O nama

Zavod za javno zdravlje Užice je samostalna zdravstvena ustanova koja obavlja specijalizovanu preventivno-zdravstvenu delatnost na području Zlatiborskog okruga.
Zavod za javno zdravlje Užice osnovala je opština Užice 1958. godine iz higijensko-epidemiološke stanice. Od 1992. godine osnivačka prava nad Zavodom za javno zdravlje Užice preuzela je Republika Srbija.
Zavod je postigao značajne uspehe u zaštiti zdravlja stanovništva Zlatiborskog okruga i unapređenja organizacije zdravstvene službe i zaštite. Planskim zdravstveno vaspitnim radom podignut je nivo zdravstvene kulture stanovništva, a time i poboljšan kvalitet života.

Kvalitet vode reke Đetinje - plaža

Oglas za zasnivanje radnog odnosa

Novosti

Ambulante

Dijetetska ambulanta

Gojaznost je oboljenje koje se karakteriše uvećanjem masne mase tela u meri koja dovodi do narušavanja zdravlja i razvoja niza komplikacija.

DPST Savetovalište

Dolaskom u Savetovalište za DPST Zavoda za javno zdravlje Užice dobićete informacije o proceduri i postupcima pri testiranju.

Zavod za javno zdravlje Užice, osnovan od strane Republike Srbije, za teritoriju Zlatiborskog okruga, kao zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na više nivoa, brine o zdravlju svih stanovnika Zlatiborskog okruga.

Mesto i uloga Zavoda su definisani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o javnom zdravlju, prema kojima prati, istražuje i proučava zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva, stanje i kvalitet životne sredine, uzroke pojave i širenja zaraznih i drugih bolesti socijalno-medicinskog značaja, uticaje ekoloških faktora na zdravlje, kao i organizaciju, rad i razvoj zdravstvene službe i predlaže i preduzima odgovarajuće mere u cilju zaštite i unapređenja zdravlja.

Misija naše ustanove je unapređenje zdravlja stanovništva putem organizovanih mera i aktivnosti, usmerenih na sprečavanju, otkrivanju, suzbijanju i kontroli faktora rizika za nastanak bolesti i povreda.

Vizija naše ustanove je da  postanemo jedna od vodećih zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike Srbije posvećena prevenciji bolesti,  institucija koja preuzima lidersku, koordinativnu i promotivnu javnozdravstvenu ulogu na području Zlatiborskog okruga.

Sertifikati

Kvalitet je najznačajniji strateški faktor uspeha jedne organizacije. Iz tog razloga Zavod za javno zdravlje Užice je uspostavio, dokumentovao, primenjuje i održava sistem upravljanja kvalitetom, saglasno zahtevima međunarodnog standarda SRPS ISO 9001:2008 o čemu poseduje sertifikat izdat od strane ,,JUQS – Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta’’ d.o.o. Beograd.