Svetski dan zdravlja – 7.april 2023. godine – „Zdravlje za sve“

Ključne poruke Svetskog dana zdravlja 2023. godine su:

 

 • Zdravlje za sve je koncept koji teži ostvarenju prava na zdravlje kao osnovnog ljudskog prava.
 • Jedan od ključnih ciljeva je obezbeđenje pristupa zdravstvenim uslugama u skladu sa potrebama, nezavisno od finansijskih mogućnosti. Na žalost, 30% svetske populacije nije u mogućnosti da pristupi osnovnim zdravstvenim uslugama, a skoro dve milijarde ljudi suočava se sa katastrofalno malim mogućnostima izdvajanja za zdravstvene usluge i zdravlje, sa značajnim nejednakostima koje utiču na one u najugroženijim okruženjima.
 • Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom obezbeđuje pristup osnovnim zdravstvenim uslugama i pruža finansijsku zaštitu. Da bi zdravlje za sve postalo stvarnost potreban je pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama kako bi pojedinci i zajednice mogli da brinu o svom zdravlju i zdravlju svojih porodica, dovoljan broj kvalifikovanih zdravstvenih radnika za pružanje zdravstvenih usluga i donosioci odluka posvećeni ulaganju u univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom.
 • Razvijanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite je najefikasniji način da se obezbedi i unapredi dostupnost zdravstvenih usluga.
 • Vanredne okolnosti koje utiču na zdravlje i dostupnost zdravstvenim uslugama, uključujući klimatske promene, migracije, humanitarne i ratne krize,naglašavaju značaj dostupnosti usluga zdravstvene zaštite za sve.

 

Zašto je važna univerzalna dostupnost zdravstvenoj zaštiti?

 

Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja građana. Zdravstvena zaštita obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

 

U okviru društvene brige za zdravlje obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja obuhvata:

1) očuvanje i unapređenje zdravlja, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja, sticanje znanja i navika o zdravom načinu života;

2) sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti;

3) pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno lečenje, rehabilitaciju obolelih i povređenih;

4) informacije koje su stanovništvu ili pojedincu potrebne za odgovorno postupanje i za ostvarivanje prava na zdravlje.

 

 

Šta svako od nas može da uradi za svoje zdravlje?

 

 • Pravilno se hranite! Ne preskačite obroke, vodite računa o izboru namirnica i načinu njihove pripreme. Održavajte poželjnu telesnu težinu.

 

 • Budite fizički aktivni svakog dana!

 

 • Recite NE duvanu! Budite zagovornik okruženja bez duvanskog dima.

 

 • Ograničite unos alkoholnih pića!

 

 • Družite se!

 

 • Redovno kontrolišite svoje zdravlje kod svog izabranog lekara.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *