборског округа.
Завод за јавно здравље Ужице основала је општина Ужице 1958. године из хигијенско-епидемиолошке станице. Од 1992. године оснивачка права над Заводом за јавно здравље Ужице преузела је Република Србија.
Завод је постигао значајне успехе у заштити здравља становништва Златиборског округа и унапређења организације здравствене службе и заштите. Планским здравствено васпитним радом подигнут је ниво здравствене културе становништва, а тиме и побољшан квалитет живота.

Новости

Амбуланте

Дијететска амбуланта

Гојазност је обољење које се карактерише увећањем масне масе тела у мери која доводи до нарушавања здравља и развоја низа компликација.

ДПСТ Саветовалиште

Доласком у Саветовалиште за ДПСТ Завода за јавно здравље Ужице добићете информације о процедури и поступцима при тестирању.

Завод за јавно здравље Ужице, основан од стране Републике Србије, за територију Златиборског округа, као здравствена установа која обавља здравствену делатност на више нивоа, брине о здрављу свих становника Златиборског округа.

Место и улога Завода су дефинисани Законом о здравственој заштити и Законом о јавном здрављу, према којима прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке појаве и ширења заразних и других болести социјално-медицинског значаја, утицаје еколошких фактора на здравље, као и организацију, рад и развој здравствене службе и предлаже и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља.

Мисија наше установе је унапређење здравља становништва путем организованих мера и активности, усмерених на спречавању, откривању, сузбијању и контроли фактора ризика за настанак болести и повреда.

Визија наше установе је да  постанемо једна од водећих здравствених установа на територији Републике Србије посвећена превенцији болести,  институција која преузима лидерску, координативну и промотивну јавноздравствену улогу на подручју Златиборског округа.

Сертификати

Квалитет je најзначајнији стратешки фактор успеха једне организације. Из тог разлога Завод за јавно здравље Ужице је успоставио, документовао, примењује и одржава систем управљања квалитетом, сагласно захтевима међународног стандарда SRPS ISO 9001:2008 о чему поседује сертификат издат од стране ,,ЈUQS – Друштво за сертификацију и надзор система квалитета’’ д.о.о. Београд.