DDD poslovi

DEZINFEKCIJA

 • Dezinfekcija prostorija /kontaktna metoda/
 • Dezinfekcija prostorija /gasna metoda/
 • Dezinfekcija prostorija /aerosolna metoda/
 • Dezinfekcija saobraćajnih sredstava (putničko vozilo, kombi vozilo, autobus, kamion, kamion sa prikolicom, hladnjača, cisterna, vagon)
 • Dezinfekcija ljudskog leša

 DEZINSEKCIJA 

 • Dezinsekcija (suzbijanje mrava i bubašvaba ) po 1m3
 • Dezinsekcija (suzbijanje mrava i bubašvaba ) po 1 m2
 • Dezinsekcija površina objekata u m2 

DERATIZACIJA

 • Deratizacija kanalizacione mreže
 • Deratizacija seoskog domaćinstva bez ekonomskog dvorišta
 • Sistematska deratizacija poslovnih prostorija u m2
 • Deratizacija – mamac sa skrivalicom
 • Deratizacija – mamac sa skrivalicom i ključem (HACCP)
 • Deratizacija – mamac sa kartonskom kućicom