Aerozagađenje

KVALITET VAZDUHA PRELIMINARNI REZULTATI Zavoda za javno zdravlje Užice

Izmerene vrednosti od 08 00 časova 12.06.2024. do 08 00 časova 13.06.2024.

Izmerene vrednosti od 00 00 časova 12.06.2024. do 24 00 časova 12.06.2024.

Za 12.06.2024. preliminarni rezultati merenja ukazuju da izmerene srednje dnevne vrednosti zagađujućih materija nisu  prekoračile granične vrednosti.

S obzirom da su izmerene vrednosti zagađujućih materija u zadnjih petnaest dana uobičajene za ovaj period godine, obaveštavamo da Zavod za javno zdravlje Užice izveštava o kvalitetu vazduha zaključno sa današnjim danom 13.06.2024. godine. U slučaju eventualne ponovne pojave požara ili na zahtev relevantnih institucija Zavod će ponovo uspostaviti merenja. Zavod nastavlja sa redovnim monitoringom kvaliteta vazduha u gradu Užicu.

Kao i u predhodnom periodu, izmerne vrednosti zagađujućih materija u vazduhu na mernom mestu Užice i Lunovo selo kao i indeks kvaliteta vazduha u poslednjem satu, možete pronaći na linku Agencije za zaštitu životne sredine: http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledstanica.php

Srednje dnevne vrednosti koncentracija zagađujućih materija u vazduhu Zavod za javno zdravlje Užice

Grad Užice Merno mesto

Biblioteka (Gradski trg)

Tatinac, kuće

Terzić-Ilić

Tatinac, Rez.Duboko kuća  Drčelić

PIO (Gradska pijaca)

Tatinac –kuće-Terzić-Ilić

Ambulanta Sevojno

Parametar ispitivanja

PM2.5

PM10

PM10

TSP

čađ

SO2

NO2

čađ

SO2

NO2

čađ

NO2

merna jedinica

µg/m3

Granična vrednost (24h)

50

50

120

50

125

85

50

125

85

50

85

Datum i vreme uzorkovanja

00-24

00-24

8:00-8:00

8:00-8:00

00-24

00-24

00-24

8:00-8:00

8:00-8:00

8:00-8:00

00-24

00-24

07.05.2024

14

14

13

87

16

<12

36

<7

<12

14

15

15

08.05.2024

16

9

17

55

12

<12

22

<7

<12

6

8

8

09.05.2024

38*

14

30

102

35

<12

25

13

<12

4

10

9

10.05.2024

20**

13

29

207

12

<12

26

<7

<12

6

<7

15

11.05.2024

7

10

12

97

15

<12

24

<7

<12

5

13

10

12.05.2024

20

18

-***

64

<7

<12

25

11

<12

8

<7

7

13.05.2024

12

18

28

253

17

<12

21

11

<12

<7

10

13

14.05.2024

16

20

-***

60

12

24

30

23

<12

3

21

9

15.05.2024

11

14

26

50

11

<12

21

<7

<12

8

6

16

16.05.2024

12

18

31

86

11

6

35

<7

-***

8

11

13

17-05.2024

21

23

26

63

16

<12

33

4

<12

6

8

12

18.05.2024

13

24

41

94

19

<12

36

9

<12

3

8

9

19.05.2024

14

21

17

76

28

<12

23

8

<12

7

10

8

20.05.2024

10

15

23

53

7

<12

26

<7

<12

6

<7

11

21.05.2024

12

27

41$

53

18

<12

31

<7

16

16

<7

13

22.05.2024

8

19

#

20

<7

<12

20

<7

<12

9

<7

12

23.05.2024

2

6

8

9

8

<12

38

<7

<12

4

<7

6

24.05.2024

9

19

15

32

5

<12

24

<7

<12

10

<7

11

25.05.2024

1

16

10

37

<7

<12

22

<7

<12

2

<7

4

26.05.2024

11

10

14

24

<7

<12

35

<7

<12

8

<7

10

27.05.2024

13

17

7

45

<7

<12

21

<7

<12

5

<7

9

28.05.2024

13

21

16

56

14

9

36

<7

25

32

<7

20

29.05.2024

15

15

*** –

31

<7

<12

22

<7

<12

6

<7

3

30.05.2024

12

13

@-

54

<7

<12

28

<7

<12

5

<7

16

31.05.2024

8

8

15

22

<7

<12

34

<7

<12

14

<7

8

01.06.2024

10

8

10

29

<7

<12

15

<7

<12

12

<7

9

02.06.2024

1

7

13

23

7

10

35

<7

<12

7

<7

22

03.06.2024

8

7

13

22

<7

<12

25

<7

<12

6

<7

12

Rezultati ispod  za PM 10, PM 2,5 i TSP su preliminarni, moguće su manje promene u konačnom rezultatu nakon završetka ispitivanja

