SZO: Ukinuta globalna vanredna zdravstvena situacija zbog COVID-19

 

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je usvojila zaključak sa 15-og sastanka Komiteta za vanrednu situaciju u vezi sa pandemijom zarazne bolesti COVID-19, održanog 4. maja 2023. godine, da se ukine globalna vanredna zdravstvena situacija zbog COVID-19. SZO je proglasila vanrednu zdravstvenu situaciju uzrokovanu novim koronavirusom SARS-CoV-2 na globalnom nivou pre tri godine – 30. januara 2020. godine. Proglašeni status vanredne situacije je pomogao da se međunarodna pažnja fokusira na pretnju po zdravlje, kao i da se ojača međunarodna saradnja u proizvodnji vakcina i ostalih tretmana protiv novog koronavirusa.

Komitet je razmotrio tri kriterijuma za javnozdravstvenu vanrednu situaciju od međunarodnog značaja: da li COVID-19 i dalje predstavlja: 1) vanredan događaj, 2) rizik za javno zdravlje drugih država kroz međunarodno širenje i 3) potencijalno zahteva koordinisan međunarodni odgovor. Zaključeno je da, iako je SARS-CoV-2  bio i nastaviće da kruži širom sveta i da se razvija, čini se da trenutno cirkulišuće varijante nisu povezane sa većim rizikom od težih kliničkih formi bolesti, odnosno to više nije neobičan ili neočekivan događaj, te je vreme za ukidanje globalne vanredne zdravstvene situacije zbog COVID -19.

Kao osnov za ukidanje vanredne situacije na sastanku Komiteta za vanredne situacije istaknut je trend smanjenja smrtnih slučajeva od COVID-19, smanjenje hospitalizacija i prijema u odeljenja intenzivne nege zbog COVID-19, kao i visok nivo imuniteta stanovništva na SARS-CoV-2. U svetu  je dato 13,3 milijardi doza vakcina protiv COVID-19. Trenutno je 89% zdravstvenih radnika i 82% osoba starijih od 60 godina završilo primarnu seriju vakcinacije (početna jedna ili dve doze preporučene prema rasporedu vakcinacije), iako pokrivenost u ovim prioritetnim grupama varira u različitim regionima.

Komitet je naglasio da će biti od ključnog značaja da se razmotre manjkavosti uočene tokom pandemije. Istaknuta je potreba da se ojačaju zdravstveni sistemi, da se nastavi aktivna komunikacija o rizicima i angažovanje zajednice, da se implementira pristup „Jedno zdravlje“ u pripravnosti i reagovanju i da se integrišu aktivnosti nadzora i reagovanja na COVID -19 u rutinske zdravstvene programe.

Generalni direktor SZO, dr Tedros Adhanom Gebrejesus, je naglasio da odluka da se ukine najviši nivo uzbune ne znači da je opasnost prošla, uz napomenu da bi vanredna zdravstvena situacija zbog COVID-19, mogla biti vraćena na snagu ako se situacija promeni.

„Najgora stvar, koju bilo koja zemlja sada može da uradi, jeste da iskoristi ovu vest kao razlog da spusti pozornost, da demontira sisteme koje je izgradila ili da pošalje poruku građanima da COVID-19 nije razlog za brigu“, istakao je generalni direktor SZO.

Generalni direktor SZO je dao sledeće privremene preporuke svim državama potpisanicama Međunarodnog zdravstvenog pravilnika:

  1. Održavati nacionalne kapacitete uz pripreme za buduće događaje kako bi se izbegla pojava panike i zanemarivanja;
  2. Integrisati vakcinaciju protiv COVID-19  u programe vakcinacije,  uz ulaganje napora da se poveća pokrivenost vakcinacijom protiv COVID-19 za sve osobe iz grupa  visokog prioriteta;
  3. Objediniti informacije iz različitih izvora podataka u okviru nadzora nad respiratornim patogenima kako bi se omogućilo sveobuhvatno sagledavanje situacije;
  4. Pripremiti se da medicinske protivmere (vakcine, dijagnostika i lekovi) budu odobrene u okviru nacionalnih regulatornih okvira kako bi se obezbedila dugoročna dostupnost i snabdevanje;
  5. Nastaviti saradnju sa zajednicama i njihovim liderima kako bi se obezbedila snažna, održiva i inkluzivna komunikacija o riziku uz angažovanje zajednice, kao i programe upravljanja infodemijom;
  6. Nastaviti sa ukidanjem zdravstvenih mera u vezi sa međunarodnim putovanjima zbog COVID-19, na osnovu procene rizika, i ne zahtevati nikakav dokaz o vakcinaciji protiv COVID-19 kao preduslov za međunarodna putovanja;
  7. Podržati istraživanja za poboljšanje vakcina, koje smanjuju prenošenje i imaju široku primenljivost, kao i istraživanja koja imaju za cilj razumevanje čitavog spektra, učestalosti i uticaja stanja nastalih posle COVID-19, i dalje evolucije SARS-CoV-2 u imunokompromitovanim populacijama i dr.

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *