Rezultati merenja zagađujućih materija 26.10.2017

UŽICE

Indeks kvaliteta vazduha iznosi - 110 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije azotovih oksida. Kvalitet vazduha - Nezdrav za osetljivu populaciju

SEVOJNO

Indeks kvaliteta vazduha iznosi - 62 Izračunat je na osnovu izmerene koncentracije čađi. Kvalitet vazduha - Umereno dobar

Indeks kvaliteta vazduha (AQI): odnos izmerene i maksimalno dozvoljene vrednosti zagađivača u vazduhu

Kvalitet vazduha određuje zagađivač čiji indeks tog dana ima najveću vrednost.

Indeks zagađenja - 0-50
Kvalitet vazduha - Dobar
Upozorenje - nema
Indeks zagađenja - 51-100*
Kvalitet vazduha - Umereno dobar
Upozorenje - Ne preporučuje se duži boravak na otvorenom osetljivom delu populacije (deca, stari, hronični bolesnici).
Indeks zagađenja - 101-150
Kvalitet vazduha - Nezdrav za osetljivu populaciju (deca,stari, hronični bolesnici)
Upozorenje - Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da ograniče boravak na otvorenom (jutarnji i večernji sati se ne preporučuju).
Indeks zagađenja - 151-200
Kvalitet vazduha - Nezdrav
Upozorenje - Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da izbegavaju boravak napolju i produženu fizičku aktivnost. Poželjno je smanjenje produžene i naporne fizičke aktivnosti zdravog dela populacije.
Indeks zagađenja - 151-200
Kvalitet vazduha - Nezdrav
Upozorenje - Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da izbegavaju bilo kakvu aktivnost napolju. Ostali bi trebali da izbegavaju produžene i teške napore.Ne preporučuje se provetravanje stanova u jutarnjim i večernjim satima. Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da izbegavaju bilo kakvu aktivnost napolju. Ostali bi trebali da izbegavaju produžene i teške napore.Ne preporučuje se provetravanje stanova u jutarnjim i večernjim satima.
Indeks zagađenja - >301
Kvalitet vazduha - Opasno
Upozorenje - Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da skrate boravak napolju i ako je moguće da ostanu u kući i smanje aktivnosti. Hronični bolesnici moraju uzimati redovnu terapiju a u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja obavezno se obratiti lekaru. Ostali treba da izbegavaju aktivnosti napolju. Ne preporučuje se provetravanje stanova u jutarnjim i večernjim satima.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *