Nedelja imunizacije u Evropi 24.4–30.4.2022. godine

Nedelja imunizacije je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa, koji je inicirala SZO u oktobru 2005. godine.

Ove godine obeležava se sedamnaesta po redu nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO, pod sloganom Dug život za sve sa ciljem da se svima u svakoj zemlji omogući podjednaka dostupnost  vakcina, što bi koreliralo sa dugim i zdravim životom. Duže od dva veka vakcine doprinose bezbednijem svetu, od prve vakcine protiv velikih boginja do najnovijih mRNA koje se koriste u prevenciji teških oblika COVID-19.  Pandemija COVID-19 je doprinela porastu  politizacije imunizacije i padu obuhvata imunizacije dece u mnogim zemljama. Program imunizacije je prekinut u Ukrajini i sva deca koja su napustila zemlju potrebno je da budu vakcinisana gde god bila. I u ovim uslovima, održavanje kontinuiteta u sprovođenju nacionalnih programa imunizacije ima prioritet koji ni na koji način ne sme biti ugrožen. 

Prema podacima SZO, ukupan broj prijavljenih slučajeva poliomijelitisa na globalnom nivou u 2021. godini iznosio je pet (174 je prijavljeno u 2020. godini). Svi slučajevi su izazvani tipom 1 divljeg virusa poliomijelitisa (eng. WPV1). Polio se endemski i dalje održava u dve zemlje (Pakistan i Avganistan). Tip 2 virusa dečije paralize je iskorenjen 2015. godine, a tip 3 virusa dečije paralize 2019. godine (poliomijelitis izazvan tipom 2 virusa se ne registruje od 1999. godine, a tipom 3 od 2012. godine). Od aprila 2016. godine sve zemlje koje u svojim programima imunizacije primenjuju oralnu polio vakcinu isključile su iz dalje primene vakcinu koja sadrži vakcinalni polio virus tip 2. Od 2021. godine OPV se više ne primenjuje u našoj zemlji, a poslednja revakcinacija protiv ove bolesti sprovodi se kod dece pred polazak u školu. U 2022. godini navršavaju se 24 godine od poslednjeg registrovanog autohtonog slučaja dečije paralize izazvanog divljim poliovirusom u Evropskom regionu SZO (Turska 1998). Sve zemlje regiona stekle su status zemalja bez poliomijelitisa u junu 2002. godine. Ukrajinska kriza sa migracijom sa teritorija gde je registrovano epidemijsko javljanje cVDV2, a prekinuto sprovođenje započete kampanje imunizacije u februaru ove godine predstavlja javnozdravstveni rizik za Evropski region SZO.

U prvoj polovini 2021. godine u Evropskom regionu SZO  prijavljeno je  70 slučajeva morbila iz 15 od 51 zemlje koje dostavljaju nedeljne nulte izveštaje,  što se dovodi u vezu sa podprijavljivanjem zbog laboratorijskog nadzora nad COVID-19. U poređenju sa podacima iz istog perioda 2019. i 2020. godine regustruje se redukcija slučajeva od 86,9%, odnosno 99,4%. Nije registrovan nijedan smrtni ishod od ove bolesti.  Dominantni genotipovi su D8 i B3. Najveći broj obolelih je u uzrastu  od 1-4 godine (36%), a ispod jedne godine i preko 20  po 24%, dok je 50% nevakcinisano, a druga polovina vakcinisana sa jednom dozom vakcine. Registrovana je hospitalizacija kod 25% slučajeva. Kako je u periodu 2010–2019. godine registrovano 148.279 slučajeva morbila, sa epidemijskim talasima 2010–2012. i 2017–2019, redukcija broja obolelih u 2021. godini, kao i podprijavljivanje se može objasniti primenom  medicisnkih i nemedicinskih mera u prevenciji COVID-19 (fizičke distance, maski, zatvaranja škola, ostajanja kod kuće, zabranom masovnih događaja, zatvaranjem granica i drugih mera u prevenciji COVID-19).