04.06.2024

2

6

8

18

<7

<12

24

<7

<12

8

<7

12

05.06.2024

6

8

4

@

<7

<12

19

<7

<12

6

<7

8

06.06.2024

11

15

10

<7

<12

30

<7

<12

4

<7

11

07.06.2024

13

21

13

35

<7

<12

23

<7

<12

6

<7

8

08.06.2024

14

25

14

49

8

<12

26

<7

<12

1

<7

10

09.06.2024

14

25

29

67

10

<12

25

<7

<12

6

<7

21

10.06.2024

12

20

19

87

12

<12

20

<7

<12

4

<7

14

11.06.2024

7

18

19

37

10

<12

24

<7

<12

8

<7

11

12.06.2024

12

20

10

@

9

<12

25

<7

<12

2

7

7

*rezultati PM 10 Sevojno

**uzorkovano u periodu od 15 00 do 24 00 časova

***Uzorak oštećen u aparatu tokom uzorkovanja

-uzorkovano u periodu od 08:00-16:00, nakon čega je nestalo struje zbog vremenske nepogode i oprema je prestala sa radom

#nedostaje uzorak zbog nestanka  struje usled vremenske nepogode i prestanka  rada opreme za uzorkovanje 15 minuta nakon početka rada

Preliminarne srednje dnevne vrednosti koncentracija zagađujućih materija u vazduhu, Merno mesto: Užice – SEPA

Merno mesto: Užice – SEPA

Sumpor dioksid

[ug.m-3]

PM10 frakcija  susp. čestica  [ug.m-3]

Azot dioksid

[ug.m-3]

Azotovi oksidi

[ug.m-3]

Ugljen monoksid

[mg.m-3]

Azot monoksid

[ug.m-3]

PM2.5 frakcija  susp.  čestica [ug.m-3]

Granične vrednosti

125

50

85

5

2024-05-05

6.49

28.11

30.68

63.84

0.4

21.63

18.91

2024-05-06

6.43

15.15

26.43

53.12

0.31

17.45

9.04

2024-05-07

7.7

25.52

41.03

98.33

0.42

37.45

13.32

2024-05-08

7.02

32.39

35.04

91.5

0.39

36.84

15.63

2024-05-09

8.68

34.82

34.59

77.59

0.44

28.11

24.72

2024-05-10

6.37

36.93

34.8

75.04

0.39

26.29

22.63

2024-05-11

6.77

30.77

34.91

72.98

0.32

24.86

17.52

2024-05-12

7.08

28.08

31.16

58.27

0.31

17.66

18.37

2024-05-13

10.17

32.87

38.19

88.54

0.36

32.8

16.85

2024-05-14

7.62

37.51

44.09

110.09

0.43

43.06

23.34

2024-05-15

6.75

23.78

35.09

84.63

0.34

32.33

15.35

2024-05-16

6.98

29.62

28.97

71.6

0.27

27.85

19.04

2024-05-17

8.07

50.81

36.24

108.72

0.44

47.33

28.69

2024-05-18

7.31

32.48

35.86

82.4

0.32

30.39

17.11

2024-05-19

6.66

27.17

22.91

45.69

0.19

14.9

15.55

2024-05-20

7.03

26.64

34.69

81.49

0.31

30.53

13.62

2024-05-21

7.62

38.27

34.14

102.31

0.40

44.48

24.12

2024-05-22

7.07

26.13

33.96

82.66

0.4

31.86

13.67

2024-05-23

6.89

20.48

35.57

83.02

0.37

30.96

9.11

2024-05-24

8.84

24.31

42.57

107.68

0.46

42.36

12.69

2024-05-25

6.76

23.62

29.65

67.31

0.37

24.57

12.69

2024-05-26

6.20

17.19

21.39

40.7

0.30

12.58

8.87

2024-05-27

7.21

22.44

36.07

76.24

0.39

26.21

10.67

2024-05-28

9.16

24.92

40.14

82.91

0.33

27.99

9.73

2024-05-29

7.49

32.58

33.51

67.12

0.31

21.94

17.18

2024-05-30

7.87

36.44

34.67

90.63

0.41

36.61

19.44

2024-05-31

8.31

28.34

39.49

119.31

0.5

52.09

14.62

2024-06-01

7.35

20.18

33.25

80.87

0.34

31.08

9.99

2024-06-02

6.74

19.44

29.86

65.31

0.34

23.13

11.44

2024-06-03

7.56

24.04

33.37

95.93

0.44

40.82

13.17

2024-06-04

7.6

16.73

29.61

67.8

0.32

24.92

8.3

2024-06-05

7.5

16.29

33.77

73.78

0.36

26.03

7.92

2024-06-06

7.45

19.9

33.52

72.95

0.36

25.74

10.19

2024-06-07

7.35

24.08

40.23

81.55

0.4

26.9

12.67

2024-06-08

7.81

27.78

40.66

75.58

0.4

22.83

15.84

2024-06-09

7.55

34.08

30.33

62.1

0.37

20.71

18.81

2024-06-10

7.88

44

38

75.35

0.38

24.35

14.8

2024-06-11

7.85

28.91

34.27

79.57

0.37

29.53

15.51

2024-06-12

7.25

24.92

25.04

61.45

0.38

23.77

15.43

Preliminarne srednje dnevne vrednosti koncentracija zagađujućih materija u vazduhu, Merno mesto Lunovo Selo – SEPA

Merno mesto Lunovo Selo – SEPA

Sumpor dioksid

[ug.m-3]

PM10 frakcija  susp.  čestica [ug.m-3]

Azot dioksid

[ug.m-3]

Azotovi oksidi

[ug.m-3]

Ugljen monoksid

[mg.m-3]

Azot monoksid

[ug.m-3]

PM2.5  frakcija  susp.  čestica [ug.m-3]

Granične vrednosti

125

50

85

5

2024-05-07

7.89

20.04

6.49

12.21

0.28

4.05

15.12

2024-05-08

6.78

37.77

7.46

13.38

0.24

3.89

28.22

2024-05-09

6.82

21.1

11.75

20.01

0.18

5.4

16.03

2024-05-10

7.49

24.89

7.39

11.78

0.19

2.88

16.88

2024-05-11

8.15

49.35

5.57

10.98

0.25

3.52

35.48

2024-05-12

10.55

49.21

6.91

12.93

0.26

3.93

37.26

2024-05-13

12.7

98.58

5.36

10.26

0.28

3.19

74.36

2024-05-14

5.6

31.29

7.97

14.52

0.24

4.28

23.42

2024-05-15

6.57

15.45

5.86

11.09

0.24

3.35

10.77

2024-05-16

7.16

20.17

6.39

11.75

0.25

3.49

13.18

2024-05-17

5.97

30.99

5.68

12.61

0.26

4.52

18.17

2024-05-18

5.96

26.92

5.99

10.76

0.24

3.16

17.97

2024-05-19

7.15

38.19

5.44

10.09

0.27

3.03

26.9

2024-05-20

8.27

18.83

5.21

10.82

0.26

3.64

10.81

2024-05-21

9.83

27.50

5.79

12.32

0.28

4.17

18.56

2024-05-22

10.96

20.11

5.27

11.05

0.25

3.77

13.11

2024-05-23

9.17

13.44

5.3

12

0.22

4.37

5.99

2024-05-24

8.21

15.39

5.36

12.5

0.23

4.55

8.64

2024-05-25

8.22

18.45

4.65

9.39

0.25

3.08

11.47

2024-05-26

7.54

18.28

4.90

10.06

0.21

3.37

9.56

2024-05-27

7.15

18.19

4.86

10.75

0.2

3.78

10.09

2024-05-28

8.17

19.25

5.47

10.79

0.22

3.46

10.87

2024-05-29

7.35

22.36

5.6

11.39

0.25

3.78

14.44

2024-05-30

6.74

22.84

4.88

9.79

0.27

3.2

16.3

2024-05-31

6.43

13.78

5.17

10.93

0.27

3.77

9.56

2024-06-01

7.36

11

4.22

9.27

0.24

3.3

7

2024-06-02

7.02

6.15

4.35

8.85

0.25

3.09

3.89

2024-06-03

7.54

15.15

6.09

13.93

0.28

5.1

10.07

2024-06-04

7.98

10.53

4.92

11.59

0.24

4.37

6.83

2024-06-05

7.73

11.11

5.24

10.28

0.24

3.32

6.75

2024-06-06

7.8

13.5

5.03

9.9

0.25

3.18

9.18

2024-06-07

10

16.03

6.13

11.56

0.38

3.54

10.15

2024-06-08

9.78

23.38

6.05

10.22

0.38

2.72

15.38

2024-06-09

8.5

32.42

5.22

9.21

0.23

2.6

19.61

2024-06-10

9.53

36.36

6.48

11.16

0.19

3.05

16.64

2024-06-11

9.08

25.06

6.62

13.59

0.19

4.48

14.72

2024-06-12

9.03

19.96

5.98

10.97

0.22

3.26

13.76

Grafički prikaz trenda srednjih mesečnih (u mesecima u grejnoj sezoni), polugodišnjih i godišnjih vrednosti PM 10  (µg/mᶾ) za period 2018 – 2022. godine

(2018. godine postavljena merna stanica za PM 10 )

Napomena: Srednja godišnja vrednost je Uredbom ograničena na 40 µg/mᶾ

2021. je prva godina u periodu monitoringa PM 10 u kojoj je srednja godišnja vrednost manja od granične vrednosti

 

Prema Uredbi broj dana ne sme biti veći od 35

(Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Sl.glasnik“ 11/20210, 75/2010 i 63/2013)