DPST Savetovalište

Osnovna pravila u procesu savetovanja i testiranja na HIV su:

Dolaskom u Savetovalište za DPST Zavoda za javno zdravlje Užice dobićete detaljne informacije o proceduri i postupcima pri testiranju.

Radno vreme od 08 00 do 14 00 časova

Mr sci med Aleksandra Andrić, spec. epidemiologije

Dr Marija Baralić, spec. epidemiologije

Informacije o radnom vremenu ambulante i zakazivanju pregleda možete dobiti na telefon:
tel. 031-563-150, lok. 137
Kako pristupiti testiranju i savetovanju i šta se od Vas traži?
Rezultat može biti:

Osoba zaražena HIV virusom u prvoj fazi nema simptome obolenja i zato se ne može na osnovu spoljnih znakova proceniti da li je neko oboleo.

Rana dijagnoza koja se utvrđuje testiranjem, znači i pravovremenu kontrolu dejstva virusa na organizam. Danas se primenjuju lekovi, koji omogućavaju kontrolu obolenja i značajno produženje života obolelih.