Аерозагађење

Квалитет ваздуха

Резултати загађујућих материја од 09 00 часова 06.12.2022. до 09 00 часова 07.12.2022. године

Мерно место
Ужице
Измерена вредност µg/m3
107 PM 10
Индекс
201-300
Квалитет ваздуха
Нездрав
Препорука
Број дана са концетрацијом PM 10 већом од дозвољене (50µg/m3)**
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају било какву активност напољу. Остали би требали да избегавају продужене и тешке напоре.Не препоручује се проветравање станова у јутарњим и вечерњим сатима. Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да избегавају било какву активност напољу. Остали би требали да избегавају продужене и тешке напоре.Не препоручује се проветравање станова у јутарњим и вечерњим сатима
67
Мерно место
Севојно
Измерена вредност µg/m3
72 чађ
Индекс
101-150
Квалитет ваздуха
Нездрав за осетљиву популацију (деца,стари, хронични болесници)
Препорука
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да ограниче боравак на отвореном (јутарњи и вечерњи сати се не препоручују)

Графички приказ тренда средњих месечних (у месецима у грејној сезони), полугодишњих и годишњих вредности PM 10  (µg/mᶾ) за период 2018 – 2022. године

(2018. године постављена мерна станица за PM 10 )

Напомена: Средња годишња вредност је Уредбом ограничена на 40 µg/mᶾ

2021. је прва година у периоду мониторинга PM 10 у којој је средња годишња вредност мања од граничне вредности

 

Напомена :

Измерене вредности PM 10 и број дана са прекорачењем се ажурира свакодневно (осим викендом)

Корекције су могуће услед коначне верификације резултата која захтева анализу у трајању најмање 4 дана

Према Уредби број дана не сме бити већи од 35

(Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха „Сл.гласник“ 11/20210, 75/2010 и 63/2013)