Речна вода 2021

Квалитет реке Ђетиње у сезони 2021. године

У циљу испитивања квалитета реке Ђетиње Завод за јавно здравље Ужице обавља узорковање површинске воде једном недељно на мерном месту река Ђетиња на профилу код «плавог моста»: