Aerozagađenje

Kvalitet vazduha

od 21.02.2024. u 8 00 časova do 22.02.2024. godine u 8 00 časova

Merno mesto
Užice
Izmerena vrednost µg/m3
PM 2.5 - 29
Broj dana sa koncetracijom PM 10 većom od dozvoljene (50µg/m3)** - 19
Nivo indeksa (µg/m3 srednja vrednost za 24 časa)
25 - 50
Kvalitet vazduha
Loš
Preporuka - opšta populacija
Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako imate simptome kao što su bol u očima, kašalj ili bol u grlu
Preporuka - osetljiva populacija
Razmislite o smanjenju fizičke aktivnosti, posebno na otvorenom, posebno ako imate simptome
Merno mesto
Sevojno
Izmerena vrednost µg/m3
čađ - 18
Nivo indeksa (µg/m3 srednja vrednost za 24 časa)
0-20
Kvalitet vazduha
Vrlo dobar - Odličan
Preporuka - opšta populacija
Preporuka - osetljiva populacija
Kvalitet vazduha je dobar. Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom

Grafički prikaz trenda srednjih mesečnih (u mesecima u grejnoj sezoni), polugodišnjih i godišnjih vrednosti PM 10  (µg/mᶾ) za period 2018 – 2022. godine

(2018. godine postavljena merna stanica za PM 10 )

Napomena: Srednja godišnja vrednost je Uredbom ograničena na 40 µg/mᶾ

2021. je prva godina u periodu monitoringa PM 10 u kojoj je srednja godišnja vrednost manja od granične vrednosti

 

Napomena :

Izmerene vrednosti PM 10 i broj dana sa prekoračenjem se ažurira svakodnevno (osim vikendom)

Korekcije su moguće usled konačne verifikacije rezultata koja zahteva analizu u trajanju najmanje 4 dana

Prema Uredbi broj dana ne sme biti veći od 35

(Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Sl.glasnik“ 11/20210, 75/2010 i 63/2013)