Недеља имунизације у Европи 24.4–30.4.2022. године

Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група, који је иницирала СЗО у октобру 2005. године.

Ове године обележава се седамнаеста по реду недеља имунизације у Европском региону СЗО, под слоганом Дуг живот за све са циљем да се свима у свакој земљи омогући подједнака доступност  вакцина, што би корелирало са дугим и здравим животом. Дуже од два века вакцине доприносе безбеднијем свету, од прве вакцине против великих богиња до најновијих mRNA које се користе у превенцији тешких облика COVID-19.  Пандемија COVID-19 је допринела порасту  политизације имунизације и паду обухвата имунизације деце у многим земљама. Програм имунизације је прекинут у Украјини и сва деца која су напустила земљу потребно је да буду вакцинисана где год била. И у овим условима, одржавање континуитета у спровођењу националних програма имунизације има приоритет који ни на који начин не сме бити угрожен. 

Према подацима СЗО, укупан број пријављених случајева полиомијелитиса на глобалном нивоу у 2021. години износио је пет (174 је пријављено у 2020. години). Сви случајеви су изазвани типом 1 дивљег вируса полиомијелитиса (енг. WPV1). Полио се ендемски и даље одржава у две земље (Пакистан и Авганистан). Тип 2 вируса дечије парализе је искорењен 2015. године, а тип 3 вируса дечије парализе 2019. године (полиомијелитис изазван типом 2 вируса се не региструје од 1999. године, а типом 3 од 2012. године). Од априла 2016. године све земље које у својим програмима имунизације примењују оралну полио вакцину искључиле су из даље примене вакцину која садржи вакцинални полио вирус тип 2. Од 2021. године ОПВ се више не примењује у нашој земљи, а последња ревакцинација против ове болести спроводи се код деце пред полазак у школу. У 2022. години навршавају се 24 године од последњег регистрованог аутохтоног случаја дечије парализе изазваног дивљим полиовирусом у Европском региону СЗО (Турска 1998). Све земље региона стекле су статус земаља без полиомијелитиса у јуну 2002. године. Украјинска криза са миграцијом са територија где је регистровано епидемијско јављање cVDV2, а прекинуто спровођење започете кампање имунизације у фебруару ове године представља јавноздравствени ризик за Европски регион СЗО.

У првој половини 2021. године у Европском региону СЗО  пријављено је  70 случајева морбила из 15 од 51 земље које достављају недељне нулте извештаје,  што се доводи у везу са подпријављивањем због лабораторијског надзора над COVID-19. У поређењу са подацима из истог периода 2019. и 2020. године регуструје се редукција случајева од 86,9%, односно 99,4%. Није регистрован ниједан смртни исход од ове болести.  Доминантни генотипови су Д8 и Б3. Највећи број оболелих је у узрасту  од 1-4 године (36%), а испод једне године и преко 20  по 24%, док је 50% невакцинисано, а друга половина вакцинисана са једном дозом вакцине. Регистрована је хоспитализација код 25% случајева. Како је у периоду 2010–2019. годинe регистровано 148.279 случајева морбила, са епидемијским таласима 2010–2012. и 2017–2019, редукција броја оболелих у 2021. години, као и подпријављивање се може објаснити применом  медициснких и немедицинских мера у превенцији COVID-19 (физичке дистанце, маски, затварања школа, остајања код куће, забраном масовних догађаја, затварањем граница и других мера у превенцији COVID-19).

 

Епидемије малих богиња и импортовање дивљег вируса дечије парализе/вакцина деривираног вируса дечије парализе представљају и даље заједничке претње у области заразних болести које се могу спречити имунизацијом за земље Европског региона СЗО,  па је неопходно интензивирати све активности предвиђене плановима активности на одржавању статуса одржавања земље без полиомијелитиса и елиминације морбила у Републици Србији: 

  1. Достизање и одржавање високог нивоа обухвата (≥ 95%) са две дозе MMR вакцине, односно три дозе IPV

а) Потребно је  спровести ревизију картотека у свим општинама где је примо вакцинација ММR у 2. години и ревакцинација ММR у 7. испод  95%  према  Извештају о спроведеној имунизацији у Р. Србији у 2021. години и вакцинисати невакцинисану и непотпуно вакцинисану децу.  

б) Имајући у виду процене СЗО да у земљама у непосредном окружењу постоји висок или средњи ризик за импортовање и трансмисију полио вируса, као и вредности индикатора за Републику у претходном периоду,  потребно је  континуирано спроводити ревизију картотека  у свим општинама где је примо вакцинација IPV3 испод 95% и вакцинисати невакцинисану и непотпуно вакцинисану децу. 

У складу са напред наведеним, а имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију COVID-19, потребно је неизоставно реализовати имунизацију пропуштених годишта, уз поштовање свих мера за спречавање и сузбијање ширења COVID 19.

Потребно је да Домови здравља податке о спроведеној имунизацији доставе ИЈЗ/ЗЈЗ до 15.7.2021. године, а они ИЗЈЗ Србије најкасније до краја јула  текуће године.

 

 

  1. Унапређење и одржавање система активног епидемиолошког надзора над АФП и морбилама

 

Циљ Европског региона СЗО за елиминацију морбила и рубеле  је померен на 2030. годину. Сходно стратегијама које се нису мењале, циљне индикаторе квалитета је потребно достићи и одржати у континуитету 3 године уз одсуство трансмисије  аутохтоних морбила у трајању од 12 месеци и дуже, да би земља достигла статус елиминације од аутохтоних морбила. Процес верификације отпочео је формирањем Регионалне верификационе комисије, а наш Национални верификациони  комитет  је припремио и доставио документацију  крајем јула  2013. године за период 2010- 2012. године и надаље за сваку годину закључно са 2020. годином.  Србија није достигла статус елиминације морбила.

 

Већина округа су неме зоне, као и они који нису пријавили очекивани број случајева АФП/суспектних случајева морбила у 2021. години у Републици, а сви индикатори квалитета надзора нису достигли циљне вредности на националном нивоу и бележе најниже вредности од успостављања.    

 

Неопходно је  интензивирати активности у надзору у складу  са планом активности за одржавање статуса земље без полиомијелитиса и планом активности за елиминацију морбила на територији свих округа, а посебно оних који су „неме зоне“ или је број пријављених случајева испод очекиваног.

 

Поводом недеље имунизације у Европи у 2022. години потребно  указати на значај и неопходност спровођења свих активности у стратегијама које су плановима активности предвиђене здравственим установима на територији надлежности.    

 

  1. Имунизација пропуштених прилика  

У циљу достизања и одржавања колективног имунитета популације, а имајући у виду обухват у дефинисаним/планираним годиштима, потребно је спровести имунизацију свих невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних и неревакцинисаних лица  у складу са Правилником о имунизацији и начину заштите лековима (Сл. Гласник РС  88/17, 11/18, 14/18), а према календару имунизације, у свим циљним групама, у оним општинама где је обухват испод 95%  према Извештају о спроведеној имунизацији у Републици у 2021. години.   

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.