 

Epidemije malih boginja i importovanje divljeg virusa dečije paralize/vakcina deriviranog virusa dečije paralize predstavljaju i dalje zajedničke pretnje u oblasti zaraznih bolesti koje se mogu sprečiti imunizacijom za zemlje Evropskog regiona SZO,  pa je neophodno intenzivirati sve aktivnosti predviđene planovima aktivnosti na održavanju statusa održavanja zemlje bez poliomijelitisa i eliminacije morbila u Republici Srbiji: 

  1. Dostizanje i održavanje visokog nivoa obuhvata (≥ 95%) sa dve doze MMR vakcine, odnosno tri doze IPV

a) Potrebno je  sprovesti reviziju kartoteka u svim opštinama gde je primo vakcinacija MMR u 2. godini i revakcinacija MMR u 7. ispod  95%  prema  Izveštaju o sprovedenoj imunizaciji u R. Srbiji u 2021. godini i vakcinisati nevakcinisanu i nepotpuno vakcinisanu decu.  

b) Imajući u vidu procene SZO da u zemljama u neposrednom okruženju postoji visok ili srednji rizik za importovanje i transmisiju polio virusa, kao i vrednosti indikatora za Republiku u prethodnom periodu,  potrebno je  kontinuirano sprovoditi reviziju kartoteka  u svim opštinama gde je primo vakcinacija IPV3 ispod 95% i vakcinisati nevakcinisanu i nepotpuno vakcinisanu decu. 

U skladu sa napred navedenim, a imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju COVID-19, potrebno je neizostavno realizovati imunizaciju propuštenih godišta, uz poštovanje svih mera za sprečavanje i suzbijanje širenja COVID 19.

Potrebno je da Domovi zdravlja podatke o sprovedenoj imunizaciji dostave IJZ/ZJZ do 15.7.2021. godine, a oni IZJZ Srbije najkasnije do kraja jula  tekuće godine.

 

 

  1. Unapređenje i održavanje sistema aktivnog epidemiološkog nadzora nad AFP i morbilama

 

Cilj Evropskog regiona SZO za eliminaciju morbila i rubele  je pomeren na 2030. godinu. Shodno strategijama koje se nisu menjale, ciljne indikatore kvaliteta je potrebno dostići i održati u kontinuitetu 3 godine uz odsustvo transmisije  autohtonih morbila u trajanju od 12 meseci i duže, da bi zemlja dostigla status eliminacije od autohtonih morbila. Proces verifikacije otpočeo je formiranjem Regionalne verifikacione komisije, a naš Nacionalni verifikacioni  komitet  je pripremio i dostavio dokumentaciju  krajem jula  2013. godine za period 2010- 2012. godine i nadalje za svaku godinu zaključno sa 2020. godinom.  Srbija nije dostigla status eliminacije morbila.

 

Većina okruga su neme zone, kao i oni koji nisu prijavili očekivani broj slučajeva AFP/suspektnih slučajeva morbila u 2021. godini u Republici, a svi indikatori kvaliteta nadzora nisu dostigli ciljne vrednosti na nacionalnom nivou i beleže najniže vrednosti od uspostavljanja.    

 

Neophodno je  intenzivirati aktivnosti u nadzoru u skladu  sa planom aktivnosti za održavanje statusa zemlje bez poliomijelitisa i planom aktivnosti za eliminaciju morbila na teritoriji svih okruga, a posebno onih koji su „neme zone“ ili je broj prijavljenih slučajeva ispod očekivanog.

 

Povodom nedelje imunizacije u Evropi u 2022. godini potrebno  ukazati na značaj i neophodnost sprovođenja svih aktivnosti u strategijama koje su planovima aktivnosti predviđene zdravstvenim ustanovima na teritoriji nadležnosti.    

 

  1. Imunizacija propuštenih prilika  

U cilju dostizanja i održavanja kolektivnog imuniteta populacije, a imajući u vidu obuhvat u definisanim/planiranim godištima, potrebno je sprovesti imunizaciju svih nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih i nerevakcinisanih lica  u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima (Sl. Glasnik RS  88/17, 11/18, 14/18), a prema kalendaru imunizacije, u svim ciljnim grupama, u onim opštinama gde je obuhvat ispod 95%  prema Izveštaju o sprovedenoj imunizaciji u Republici u 2021. godini.   

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *