Аерозагађење

Квалитет ваздуха

У периоду ван грејне сезоне биће објављивани верификовани месечни резултати

Графички приказ тренда средњих месечних (у месецима у грејној сезони), полугодишњих и годишњих вредности PM 10  (µg/mᶾ) за период 2018 – 2021. године

(2018. године постављена мерна станица за PM 10 )

Напомена: Средња годишња вредност је Уредбом ограничена на 40 µg/mᶾ

2021. је прва година у периоду мониторинга PM 10 у којој је средња годишња вредност мања од граничне вредности

 

Напомена :

Измерене вредности PM 10 и број дана са прекорачењем се ажурира свакодневно (осим викендом)

Корекције су могуће услед коначне верификације резултата која захтева анализу у трајању најмање 4 дана

Према Уредби број дана не сме бити већи од 35

(Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха „Сл.гласник“ 11/20210, 75/2010 и 63/2013)