Аерозагађење

Квалитет ваздуха

Од 19.01.2022 у 9 00 часова до 20.01.2022 у 9 00 часова

Мерно место
Ужице Библиотека
Измерена вредност µg/m3
58 PM 10
Индекс
101-150
Квалитет ваздуха
Нездрав за осетљиву популацију (деца,стари, хронични болесници)
Препорука
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да ограниче боравак на отвореном (јутарњи и вечерњи сати се не препоручују)
Број дана са концетрацијом PM 10 већом од дозвољене (50µg/mᶾ)** - 13
Мерно место
Севојно
Измерена вредност µg/m3
56 чађ
Индекс
101-150
Квалитет ваздуха
Нездрав за осетљиву популацију (деца,стари, хронични болесници)
Препорука
Особе са срчаним и плућним обољењима, старије особе и деца треба да ограниче боравак на отвореном (јутарњи и вечерњи сати се не препоручују)

 *Индекс је степен прекорачења дозвољене вредности у процентима

 *Индекс je већи од 100 када је дозвољена вредност прекорачена

**Према Уредби број дана не сме бити већи од 35 (Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха „Сл.гласник“ 11/20210, 75/2010 и 63/2013)

Напомена :

Измерене вредности PM 10 и број дана са прекорачењем се ажурира свакодневно (осим викендом)

Корекције су могуће услед коначне верификације резултата која захтева анализу у трајању најмање 4 дана