ОГЛАС за заснивање радног односа

Датум: 21.02.2022.

Број: 694

На основу Одлуке Директора о потреби заснивања радног односа бр. 693 од 21.02.2022. године, Завод за јавно здравље Ужице, у складу са одредбама члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.96/2019 и 58/2020), објављује

ОГЛАС

за заснивање радног односа

са једним санитарним/санитарно-еколошким техничаром, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за заразне и незаразне болести, у Центру за контролу и превенцију болести, на одређено време, на период од шест  месеци, због привременог повећања обима посла изазваног  епидемијом COVID 19.

Оглас

Oдлука

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.