ОГЛАС О ЗАСНИВАЊУ РАДНОГ ОДНОСА – на неодређено време за дипломираног правника

 

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице

( (031) 563-150, факс: (031) 563-147

e-mail: zavoduzice@mts.rs

 

На основу Одлуке (ОДЛУКА) Директора о потреби заснивања радног односа бр. 3476  од 05.09.2022. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.96/2019 и 58/2020), објављује

ОГЛАС 

за заснивање радног односа

Засновати радни однос на неодређено време, са пуним радним временом,
са једним извршиоцем на пословима правно кадровског аналитичара.

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.