Dojenje je od ključnog značaja za opstanak, rast i razvoj deteta u prvim godinama života, a uticaj dojenja se produžava do odraslog doba. Ustanove koje pružaju usluge majci i deci uzrasta  do  dve  godine  imaju  jedinstvenu  ulogu  da  majkama  i  porodicama  pruže blagovremenu i odgovarajuću pomoć i podršku koja im je potrebna za dojenje.

Dojenje je vitalna komponenta ostvarivanja prava svakog deteta na najviši mogući nivo zdravlja, istovremeno poštujući pravo svake majke da donosi informisanu odluku o tome kako  da  hrani  svoje  novorođeno  dete,  na  osnovu  potpunih,  na  dokazima  zasnovanim informacijama, oslobođenih od komercijalnih interesa, i uz potrebnu podršku koja joj pomaže da donese svoju odluku.

Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o Nacionalnom programu podrške dojenju, porodičnoj i razvojnoj nezi novorođenčeta („Sl. glasnik RS” br. 53/18), čiji zadatak je da svakom detetu omogući najbolji početak u životu (u daljem tekstu Program), kao i Pravilnik o utvrđivanju Standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova u oblasti porodilišta i neonatološke zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS” br. 101/16).

Osnovni ciljevi Programa su povećanje stope isključivog dojenja u Republici Srbiji i primena individualizovane razvojne nege na svim odeljenjima gde se leče i neguju prevremeno rođena deca.

Specifični ciljevi Programa:

– Unaprediti znanje, veštine i stavove zdravstvenih radnika za promociju, podršku i zaštitu dojenja;

– Unaprediti prakse koje podržavaju dojenje i razvojno orijentisanu negu novorođenčeta na svim nivoima zdravstvene zaštite;

– Pružiti pomoć timovima za podršku dojenju u zdravstvenim ustanovama za vršenje unutrašnjeg nadzora za sprovođenje Programa;

– Obezbediti da se pokazatelji Programa uvedu u redovnu praksu kao sastavni deo usluga zdravstvene zaštite i nege trudnice, porodilje, majke i deteta;

– Ojačati partnerski odnos između zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i porodice; – Unaprediti saradnju u okviru lokalne samouprave radi razvijanja ideja, razmene informacija i uzajamne podrške oko realizacije Programa.